Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:sananmuodostus

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

Revisa presedente a ambos lados Revisa presedente
Revisa seguente
Revisa presedente
gramatica:fi:sananmuodostus [2019/08/10 12:50]
Simon [Sananmuodostus]
gramatica:fi:sananmuodostus [2019/11/30 11:19] (corente)
Simon [Teknillis-tieteelliset jälkiliitteet]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Sananmuodostus ======
 +
 +Lingua Franca Novassa uusi sana voidaan muodostaa lisäämällä [[#​etuliitteet|etuliite]] tai [[#​jälkiliitteet|jälkiliite]] olemassa olevaan sanaan tai yhdistämällä kaksi sanaa [[#​yhdyssanat|yhdyssanaksi]].
 +
 +On myös mahdollista käyttää [[adjektiivit#​adjectiivit_verbeinä|adjektiivia verbinä]] tai [[verbit#​verbit_substantiiveina|verbiä substantiivina]] ilman mitään liitettä.
 +
 +===== Etuliitteet =====
 +
 +**Anti-** tarkoittaa vastakohtaa. Se muuntaa substantiivin tai adjektiivin merkitykseltään vastakkaiseksi,​ "​oppositioon":​
 +
 +  * **sosia** (~)→(~) **antisosial** – epäsosiaalinen
 +  * **avion** (~)→(~) **antiavion** – ilmatorjunta
 +  * **proton** (~)→(~) **antiproton** – antiprotoni
 +
 +**Auto-** tarkoittaa "​itse-"​. Sillä muodostetaan substantiiveja,​ verbejä ja adjektiiveja,​ joilla on itseen kohdistuva merkitys
 +
 +  * **respeta** – kunnioitus (~)→(~) **autorespeta** – itsekunnioitus
 +  * **flue** – virrata (~)→(~) **autoflue** – (rivien) automaattinen virtaus (näytöllä)
 +  * **adere** – kiinnittää (~)→(~) **autoaderente** – itse kiinnittyvä
 +
 +**Des-** liittyy verbiin ja peruuttaa sen vaikutuksen. Konsonanttien S, Z, X ja J edellä se yksinkertaistuu muotoon **de-**:
 +
 +  * **botoni** – napittaa (~)→(~) **desbotoni** – avata napit
 +  * **infeta** – tartuttaa (~)→(~) **desinfeta** – desinfioida
 +  * **jela** – jäädyttää (~)→(~) **dejela** – sulattaa
 +  * **sifri** – koodata (~)→(~) **desifri** – purkaa koodi
 +
 +**Inter-** muodostaa substantiiveja,​ verbejä ja adjektiiveja,​ joissa on kyse keskinäisestä toiminnasta tai tilasta:
 +
 +  * **cambia** – muuttaa (~)→(~) **intercambia** – vaihtaa
 +  * **nasional** – kansallinen (~)→(~) **internasional** – kansainvälinen
 +
 +**Media-** tarkoittaa "​keski-"​. Se siis liittyy jonkin keskikohtaan:​
 +
 +  * **note** – yö (~)→(~) **medianote** – keskiyö
 +  * **estate** – kesä (~)→(~) **mediaestate** – keskikesä
 +  * **punto** – piste (~)→(~) **mediapunto** – keskipiste
 +
 +**Non-** tarkoittaa "​epä-"​ tai "​ei-"​. Se muodostaa adjektiiveja ja verbejä, joilla on "​erisuuntainen"​ merkitys alkuperäiseen nähden. Se lyhentyy muotoon **no-** ennen kirjainta N:
 +
 +  * **justa** – oikeudenmukainen (~)→(~) **nonjusta** – epäoikeudenmukainen
 +  * **ativa** – aktiivinen (~)→(~) **nonativa** – epäaktiivinen
 +  * **nativa** – syntyperäinen (~)→(~) **nonativa** – ei-syntyperäinen
 +  * **nesesada** – välttämätön (~)→(~) **nonesesada** – tarpeeton
 +  * **crede** – usko (~)→(~) **noncrede** – epäusko
 +
