Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:substantiivit

Substantiivit

Substantiivi esitellään tyypillisesti määreillä. Substantiivi ja sitä mahdollisesti seuraavat adjektiivit ja prepositionaalit muodostavat substantiivilausekkeen. Yleensä substantiivit viittaavat fyysisiin olioihin kuten ihmisiin, paikkoihin ja esineisiin, mutta viitauksen kohde voi olla myös hyvinkin käsitteellinen.

Monikko

Päätteen -s lisäys tekee substantiivista monikollisen. Jos yksikkömuoto päättyy konsonanttiin, niin monikon pääte on -es. Monikon pääte ei vaikuta äännettäessä sanan painoon:

 • gato, gatos – kissa, kissat
 • om, omes – mies, miehet

Substantiivia määrittävä adjektiivi ei muutu, vaan säilyttää saman muodon yksikössä ja monikossa. Kuitenkin: jos adjektiivia käytetään substantiivina, siihen voidaan liittää monikon pääte.

 • la bones, la males, e la feas – hyvät, pahat ja rumat
 • multe belas – monta kaunokaista

Jotkin suomen kielen monikkomuotoiset sanat ovat LFN:ssa yksiköllisiä:

 • El regarda un sisor con un binoculo. – Hän katsoo saksia silmälasit päässään.
 • On usa un bretela per suporta sua pantalon. – Henkseleitä käytetään kannattelemaan housuja.
 • Me ia compra esta oculo de sol en Nederland. – Ostin nämä aurinkolasit Alankomaista.

Lukumääräiset sanat ja ainesanat

Monien kielten tavoin LFN erottaa kaksi tyyppiä substantiiveja: lukumääräiset sanat ja ainesanat. Edelliset viittaavat sellaisiin olioihin, joiden lukumäärästä voidaan ainakin periaatteessa puhua. Tällaista substantiivia voidaan määrittää luvulla ja siis käyttää myös monikkomuotoa.Esimerkiksi:

 • un auto; la autos; cuatro autos – auto; autot; neljä autoa
 • un gato; multe gatos; un milion gatos – kissa; monta kissaa; miljoona kissaa

Sitävastoin ainesanalle ei yleensä käytetä monikkomuotoa. Tällainen sana viittaa “massaan”, jossa ei erotu yksittäisiä yksilöitä, esimerkiksi nesteeseen, jauheeseen, metalliin, puuhun tai sitten johonkin abstraktiin asiaan. Jos tällaista substantiivia määritetään luvulla tai määrällä, on yleensä mainittava käytetty yksikkö. Esimerkiksi:

 • la acua; alga acua; tre tases de acua – vesi; jonkin verran vettä; kolme kupillista vettä
 • lenio; multe lenio; du pesos de lenio – puuta; paljon puuta; kaksi puun kappaletta

Erityistilanteissa ainesanaakin voi käyttää lukumääräisen sanan tapaan:

 • Du cafes, per favore. – Kaksi kahvia, olkaa hyvä!
 • Me ia proba multe cesos. – Olen maistanut monia juustoja.
 • On no pote compara la belias de Paris e Venezia. – Ei voi verrata toisiinsa Pariisin ja Venetsian kauneusarvoja.

Suku

LFN:n sanoilla ei ole kieliopillista sukua. On silti tapoja, joilla voidaan tarvittaessa viitata sukupuoleen. Voidaan käyttää esimerkiksi adjektiiveja mas ja fema:

 • un cavalo mas – uroshevonen, ori
 • un cavalo fema – naarashevonen, tamma

Sukulaissuhteisiin liittyvissä sanoissa käytetään yleensä liitteitä -a (naispuolinen) ja -o (miespuolinen):

 • ava, avo – isoäiti, isoisä
 • fia, fio – tytär, poika
 • neta, neto – tyttären-/pojantytär, tyttären-/pojanpoika
 • sobrina, sobrino – sisaren-/veljentytär, sisaren-/veljenpoika
 • sposa, sposo – vaimo, aviomies
 • tia, tio – täti, setä/eno
 • xica, xico – tyttö, poika

Joissakin tapauksissa käytetään eri sukupuolista erilaisia sanoja:

 • dama, cavalor – daami, ritari
 • diva, dio – jumalatar, jumala
 • fem, om – nainen, mies
 • madre, padre – äiti, isä
 • rea, re – kuningatar, kuningas
 • seniora, senior – rouva, herra
 • sore, frate – sisar, veli

Aika harvoin käytettävä liite -esa muodostaa naispuolisen variantin eräistä historiallisista sosiaalisista rooleista:

 • abade, abadesa – apotti, abbedissa
 • baron, baronesa – parooni, paroonitar
 • conte, contesa – kreivi, kreivitär
 • duxe, duxesa – herttua, herttuatar
 • imperor, imperoresa – keisari, keisarinna
 • marci, marcesa – markiisi, markiisitar
 • prinse, prinsesa – prinssi, prinsessa
 • tsar, tsaresa – tsaari, tsaaritar

Substantiivilausekkeet

Substantiivilauseke muodostuu substantiivista ja sen parametreistä: määreistä, jotka edeltävät substantiivia sekä adjektiiveistä ja prepositionaaleista, jotka seuraavat sitä.

