Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:substantiivit

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

gramatica:fi:substantiivit [2019/07/20 09:04]
Simon creada
gramatica:fi:substantiivit [2019/08/10 12:46] (corente)
Simon [Substantiivit]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Substantiivit ======
 +
 +**Substantiivi** esitellään tyypillisesti [[määreet|määreillä]]. Substantiivi ja sitä mahdollisesti seuraavat [[adjektiivit]] ja [[prepositiot|prepositionaalit]] muodostavat [[#​substantiivilausekkeet|substantiivilausekkeen]]. Yleensä substantiivit viittaavat fyysisiin olioihin kuten ihmisiin, paikkoihin ja esineisiin, mutta viitauksen kohde voi olla myös hyvinkin käsitteellinen.
 +
 +===== Monikko =====
 +
 +Päätteen **-s** lisäys tekee substantiivista monikollisen. Jos yksikkömuoto päättyy konsonanttiin,​ niin monikon pääte on **-es**. Monikon pääte ei vaikuta äännettäessä sanan [[kirjoittaminen_ja_ääntäminen#​sanapaino|painoon]]:​
 +
 +  * **g__a__to**,​ **g__a__tos** – kissa, kissat
 +  * **__o__m**, **__o__mes** – mies, miehet
 +
 +Substantiivia määrittävä [[adjektiivit|adjektiivi]] ei muutu, vaan säilyttää saman muodon yksikössä ja monikossa. Kuitenkin: jos adjektiivia käytetään substantiivina,​ siihen voidaan liittää monikon pääte.
 +
 +  * **la bones, la males, e la feas** – hyvät, pahat ja rumat
 +  * **multe belas** – monta kaunokaista
 +
 +Jotkin suomen kielen monikkomuotoiset sanat ovat LFN:ssa yksiköllisiä:​
 +
 +  * El regarda un **sisor** con un **binoculo**. – Hän katsoo saksia silmälasit päässään.
 +  * On usa un **bretela** per suporta sua **pantalon**. – Henkseleitä käytetään kannattelemaan housuja.
 +  * Me ia compra esta **oculo** de sol en **Nederland**. – Ostin nämä aurinkolasit Alankomaista.
 +
 +===== Lukumääräiset sanat ja ainesanat =====
 +
 +Monien kielten tavoin LFN erottaa kaksi tyyppiä substantiiveja:​ **lukumääräiset sanat** ja **ainesanat**. Edelliset viittaavat sellaisiin olioihin, joiden lukumäärästä voidaan ainakin periaatteessa puhua. Tällaista substantiivia voidaan määrittää ​ [[luvut|luvulla]] ja siis käyttää myös monikkomuotoa.Esimerkiksi:​
 +
 +  * **un** auto; la auto**s**; **cuatro** auto**s** – auto; autot; neljä autoa
 +  * **un** gato; multe gato**s**; **un milion** gato**s** – kissa; monta kissaa; miljoona kissaa
 +
 +Sitävastoin ainesanalle ei yleensä käytetä monikkomuotoa. Tällainen sana viittaa "​massaan",​ jossa ei erotu yksittäisiä yksilöitä,​ esimerkiksi nesteeseen, jauheeseen, metalliin, puuhun tai sitten johonkin abstraktiin asiaan. Jos tällaista substantiivia määritetään luvulla tai määrällä,​ on yleensä mainittava käytetty yksikkö. Esimerkiksi:​
 +
 +  * la acua; alga acua; **tre tases de** acua – vesi; jonkin verran vettä; kolme kupillista vettä
 +  * lenio; multe lenio; **du pesos de** lenio – puuta; paljon puuta; kaksi puun kappaletta
 +
 +Erityistilanteissa ainesanaakin voi käyttää lukumääräisen sanan tapaan:
 +
 +  * Du **cafes**, per favore. – Kaksi kahvia, olkaa hyvä!
 +  * Me ia proba multe **cesos**. – Olen maistanut monia juustoja.
 +  * On no pote compara la **belias** de Paris e Venezia. – Ei voi verrata toisiinsa Pariisin ja Venetsian kauneusarvoja.