 +**Pos-** tarkoittaa "​jälkeen-"​. Se muodostaa substantiiveja,​ verbejä ja adjektiiveja,​ jotka viittaavat aikaan (tai paikkaan) toisen jälkeen. Vrt. prepositioon **[[prepositiot#​pos|pos]]**:​
 +
 +  * **graduada** – (opiskelusta) valmistunut (~)→(~) **posgraduada** – jatko-opiskelija
 +  * **media** – keskikohta (~)→(~) **posmedia** – iltapäivä
 +  * **alveolo** – hammasvalli (~)→(~) **posalveolal** – hampaidentakainen
 +
 +**Pre-** tarkoittaa "​etu-"​ tai "​esi-"​. Se muodostaa substantiiveja,​ verbejä ja adjektiiveja,​ jotka viittaavat aikaan (tai paikkaan) toisen edellä. Vrt. prepositioon **[[prepositiot#​ante|ante]]**:​
 +
 +  * **graduada** – valmistunut (~)→(~) **pregraduada** – perustutkintoa opiskeleva
 +  * **istoria** – historia (~)→(~) **preistoria** – esihistoria
 +  * **judi** – arvio (~)→(~) **prejudi** – ennakkoluulo
 +
 +**Re-** muodostaa verbejä, jotka merkitsevät toistuvaa tekoa tai vastakkaiseen suuntaan tapahtuvaa toimintaa.:
 +
 +  * **comensa** – aloittaa (~)→(~) **recomensa** – aloittaa uudestaan
 +  * **pleni** – täyttää (~)→(~) **repleni** – täyttää uudestaan
 +  * **paia** – maksaa (~)→(~) **repaia** – maksaa takaisin
 +  * **veni** – tulla (~)→(~) **reveni** –palata takaisin
 +
 +**Su-** tarkoittaa "​ali-"​. Se muodostaa substantiiveja,​ verbejä ja adjektiiveja,​ jotka tarkoittavat hierarkian alempaa tasoa:
 +
 +  * **teninte** – luutnantti (~)→(~) **suteninte** – aliluutnantti
 +  * **divide** – jako (~)→(~) **sudivide** – alajako
 +  * **consensa** – tietoinen (~)→(~) **suconsensa** – alitajuinen
 +  * **indise** – indeksi (~)→(~) **suindise** – alaindeksi
 +  * **campion** – mestari (~)→(~) **sucampion** – haastaja
 +
 +**Supra-** tarkoittaa "​yli-"​ tai "​super-"​. Se muodostaa substantiiveja,​ verbejä ja adjektiiveja,​ jotka merkitsevät hierarkian ylempää tasoa:
 +
 +  * **computador** – tietokone (~)→(~) **supracomputador** – supertietokone
 +  * **pasa** – ohittaa (~)→(~) **suprapasa** – ylittää
 +  * **dramosa** – dramaattinen (~)→(~) **supradramosa** – ylidramaattinen
 +  * **fem** – nainen (~)→(~) **suprafem** – supernainen
 +  * **natural** – luonnollinen (~)→(~) **supranatural** – yliluonnollinen
 +
 +**Vis-** tarkoittaa "​vara-"​. Se muodostaa substantiiveja,​ jotka tarkoittavat toisen sijaisena (tai valtuuttamana) toimivaa:
 +
 +  * **presidente** – presidentti (~)→(~) **vispresidente** – varapresidentti
 +  * **re** – kuningas (~)→(~) **visre** – varakuningas
 +
 +**Bon-** ja **mal-** muodostavat hyviä ja pahoja (tai väärinymmärrettyjä) versioita adjektiiveista ja verbeistä - joskus vertauskuvallisesti:​
 +
 +  * **parla** – puhua (~)→(~) **bonparlante** – kaunopuheinen
 +  * **vende** – myydä (~)→(~) **bonvendeda** – hyvin kaupaksi menevä, bestseller
 +  * **dise** – sanoa (~)→(~) **bondise** – siunata
 +  * **veni** – tulla (~)→(~) **bonveni** – tervetullut
 +  * **acusa** – syyttää (~)→(~) **malacusa** – parjata
 +  * **comprende** – ymmärtää (~)→(~) **malcomprende** – ymmärtää väärin
