Wprowadzenie w języku polskim

Polski Elefen
Lingua Franca Nova („elefen”) to język prosty, spójny i łatwy do nauki przeznaczony do kontaktów międzynarodowych. Charakteryzuje go wiele użytecznych cech: Lingua Franca Nova (“elefen”) es un lingua desiniada per es vera simple, coerente, e fasil aprendeda, per comunica internasional. Lo ave cualias diversa:
1. Posiada ograniczoną liczbę fonemów. Brzmi podonie do języka włoskiego i hiszpańskiego. 1. Lo ave un cuantia limitada de fonemes. Lo sona simil a italian o espaniol.
2. Posiada pisownię zgodną z wymową. Żadne dziecko nie powinno spędzać lat ucząc się wyjątków. 2. Lo es scriveda como lo sona. No enfante debe perde multe anios en studia esetas.
3. Posiada calkowicie regularna gramatykę, podobne do języki kreolskie świata. 3. Lo ave un gramatica vera simple e coerente, simil a la creoles de la mundo.
4. Posiada ograniczony i całkowicie regularny zbiór przedrostków i końcówek, które służą do tworzenia nowych wyrazów. 4. Lo ave un grupo limitada e tota coerente de afisas produinte per crea parolas nova.
5. Szyk wyrazów w zdaniu jest ściśle zdefiniowany i podobny do wielu popularnych języków. 5. Lo ave regulas bon definida per la ordina de parolas, como multe linguas major.
6. Rdzeń słownika jest mocno zakorzeniony w językach romańskich. Są to języki bardzo rozpowszechnione, ze słownictwa których czerpie również język angielski. 6. Lo ave un lista de parolas fundida en la linguas romanica moderna. Esta linguas es comun e influosa, e ia contribui la parte major de parolas engles.
7. Jest zaprojektowany tak by naturalnie akceptować neologizmy techniczne pochodzenia łacińskiego i greckiego, de facto „światowej normy” w tym względzie. 7. Lo es desiniada per aseta natural la parolas tecnical de latina e elenica, comun tra la mundo.
8. Jest zaprojektowany tak by wydawać się stosunkowo naturalnym dla tych, którzy są zaznajomieni z językami romańskimi a przy tym nie trudniejszym od nich do nauki. 8. Lo es desiniada per apare “natural” per los ci comprende la linguas romanica, ma lo no es min fasil per otras.
Mamy nadzieję, że lubisz elefen! Nos espera ce tu va gusta elefen!

Podstawy

Alfabet

Litera Wymowa
a jak w polskim
b jak w polskim
c jak k
d jak w polskim
e jak w polskim
f jak w polskim
g jak w polskim
h jak w polskim
i jak w polskim
j jak
l jak w polskim
m jak w polskim
n jak w polskim
o jak w polskim
p jak w polskim
r jak w polskim
s jak w polskim
t jak w polskim
u jak w polskim
v jak w polskim
x jak sz
z jak w polskim

Szyk wyrazów:

podmiot – orzeczenie - dopełnienie:

zaimek - rzeczownik - przymiotnik:

czasownik posiłkowy - czasownik - przysłówek:

przyimek – rzeczownik:

Gramatyka

-s (lub -es po spółgłoskach) tworzy liczbę mnogą rzeczowników:

ia tworzy czas przeszły:

va tworzy czas przyszły:

ta – tryb przypuszczający (opcjonalny):

Jeden czasownik może obserwować innego, jeśli jest to ten sam temat.:

czasowniki nieprzechodnie stają się „sprawcze” po dodaniu dopełnienia:

dodając -nte do czasownika tworzy się imiesłów przymiotnikowy czynny, który stosuje się jako rzeczownik i przymiotnik:

dodając -da do czasownika tworzy się imiesłów przymiotnikowy bierny, który również można stosowac jako rzeczownik i przymiotnik:

czasownik można używać jako rzeczownik:

w ten sam sposób przymiotnika można używać jak rzeczownika:

nie ma rozróżnienia między przysłówkami a przymiotnikami:

Aby pytanie, zaczynają się słowa zapytania lub esce, a kończy się na „?”:

Użyeteczne przedrostki

des-   =   odwrócić…

re-   =   robić coś ponownie lub powtarzalnie

non-   =   nie, przeciwieństwo

Użyteczne końcówki

-or   =   osoba, której rola lub obowiązki obejmują wytwarzenia …, robienie …. lub pracę z …

-ador   =   narzędzie, instrument, urządzenie lub maszyna, która wytwarza …, robi … lub pracuje z …