Lauseen tärkeimmät substantiivilausekkeet ovat subjekti ja objekti. Subjekti edeltää verbiä, ja objekti tulee verbin jälkeen. Muut substantiivilausekkeet esittelee yleensä prepositio, joka selventää niiden käyttöä.

Substantiivilauseke sisältää yleensä määreen – ehkä vain monikon merkin -s. Tämä ei kuitenkaan koske erisnimiä, viikonpäivien, kuukausien ja kielten nimiä, eikä ainesanoja:

 • Desembre es calda en Australia. – Joulukuu on lämmin Australiassa.
 • Nederlandes es me lingua orijinal. – Hollanti on alkuperäinen kieleni.
 • Me gusta pan. – Pidän leivästä.

Säännöstä joustetaan silloinkin, kun substantiivilauseke seuraa prepositiota, erityisesti vakiintuneissa sanonnoissa:

 • El es la comandor de polisia. – Hän on poliisipäällikkö.
 • Me no gusta come bur de aracide. – En pidä maapähkinävoista.
 • Nos vade a scola. – Me käymme koulua.
 • Acel es un problem sin solve en matematica. – Tämä on matematiikan ratkaisematon ongelma.
 • Un virgula pare nesesada per claria. – Pilkku näyttää välttämättömältä selvyyden vuoksi.

Adjektiivia voi määrittää sitä edeltävä adverbi. Koska adverbit ja adjektiivit ovat samannäköisiä, yhtä useammat adjektiivit erotetaan yleensä pilkulla tai sanalla e. Puheessa intonaatio selventää eroa:

 • Sola un poma multe putrida ia resta. – Vain hyvin mätä omena jäi jäljelle.
 • Me ia encontra un fem bela intelijente. – Tapasin kauniisti älykkään naisen.
 • Me ia encontra un fem bela, joven, e intelijente. – Tapasin naisen, joka oli kaunis, nuori ja älykäs.

Joskus substantiivi merkitsee vain jonkin lajin edustajaa. Silloin on vain vähän merkitystä sillä, käytetäänkö la vai un; luvullakaan ei ole suurta väliä:

 • La arpa es un strumento musical. – Harppu on soitin.
 • Un arpa es un strumento musical. – Harppu on soitin.
 • Arpas es strumentos musical. – Harput ovat soittimia.

Pronomini on substantiivilausekkeen erikoistapaus. Pronomineja ei yleensä voi määrittää muilla sanoilla.

Appositiot

Kahden substantiivilausekkeen sanotaan olevan appositiossa, kun toinen seuraa välittömästi toista ja molemmat viittaavat samaan olioon. Useimmissa tapauksissa jälkimmäinen lauseke identifioi olion:

 • la rio Amazon – Amazon-joki
 • la mar Pasifica – Tyyni valtameri
 • la isola Skye – saari nimeltä Skye
 • la Universia Harvard – Harvardin yliopisto
 • la Funda Ford – Fordin säätiö
 • Re George 5 – Kuningas Yrjö V
 • San Jacobo major – Pyhä Jaakko vanhempi
 • Piotr la grande – Pietari suuri
 • me ami Simon – ystäväni Simon
 • la parola “inverno” – sana “inverno”
 • la libro La prinse peti – kirja Pikku prinssi
 • un arbor eucalipto – eukalyptuspuu

Lyhenteet ja yksittäiset kirjaimet voivat seurata substantiivia tätä määrittäen:

 • La disionario es ance disponable como un fix PDF. – Sanakirja on saatavissa myös PDF-tiedostona.
 • El ia porta un camisa T blu de escota V. – Hän oli pukeutunut siniseen V-kaula-aukolliseen T-paitaan.

Joskus kaksi substantiivia voivat kohdistua samanarvoisesti johonkin olioon . Silloin käytetään yhdysviivaa näiden substantiivien välissä:

 • un produor-dirijor – tuottaja-ohjaaja
 • un primador-scanador – tulostin-skanneri

Monikon tunnus -s tai -es merkitään molempiin substantiiveihin:

 • la statos membros – jäsenvaltiot
 • produores-dirijores – tuottaja-ohjaajat

Eräs erikoistapaus liittyy verbiin nomi (nimetä):

 • Nos ia nomi el Orion. – Annoimme hänelle nimen “Orion”.
 • Me nomi esta forma un obelisce. — Minä kutsun tätä muotoa obeliskiksi.
gramatica/fi/substantiivit.txt · Editada: 2019/08/10 12:46 par Simon