 +  * **nomida** – nimetty (~)→(~) **malnomida** – nimitelty (ivaten)
 +  * **odorosa** – tuoksuva (~)→(~) **malodorosa** – lemuava
 +
 +[[luvut|Kokonaislukuja]] ja niiden [[luvut#​murtoluvut|osia]] käytetään etuliitteinä tietynlaisissa sanoissa. Suvun jäsenistä puhuttaessa luvut merkitsevät sukupolvien eroja sukulaisten välissä kuten suomessa "​iso-",​ "​isoiso-"​ jne:
 +
 +  * **avo** – isoisä (~)→(~) **duavo** – iso-isoisä
 +  * **neta** – lapsen tytär (~)→(~) **treneta** – lapsenlapsen lapsen tytär
 +  * **pede** – jalka (~)→(~) **cuatropede** – nelijalkainen
 +  * **sore** – sisar (~)→(~) **duisore** – sisarpuoli
 +  * **galon** – gallona (~)→(~) **cuatrigalon** – neljännesgallona
 +
 +===== Jälkiliitteet eli päätteet =====
 +
 +Monet jälkiliitteet alkavat vokaalilla. Kun tällainen jälkiliite liitetään jo ennestään vokaaliin päättyvään sanaan, sanassa jo oleva vokaali jätetään pois, ellei se ole sanan ainoa vokaali:
 +
 +  * **fruta** – hedelmä (~)→(~) **frutosa** – hedelmäinen
 +  * **jua** – peli (~)→(~) **jueta** – lelu
 +  * **fe** – keiju (~)→(~) **fein** – keijumainen
 +
 +Jos jälkiliite aiheuttaisi [[kirjoittaminen_ja_ääntäminen#​fonotaktiikka|kielletyn vokaalijonon]],​ jonon toinen vokaali jätetään pois:
 +
 +  * **comedia** + **-iste** (~)→(~) (comediiste) (~)→(~) **comediste** –koomikko
 +
 +Edellä kerrottuun on kaksi poikkeusta:
 +
 +  * **tre** + **-i** (~)→(~) **tri**
 +  * **tre** + **-uple** (~)→(~) **truple**
 +
 +===== Verbejä muodostavat päätteet =====
 +
 +Niin kuin muutkin [[verbit]], jälkiliittein muodostetut verbit voivat esiintyä [[verbit#​transitiivisyys|sekä transitiivisinä että intransitiivisinä]],​ ja myös [[verbit#​verbit_substantiiveina|substantiiveina]].
 +
 +Pääte **-i** lisätään substantiiveihin ja adjektiiveihin muodostamaan verbi, jolla on merkitys "tulla joksikin",​ "​muuttua joksikin"​. Erikoistapauksena tästä on merkitys "​erittää / muodostaa uutta":​
 +
 +  * **arco** – kaari (~)→(~) **arci** – kaareutua
 +  * **roja** – punainen (~)→(~) **roji** – punastua
 +  * **umida** – kostea (~)→(~) **umidi** – kosteuttaa
 +  * **duple** – kaksinkertainen (~)→(~) **dupli** – kahdentaa
 +  * **saliva** – sylki (~)→(~) **salivi** – kuolata
 +  * **flor** – kukka (~)→(~) **flori** – kukkia, kukoistaa
 +
 +Pääte **-i** voi antaa verbille myös merkityksen"​käyttää jtkn" (tyypillisesti työkalua tai välinettä) tai "​soveltaa jtkn" (tietoa tai käytäntöä):​
 +
 +  * **boton** – nappi (~)→(~) **botoni** – napittaa
 +  * **telefon** – puhelin (~)→(~) **telefoni** – soittaa puhelimella
 +  * **sponja** – pesusieni (~)→(~) **sponji** – pestä sienellä
 +  * **pinta** – maali (~)→(~) **pinti** – maalata
 +  * **nom** – nimi (~)→(~) **nomi** – nimittää
 +
 +===== Adjektiiveja muodostavat päätteet =====
 +
 +Aivan kuin muitakin [[adjektiivit|adjektiiveja]],​ näiden jälkiliitteiden avulla muodostettuja adjektiiveja voidaan käyttää substantiiveina merkitsemään henkilöitä tai asioita, joilla on adjektiivin kertoma ominaisuus.
