Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:pl:xef

GRAMATYKA
Pisownia i wymowa · Zdania · Rzeczowniki · Określniki · Zaimki · Przymiotniki · Przysłówki · Czasowniki · Przyimki · Spójniki · Zdania pytające · Zdania złożone · Liczebniki · Słowotwórstwo · Skróty · Interpunkcja

AVISA: Esta pajes sur la gramatica ancora no es completa traduida a polsce.

Gramatyka

Gramatyka języka Lingua Franca Nova (LFN) jest uproszczoną formą gramatyki wspólnej dla języków romańskich: katalońskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego i hiszpańskiego. Przypomina gramatyki romańskich języków kreolskich takich jak: kreolski haitański, kreolski Wysp Zielonego Przylądka, papiamento i chavacano.

Możesz przeczytać tę gramatykę w innych językach:

Elefen · English · Español · Esperanto · Français · Polski · Русский · Suomi

Si la traduis difere entre se, on debe regarda la gramatica scriveda en elefen como autoriosa.

gramatica/pl/xef.txt · Editada: 2019/08/10 12:33 par Simon