 +
 +===== Suku =====
 +
 +LFN:n sanoilla ei ole kieliopillista sukua. On silti tapoja, joilla voidaan tarvittaessa viitata sukupuoleen. Voidaan käyttää esimerkiksi adjektiiveja **mas** ja **fema**:
 +
 +  * **un cavalo mas** – uroshevonen,​ ori
 +  * **un cavalo fema** – naarashevonen,​ tamma
 +
 +Sukulaissuhteisiin liittyvissä sanoissa käytetään yleensä liitteitä **-a** (naispuolinen) ja **-o** (miespuolinen):​
 +
 +  * **ava**, **avo** – isoäiti, isoisä
 +  * **fia**, **fio** – tytär, poika
 +  * **neta**, **neto** – tyttären-/​pojantytär,​ tyttären-/​pojanpoika
 +  * **sobrina**,​ **sobrino** – sisaren-/​veljentytär,​ sisaren-/​veljenpoika
 +  * **sposa**, **sposo** – vaimo, aviomies
 +  * **tia**, **tio** – täti, setä/eno
 +  * **xica**, **xico** – tyttö, poika
 +
 +Joissakin tapauksissa käytetään eri sukupuolista erilaisia sanoja:
 +
 +  * **dama**, **cavalor** – daami, ritari
 +  * **diva**, **dio** – jumalatar, jumala
 +  * **fem**, **om** – nainen, mies
 +  * **madre**, **padre** – äiti, isä
 +  * **rea**, **re** – kuningatar, kuningas
 +  * **seniora**,​ **senior** – rouva, herra
 +  * **sore**, **frate** – sisar, veli
 +
 +Aika harvoin käytettävä liite **-esa** muodostaa naispuolisen variantin eräistä historiallisista sosiaalisista rooleista:
 +
 +  * **abade**, **abadesa** – apotti, abbedissa
 +  * **baron**, **baronesa** – parooni, paroonitar
 +  * **conte**, **contesa** – kreivi, kreivitär
 +  * **duxe**, **duxesa** – herttua, herttuatar
 +  * **imperor**,​ **imperoresa** – keisari, keisarinna
 +  * **marci**, **marcesa** – markiisi, markiisitar
 +  * **prinse**, **prinsesa** – prinssi, prinsessa
 +  * **tsar**, **tsaresa** – tsaari, tsaaritar
 +
 +===== Substantiivilausekkeet =====
 +
 +Substantiivilauseke muodostuu substantiivista ja sen parametreistä:​ [[määreet|määreistä]],​ jotka edeltävät substantiivia sekä [[adjektiivit|adjektiiveistä]] ja [[prepositiot|prepositionaaleista]],​ jotka seuraavat sitä.
 +
 +[[lauseet|Lauseen]] tärkeimmät substantiivilausekkeet ovat **subjekti** ja **objekti**. Subjekti edeltää verbiä, ja objekti tulee verbin jälkeen. Muut substantiivilausekkeet esittelee yleensä [[prepositiot_| prepositio]],​ joka selventää niiden käyttöä.
 +
 +Substantiivilauseke sisältää yleensä määreen – ehkä vain monikon merkin **-s**. Tämä ei kuitenkaan koske erisnimiä, viikonpäivien,​ kuukausien ja kielten nimiä, eikä ainesanoja:
 +
 +  * **Desembre** es calda en **Australia**. – Joulukuu on lämmin Australiassa.
 +  * **Nederlandes** es me lingua orijinal. – Hollanti on alkuperäinen kieleni.
 +  * Me gusta **pan**. – Pidän leivästä.
 +
 +Säännöstä joustetaan silloinkin, kun substantiivilauseke seuraa prepositiota,​ erityisesti vakiintuneissa sanonnoissa:​
 +
 +  * El es la comandor **de polisia**. – Hän on poliisipäällikkö.
 +  * Me no gusta come **bur de aracide**. – En pidä maapähkinävoista.