 +
 +Päätteen **-in** lisääminen substantiiviin muodostaa adjektiivin,​ jonka merkitys on "​jonkin kaltainen",​ "​jotakin muistuttava":​
 +
 +  * **ami** – ystävä (~)→(~) **amin** – ystävällinen
 +  * **enfante** – lapsi (~)→(~) **enfantin** – lapsellinen / lapsen kaltainen
 +  * **fantasma** – aave (~)→(~) **fantasmin** – aavemainen
 +  * **menta** – minttu (~)→(~) **mentin** – mintun makuinen
 +  * **monstro** – hirviö (~)→(~) **monstrin** – hirviömäinen
 +  * **serpente** – käärme (~)→(~) **serpentin** – käärmemäinen / serpentiini
 +
 +Päätteen **-osa** lisääminen substantiiviin saa aikaan adjektiivin,​ joka merkitsee "​täynnä jtkn" tai "jstkn tehty":​
 +
 +  * **zucar** – sokeri (~)→(~) **zucarosa** – sokerinen
 +  * **oro** – kulta (~)→(~) **orosa** – kultainen
 +  * **capel** – hius (~)→(~) **capelosa** – karvainen
 +  * **festa** – juhla (~)→(~) **festosa** – juhlantäyteinen
 +  * **melma** – muta (~)→(~) **melmosa** – mutainen
 +  * **jua** – leikki / peli (~)→(~) **juosa** – leikkisä
 +  * **caos** – kaaos (~)→(~) **caososa** – sekasortoinen
 +
 +Päätteen **-al** lisääminen substantiiviin muodostaa adjektiivin,​ joka tarkoittaa tähän substantiiviin jotenkin kuuluvaa tai liittyvää. Suomessa sellaisen adjektiivin korvaa usein yhdyssanan alkuosa:
 +
 +  * **fotografia** – valokuvaus (~)→(~) **fotografial** – valokuvallinen,​ valokuva-
 +  * **nasion** – kansa (~)→(~) **nasional** – kansallinen
 +  * **siensa** – tiede (~)→(~) **siensal** – tieteellinen
 +  * **averbo** – adverbi (~)→(~) **averbal** – adverbiaalinen
 +  * **erita** – perintö (~)→(~) **erital** – perinnöllinen,​ perintö-
 +  * **mito** – taru (~)→(~) **mital** – tarunomainen
 +  * **monce** – munkki (~)→(~) **moncal** – munkillinen
 +
 +Päätteen **-iste** lisääminen substantiiviin,​ joka merkitsee vakaumusta, uskontoa tai tiettyä filosofiaa, tekee tästä tähän asiaan liittyvän adjektiivin - samalla substantiivin (asian kannattajan tai harrastajan). Jos alkuperäinen substantiivi päättyy **-isme**, niin **-iste** ottaa tämän paikan. Joskus lähtökohtana on erisnimi. Silloin tästä erisnimestä ei mahdollista loppuvokaalia yleensä jätetä pois:
 +
 +  * **bigamia** – kaksinnainti (~)→(~) **bigamiste** – kahdesti nainut
 +  * **otimisme** – optimismi (~)→(~) **otimiste** – optimisti(nen)
 +  * **puria** – puhtaus (~)→(~) **puriste** – puhdasoppinen
 +  * **Mitra** – Mithra (~)→(~) **mitraiste** – mithralainen
 +
 +Päätteen **-an** lisääminen muutamiin fyysistä tai ajallista aluetta merkitseviin substantiiveihin muodostaa yleisiä adjektiiveja:​
 +
 +  * **suburbe** – esikaupunki (~)→(~) **suburban** – esikaupungissa oleva
 +  * **Victoria** – Victoria (~)→(~) **victorian** – Victorian aikainen
 +
 +Pääte **-an** on myös yksi viidestä standardipäätteestä,​ joilla muodostetaan kieliä ja kansoja ilmaisevia adjektiiveja. Muut neljä ovat **-es**, **-ica**, **-i** ja **-sce**. Näistä LFN valitsee sen, joka antaa parhaiten kyseiseen kieleen sopivan muodon. Joskus joudutaan käyttämään ihan erityistä päätettä tai jättämään koko pääte pois. Sanan vartaloakin pitää joskus vähän modifioida:
 +
 +  * **Africa** – Afrikka (~)→(~) **african** – afrikkalainen
