Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:virkkeet

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

gramatica:fi:virkkeet [2019/07/20 09:02]
Simon creada
gramatica:fi:virkkeet [2019/08/10 12:46] (corente)
Simon [Virkkeet]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Virkkeet ======
 +
 +Useimmat LFN:n **lauseet** ja siten myös lauseista muodostuvat **virkkeet** sisältävät [[verbit|verbilausekkeen]],​ joka kuvailee tyypillisesti toimintaa. Verbilausekkeessa voi verbin lisäksi olla sellaisia parametrejä kuin [[adverbit|adverbejä]] ja [[prepositiot|prepositionaaleja]].
 +
 +Useimmissa virkkeissä on myös ainakin yksi [[substantiivit#​substantiivilausekkeet|substantiivilauseke]],​ joka viittaa tyypillisesti henkilöön tai asiaan. Substantiivilausekkeessa voi olla substantiivin lisäksi [[määreet|määreitä]],​ [[adjektiivit|adjektiiveja]] ja [[prepositiot|prepositionaaleja]]. ​
 +
 +===== Subjekti ja objekti =====
 +
 +Kaksi tärkeintä substantiivilauseketta ovat **subjekti** ja **objekti**. Niiden tarkka merkitys riippuu verbistä, mutta karkeasti sanottuna subjekti kertoo sen, joka suorittaa teon ja objekti sen, johon teko kohdistuu.
 +
 +LFN:ssä subjekti on aina verbin edellä ja objekti useimmiten verbin jälkeen:
 +
 +  * **La gato** xasa **la scural**. – Kissa //​(subjekti)//​ ... jahtaa //(verbi)// ... oravaa //​(objekti)//​.
 +  * **La xica** gusta **la musica**. – Tyttö //​(subjekti)//​ ... pitää //(verbi)// ... musiikista //​(objekti)//​.
 +  * **La can** dormi. – Koira //​(subjekti)//​ ... nukkuu //​(verbi)//​.
 +
 +Useimmat verbit vaativat subjektin, mutta [[verbit#​transitiivisyys|monet eivät tarvitse objektia]].
 +
 +===== Predikatiivi =====
 +
 +Eräs yleinen lauseenjäsen on **predikatiivi**. Se antaa lisätiedon subjektista ja sijoittuu verbin jälkeen. Tällaisia predikatiiviin liittyviä verbejä voivat olla esim. **es** (olla), **deveni** (tulla jkskn), **pare** (näyttää jltkn) ja **resta** (jäädä jkskn):
 +
 +  * Computadores es **macinas**. – Tietokoneet //​(subjekti)//​ ... ovat //(verbi)// ... koneita //​(predikatiivi)//​.
 +  * La aira pare **umida**. – Ilma //​(subjekti)//​ ... tuntuu //(verbi)// ... kostealta //​(predikatiivi)//​.
 +  * La comeda deveni **fria**. – Ruoka //​(subjekti)//​ ... muuttuu //(verbi)// ... kylmäksi //​(predikatiivi)//​.
 +  * La patatas ia resta **calda**. – Perunat //​(subjekti)//​ ... pysyivät //(verbi)// ... kuumina //​(predikatiivi)//​.
 +  * Nosa taxe es **reconstrui la mur**. – Tehtävämme //​(subjekti)//​ ... on //(verbi)// ... rakentaa seinä uudelleen //​(predikatiivi)//​.
 +  * La idea es **ce tu canta**. – Ajatus //​(subjekti)//​ ... on //(verbi)// ... että sinä laulat //​(predikatiivi)//​.
 +
 +Joissakin kielissä sallitaan predikatiivin määrittävän objektia, kuten englannissa:​ "I find this cheese //​disgusting//"​ tai "They elected him //​president//"​. Tällaista predikatiivia ei esiinny LFN:ssä.
 +
 +===== Prepositiot =====
 +
 +Tärkeä lauseenjäsen on myös [[prepositiot|prepositionaali]],​ joka liittää lisätietoa edeltävään substantiiviin tai verbiin, mahdollisesti jopa koko lauseeseen:
 +
 +  * La om ia cade **tra sua seja**. – Mies //​(subjekti)//​ ... putosi //(verbi)// ... tuolinsa läpi //​(prepositionaali)//​.
 +  * **En la note**, la stelas apare. – Yöllä //​(prepositionaali)//​ ... tähdet //​(subjekti)//​ ... näyttäytyvät //​(verbi)//​.
 +  * Me dona esta poma **a tu**. – Minä //​(subjekti)//​ ... annan //(verbi)// ... tämän omenan //​(objekti)//​ ... sinulle //​(prepositionaali)//​.
 +  * Tu no aspeta **como tua foto**. – Sinä //​(subjekti)//​ ... et näytä //(verbi)// ... valokuvaltasi //​(prepositionaali)//​.
 +
 +===== Lauseet =====
 +
 +Lausekkeiden lisäksi virkkeessä on usein vähän suurempia kokonaisuuksia,​ [[lauseet|lauseita]]. Nämä voivat määrittää virkkeen substantiivilausekkeita,​ verbilausekkeita tai peräti koko virkettä:
 +
 +  * La om **ci ia abita asi** ia vade a New York. – Mies, joka asui täällä, meni New Yorkiin.
 +  * El va visita en julio, **cuando la clima es bon**. – Hän tulee käymään heinäkuussa,​ kun ilma on hyvä.
 +  * On no ia permete me fa la cosas **como me ia desira**. – Minun ei sallittu toimia niin kuin halusin.
 +  * Me pensa **ce el es bela**. – Minusta hän on kaunis.
  
gramatica/fi/virkkeet.txt · Editada: 2019/08/10 12:46 par Simon