Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:virkkeet

Virkkeet

Useimmat LFN:n lauseet ja siten myös lauseista muodostuvat virkkeet sisältävät verbilausekkeen, joka kuvailee tyypillisesti toimintaa. Verbilausekkeessa voi verbin lisäksi olla sellaisia parametrejä kuin adverbejä ja prepositionaaleja.

Useimmissa virkkeissä on myös ainakin yksi substantiivilauseke, joka viittaa tyypillisesti henkilöön tai asiaan. Substantiivilausekkeessa voi olla substantiivin lisäksi määreitä, adjektiiveja ja prepositionaaleja.

Subjekti ja objekti

Kaksi tärkeintä substantiivilauseketta ovat subjekti ja objekti. Niiden tarkka merkitys riippuu verbistä, mutta karkeasti sanottuna subjekti kertoo sen, joka suorittaa teon ja objekti sen, johon teko kohdistuu.

LFN:ssä subjekti on aina verbin edellä ja objekti useimmiten verbin jälkeen:

 • La gato xasa la scural. – Kissa (subjekti) … jahtaa (verbi) … oravaa (objekti).
 • La xica gusta la musica. – Tyttö (subjekti) … pitää (verbi) … musiikista (objekti).
 • La can dormi. – Koira (subjekti) … nukkuu (verbi).

Useimmat verbit vaativat subjektin, mutta monet eivät tarvitse objektia.

Predikatiivi

Eräs yleinen lauseenjäsen on predikatiivi. Se antaa lisätiedon subjektista ja sijoittuu verbin jälkeen. Tällaisia predikatiiviin liittyviä verbejä voivat olla esim. es (olla), deveni (tulla jkskn), pare (näyttää jltkn) ja resta (jäädä jkskn):

 • Computadores es macinas. – Tietokoneet (subjekti) … ovat (verbi) … koneita (predikatiivi).
 • La aira pare umida. – Ilma (subjekti) … tuntuu (verbi) … kostealta (predikatiivi).
 • La comeda deveni fria. – Ruoka (subjekti) … muuttuu (verbi) … kylmäksi (predikatiivi).
 • La patatas ia resta calda. – Perunat (subjekti) … pysyivät (verbi) … kuumina (predikatiivi).
 • Nosa taxe es reconstrui la mur. – Tehtävämme (subjekti) … on (verbi) … rakentaa seinä uudelleen (predikatiivi).
 • La idea es ce tu canta. – Ajatus (subjekti) … on (verbi) … että sinä laulat (predikatiivi).

Joissakin kielissä sallitaan predikatiivin määrittävän objektia, kuten englannissa: “I find this cheese disgusting” tai “They elected him president”. Tällaista predikatiivia ei esiinny LFN:ssä.

Prepositiot

Tärkeä lauseenjäsen on myös prepositionaali, joka liittää lisätietoa edeltävään substantiiviin tai verbiin, mahdollisesti jopa koko lauseeseen:

 • La om ia cade tra sua seja. – Mies (subjekti) … putosi (verbi) … tuolinsa läpi (prepositionaali).
 • En la note, la stelas apare. – Yöllä (prepositionaali) … tähdet (subjekti) … näyttäytyvät (verbi).
 • Me dona esta poma a tu. – Minä (subjekti) … annan (verbi) … tämän omenan (objekti) … sinulle (prepositionaali).
 • Tu no aspeta como tua foto. – Sinä (subjekti) … et näytä (verbi) … valokuvaltasi (prepositionaali).

Lauseet

Lausekkeiden lisäksi virkkeessä on usein vähän suurempia kokonaisuuksia, lauseita. Nämä voivat määrittää virkkeen substantiivilausekkeita, verbilausekkeita tai peräti koko virkettä:

 • La om ci ia abita asi ia vade a New York. – Mies, joka asui täällä, meni New Yorkiin.
 • El va visita en julio, cuando la clima es bon. – Hän tulee käymään heinäkuussa, kun ilma on hyvä.
 • On no ia permete me fa la cosas como me ia desira. – Minun ei sallittu toimia niin kuin halusin.
 • Me pensa ce el es bela. – Minusta hän on kaunis.
gramatica/fi/virkkeet.txt · Editada: 2019/08/10 12:46 par Simon