Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:vaelimerkit

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

gramatica:fi:vaelimerkit [2019/07/20 09:26]
Simon creada
gramatica:fi:vaelimerkit [2019/08/10 12:50] (corente)
Simon [Välimerkit]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Välimerkit ======
 +
 +Yleisesti ottaen LFN jättää **välimerkkien käytön** kirjoittajan päätettäväksi. Ainoa vaatimus on selkeys ja ymmärrettävyys. On kuitenkin tiettyjä perussopimuksia,​ jotka ovat aika lailla samankaltaisia eurooppalaisissa kielissä.
 +
 +Perussääntö:​ Virke tulee aloittaa [[kirjoittaminen_ja_ääntäminen#​isot_alkukirjaimet|isolla alkukirjaimella]].
 +
 +===== Ensisijaiset välimerkit =====
 +
 +Normaali virke päättyy **pisteeseen** (%%%%(~)''​.''​(~)%%%%).
 +
 +Jos virke esittää suoran kysymyksen, se päättyy **kysymysmerkkiin** (%%%%(~)''?''​(~)%%%%).
 +
 +Virke voidaan päättää **huutomerkkiin**,​ (%%%%(~)''​!''​(~)%%%%) mikäli se edustaa voimakasta tunnelatausta.
 +
 +**Pilkku** (%%%%(~)'',''​(~)%%%%) merkitsee yleensä puheeseen syntyvää luonnollista taukoa. Pilkkua voidaan käytttää myös erottamaan virkkeen eri osia, kuten lauseita, toisistaan (selkeyden vuoksi). Pilkku toimii myös erottimena luettelossa.
 +
 +Lukuja kirjoitettaessa voidaan desimaalierottimena käyttää joko pistettä tai pilkkua. Peräkkäiset kolmen numeron ryhmät on hyvä erottaa välilyönnein.
 +
 +**Kaksoispiste** (%%%%(~)'':''​(~)%%%%) edeltää tulevaa, yksityiskohtaisempaa selitystä sitä ennen sanotulle. Kaksoispisteen jälkeen tuleva kokonainen virke aloitetaan isolla kirjaimella;​ pienempi virkkeen osa tai luettelo ei tarvitse isoa alkukirjainta.
 +
 +**Puolipistettä** (%%%%(~)'';''​(~)%%%%) voidaan käyttää pisteen tilalla silloin, kun kahden virkkeen välillä on selvä yhteys tai tasapaino. Sitä voi käyttää myös listan erottimena silloin, kun listan elementit ovat pitkiä, mahdollisesti itsekin pilkun sisältäviä.
 +
 +Älä jätä välilyöntiä edellä kuvattujen perusvälimerkkien vasemmalle puolelle. Jätä välilyönti sen sijaan välimerkin jälkeen, jollei kappale lopu jo tähän välimerkkiin.
 +
 +===== Lainausmerkit =====
 +
 +**Lainausmerkki** kuuluu suoran lainauksen (sitaatin) alkuun ja loppuun. Maailmassa on käytössä monenlaisia lainausmerkkejä,​ esimerkiksi ''​%%'​%%''​ ''"''​ ''​‹''​...''​›''​ ''​«''​...''​»''​.
 +
 +Elefenissä käytetään tavallisesti muotoa ''"''​ sen helpon kirjoittamisen ja kansainvälisyyden vuoksi. Jos uusi lainaus pitää kirjoittaa entisen sisään, se erotetaan heittomerkein ''​%%'​%%''​ – siitä tulee kohta esimerkki. Hienossa typografiassa,​ kuten painetuissa kirjoissa, käytetään koukkupäisiä lainausmerkkejä ''​“”''​ ja ''​‘’'',​ mutta tämä on tarpeetonta jokapäiväisessä kirjoitustyössä. Lainausmerkkien ja lainatun tekstin väliin ei pidä kirjoittaa ylimääräisiä välilyöntejä.
 +
 +Joissakin kulttuureissa ajatusviiva (%%%%(~)—(~)%%%%) ilmestyy (lainausmerkkien sijasta) vuoropuhelua esittävän tekstin keskelle aina, kun uusi henkilö puuttuu puheeseen. Suosittelemme tämän tavan välttämistä elefenissä,​ koska se se saattaa aiheuttaa sekaannusta muiden ajatusviivojen kanssa.
 +
 +Kun lainataan tarinan henkilöiden puheita, lainaus saa usein seurakseen //"​nimilapun"//​ , joka kertoo paitsi sanojan henkilölisyyden,​ usein myös hänen mielenlaatunsa. Suosittelemme,​ että tämän nimilapun ja lainatun tekstin väliin pannaan ajatusviiva. Sillä tavoin on helppo säilyttää alkuperäisen virkkeen asianmukaiset välimerkit.:​
 +
 +  * La vendor murmura – "Ma lo no es tan simple, mea ami."
 +  * "Me acorda."​ – la om responde felis.
 +  * "Perce tu es asi?" – la fem demanda.
 +  * "​Cisa"​ – la bonvolor sujesta – "me pote aida."
 +  * "Me ave un ami nomida Freda,"​ – el esplica – "ci es un tortuga."​
 +
 +Kielestä kirjoitettaessa joudutaan usein referoimaan sanaa tai lauseketta. Lainausmerkit sopivat hyvin siihen:
 +
 +  * Me gusta la parola "​xuxa"​.
 +  * Sua sposa ia comenta – "Me gusta la parola '​xuxa'​."​ (Huomaa heittomerkit!)
 +
 +===== Toissijaisia välimerkkejä =====
 +
 +**Sananheitto** (%%%%(~)''​…''​(~)%%%%) edustaa taukoa, joka aiheutuu siitä, että jokin sana on jätetty pois.
 +
 +**Ajatusviivat** (%%%%(~)–(~) o (~)—(~)%%%%) ja **sulkumerkit** (%%%%(~)''​(''​...''​)''​(~)%%%%) voivat ympäröidä tavallisen tekstin väliin merkittyjä huomautuksia.
 +
 +**Heittomerkki** (%%%%(~)''​%%'​%%''​(~)%%%%) kertoo, että jokin kirjain (yleensä vokaali) on jätetty pois esimerkiksi runotekstissä.
 +
 +Elefenissä **valuuttojen symbolit** (€, ¥, £, $, etc) sijoitetaan joko hinnan eteen tai sen jälkeen, kyseisen maan tavasta riippuen.
 +
 +Muitakin välimerkkejä on olemassa, mutta niiden käytöllä ei ole juurikaan yhteyttä elefenin sääntöihin.
  
gramatica/fi/vaelimerkit.txt · Editada: 2019/08/10 12:50 par Simon