 +  * Nos vade **a scola**. – Me käymme koulua.
 +  * Acel es un problem **sin solve** en matematica. – Tämä on matematiikan ratkaisematon ongelma.
 +  * Un virgula pare nesesada **per claria**. – Pilkku näyttää välttämättömältä selvyyden vuoksi.
 +
 +Adjektiivia voi määrittää sitä edeltävä [[adverbit|adverbi]]. Koska adverbit ja adjektiivit ovat samannäköisiä,​ yhtä useammat adjektiivit erotetaan yleensä pilkulla tai sanalla **e**. Puheessa intonaatio selventää eroa:
 +
 +  * **Sola un** poma **multe putrida** ia resta. – Vain hyvin mätä omena jäi jäljelle.
 +  * Me ia encontra un fem **bela intelijente**. – Tapasin kauniisti älykkään naisen.
 +  * Me ia encontra un fem **bela, joven, e intelijente**. – Tapasin naisen, joka oli kaunis, nuori ja älykäs.
 +
 +Joskus substantiivi merkitsee vain jonkin lajin edustajaa. Silloin on vain vähän merkitystä sillä, käytetäänkö **la** vai **un**; luvullakaan ei ole suurta väliä:
 +
 +  * **La arpa** es un strumento musical. – Harppu on soitin.
 +  * **Un arpa** es un strumento musical. – Harppu on soitin.
 +  * **Arpas** es strumentos musical. – Harput ovat soittimia.
 +
 +[[pronominit|Pronomini]] on substantiivilausekkeen erikoistapaus. Pronomineja ei yleensä voi määrittää muilla sanoilla.
 +
 +===== Appositiot =====
 +
 +Kahden substantiivilausekkeen sanotaan olevan **appositiossa**,​ kun toinen seuraa välittömästi toista ja molemmat viittaavat samaan olioon. Useimmissa tapauksissa jälkimmäinen lauseke //​identifioi//​ olion:
 +
 +  * la rio **Amazon** – Amazon-joki
 +  * la mar **Pasifica** – Tyyni valtameri
 +  * la isola **Skye** – saari nimeltä Skye
 +  * la Universia **Harvard** – Harvardin yliopisto
 +  * la Funda **Ford** – Fordin säätiö
 +  * Re **George 5** – Kuningas Yrjö V
 +  * San **Jacobo major** – Pyhä Jaakko vanhempi
 +  * Piotr **la grande** – Pietari suuri
 +  * me ami **Simon** – ystäväni Simon
 +  * la parola **"​inverno"​** – sana "​inverno"​
 +  * la libro **//La prinse peti//** – kirja //Pikku prinssi//
 +  * un arbor **eucalipto** – eukalyptuspuu
 +
 +Lyhenteet ja yksittäiset kirjaimet voivat seurata substantiivia tätä määrittäen:​
 +
 +  * La disionario es ance disponable como un fix **PDF**. – Sanakirja on saatavissa myös PDF-tiedostona.
 +  * El ia porta un camisa **T** blu de escota **V**. – Hän oli pukeutunut siniseen V-kaula-aukolliseen T-paitaan.
 +
 +Joskus kaksi substantiivia voivat kohdistua samanarvoisesti johonkin olioon . Silloin käytetään yhdysviivaa näiden substantiivien välissä:
 +
 +  * un produor-dirijor – tuottaja-ohjaaja
 +  * un primador-scanador – tulostin-skanneri
 +
 +Monikon tunnus **-s** tai **-es** merkitään molempiin substantiiveihin:​
 +
 +  * la statos membros – jäsenvaltiot
 +  * produores-dirijores – tuottaja-ohjaajat
 +
 +Eräs erikoistapaus liittyy verbiin **nomi** (nimetä):
 +
 +  * Nos ia nomi el **Orion**. – Annoimme hänelle nimen "​Orion"​.
 +  * Me nomi esta forma **un obelisce**. — Minä kutsun tätä muotoa obeliskiksi.
  
gramatica/fi/substantiivit.txt · Editada: 2019/08/10 12:46 par Simon