-eria   =   miejsce pracy, sklep, biuro…

-able   =   mogący lub mający prawo być obiektem pewnego działania

-eta   =   zdrobnienie, mała wersja, młody osobnik…

-on   =   zgrubienie, duża wersja, starszy osobnik…

-ia   =   po rezczowniku lub przymiotniku tworzy rzeczownik abstrakcyjny

-i   =   stać się lub być tego przyczyną…

-i   =   używać narzędzia, maszyny, instrumentu…

-i   =   część

Podstawowe wyrazy

la zaimek określony
un zaimek nieokreślony
me ja, mnie
tu ty
el on, nim, jego, ona, nią (osoby)
lo on, nim, jego, ona, nią (rzeczy)
on osób (na ogół)
nos my, nas
vos wy, was
los oni
se siebie, się
mea mój
tua twój
nosa nasz
vosa wasz
sua jej, ich
es być
ave mieć
dona dawać
dise mówić
vade iść
vole chcieć
pote móc
debe powinno się
esta ten, ta, to
acel tamte, tamta, tamto
tota wszystko
cada każdy
cadun wszyscy
multe wiele
alga niektóre
algun ktoś
poca niewiele
nun nic, żaden
an nawet
cual co
ce że
ci który
cuando kiedy
cuanto jak wiele
do gdzie
como jak
perce dlaczego
car ponieważ
afin aby
plu więcej
min mniej
ca od, niż
e i
o lub
ma ale
si jeśli
si! tak!
no! nie!
a na
ante przed
asta do, dopóki
con z (razem)
contra przeciwko, przeciwieństwo, mimo
de z, od
en w
entre pomiędzy, między, w trakcie
estra poza
par przez kogoś
per dla, w celu
pos za, z tyłu
sin bez, z wyjątkiem
sirca około, w przybliżeniu
su pod, poniżej
supra ponad
sur na
tra wzdłuż, wszerz, przez, poza
ultra za, poza
zero 0
un 1
du 2
tre 3
cuatro 4
sinco 5
ses 6
sete 7
oto 8
nove 9
des 10
sento 100
mil 1000
alo cześć
bon dia dzień dobry
bon note dobranoc
como lo vade? jak się masz
bon dobry
mal zły
grasias dziękuję
adio dowidzenia
om mężczyzna
fem kobieta
xica dziewczyna
xico chłopiec
ami przyjaciel
ama kochać
odia nienawidzić
oio oko
vide widzieć
orea ucho
oia słyszeć
boca usta
testa głowa
mano ręka
dito palec
pede pięta
colpa uderzać
pasea iść pieszo
core biec
gato kot
can pies
cavalo koń
bove krowa
porco świnia
gal kura
avia ptak
pex ryba
flor kwiat
arbor drzewo
pais kraj
site miasto
vila wioska
casa dom
ofisia biuro
otel hotel
scola szkoła
restorante restauracja
auto samochód
tren pociąć
avion samolot
barco łodzi
bisicle rowerów
gida prowadzić
vola latać
viaja podróżować
sala pokój
seja krzesło
table stół
leto łóżko
telefon telefon
entra wpisać
sorti wychodzić
senta siedzieć
usa użyć
camisa koszula
pantalon spodnie
falda spódnica
roba sukienka, suknia
jaca płaszcz
sapato but
xapo kapelusz
porta nosić
vesti ubierać
desvesti rozbierać
libro książka
jornal magazyn
pen długopis
nota notatka
leje czytać
scrive pisać
anio rok
mense miesiąc
dia dzień
ora godzina
minuto minuta
secondo sekunda
tas filiżanka, kubek
vitro szkło
plato talerz
force widelec
cotel nóż
culier łyżka
carne mięso
vejetal warzywo
poma jabłko
orania pomarańcza
pan chleb
pasta makaron
ris ryż
cosini ugotować
come jeść
acua woda
te herbata
cafe kawa
bir piwo
vino wino
bevi pić
sol słońce
luna księżyc
pluve deszcz
neva śnieg
tera ziemia
mar morze
color kolor
roja czerwony
orania pomarańczowy
jala żółty
verde zielony
blu niebieski, granatowy
azul jasnoniebieski
blanca biały
negra czarny
brun brązowy
gris szary
grande duży
peti mały
longa długie
corta krótkie
distante daleki
prosima bliski
bela piękny
fea brzydki
cara drogi
barata tani
custa kosztować
paia płacić
compra kupować
vende sprzedać
abrida otwarty
cluida zamknięty

Traduida par Marcin Olak.

Esta paje es presentada con la lisensa CC Attribution-Share Alike 4.0 International.
Lo ia es automatada jenerada de la paje corespondente en la Vici de Elefen a 18 marto 2022 (14:32 UTC).