 +  * **Frans** – Ranska (~)→(~) **franses** – ranskalainen
 +  * **Elas** – Kreikka (~)→(~) **elinica** – kreikkalainen
 +  * **Arabia** – Arabia (~)→(~) **arabi** – arabialainen
 +  * **Rusia** – Venäjä (~)→(~) **rusce** – venäläinen
 +  * **Europa** – Eurooppa (~)→(~) **european** – eurooppalainen
 +  * **Deutxland** – Saksa (~)→(~) **deutx** – saksalainen
 +  * **Britan** – Britannia (~)→(~) **brites** – britti
 +
 +On kuitenkin mahdollista käyttää myös säännöllista päätettä -**an** maan nimen perässä:
 +
 +  * **Frans** – Ranska (~)→(~) **fransan** – ranskalainen
 +  * **Elas** – Kreikka (~)→(~) **elasan** – kreikkalainen
 +  * **Arabia** – Arabia (~)→(~) **arabian** – arabialainen
 +  * **Rusia** – Venäjä (~)→(~) **rusian** – venäläinen
 +  * **Deutxland** – Saksa (~)→(~) **deutxlandan** – saksalainen
 +  * **Britan** – Britannia (~)→(~) **britanan** – britti
 +
 +Päätteen **-ica** lisääminen substantiiviin,​ joka merkitsee lääketieteellistä,​ psykologista tms. ongelmaa, muodostaa tällaista potevaa henkilöä kuvaavan adjektiivin:​
 +
 +  * **catalesia** – jäykkyystila (~)→(~) **catalesica** – kataleptinen
 +  * **xenofobia** – xenofobia (vieraan pelko) (~)→(~) **xenofobica** – xenofobinen
 +
 +Päätteellä **-nte** muodostuvaa verbin aktiivipartisiippi voidaan rinnastaa adjektiiviin,​ joka tarkoittaa "​tekevää"​. Verbin **es** partisiippi on **esente**:
 +
 +  * **ama** – rakastaa (~)→(~) **amante** – rakastava
 +  * **depende** – riippua (~)→(~) **dependente** – riippuvainen
 +  * **dormi** – nukkua (~)→(~) **dorminte** – nukkuva
 +  * **obedi** – totella (~)→(~) **obedinte** – tottelevainen
 +  * **pare** – näyttää / to seem (~)→(~) **parente** – ilmeinen
 +  * **es** – olla (~)→(~) **esente** – oleva
 +
 +Huom! Esim. englannissa "​-ing"​ muodostaa sekä partisiippeja että toiminnan substantiiveja. Elefenissä **-nte** //ei// muodosta toiminnan nimiä!:
 +
 +  * La **covrente** es sur la caxa. – Peite on laatikon päällä.
 +  * **Covre** la caxa es un bon idea. – Laatikon peittäminen on hyvä ajatus.
 +
 +Vastaavasti päätteellä **-da** muodostuvia passiivin partisiippeja voidaan voidaan pitää adjektiivien kaltaisina:
 +
 +  * **ama** – rakastaa (~)→(~) **amada** – rakastettu
 +  * **clui** – sulkea (~)→(~) **cluida** – suljettu
 +  * **conose** – tuntea (~)→(~) **conoseda** – tunnettu
 +  * **jela** – jäätyä (~)→(~) **jelada** – jäätynyt
 +  * **nesesa** – tarvita (~)→(~) **nesesada** – tarvittava /​välttämätön
 +  * **putri** – mädäntyä (~)→(~) **putrida** – mätä
 +
 +Pääte **-da** sinällään **ei** tarkoita mennyttä aikaa; siihen tarvitaan sana "​ia":​
 +
 +  * La caxa es **covreda** par la tela. - tällä hetkellä kangas peittää laatikon.
 +  * La tela **ia covre** la caxa. - kangas peitti laatikon.
 +  * La caxa **ia es covreda** par la tela. - laatikko oli kankaan peittämänä. ​
 +
 +Pääte **-able** verbin perässä muodostaa adjektiivin,​ joka tarkoittaa mahdollista tai kelpoista, myös jonkin (tekemisen) arvoista:
 +
 +  * **ama** – rakastaa (~)→(~) **amable** – rakastettava
 +  * **come** – syödä (~)→(~) **comable** – syötävä
 +  * **infla** – täyttää (ilmalla) (~)→(~) **inflable** – täytettävä
 +  * **loda** – ylistää (~)→(~) **lodable** – kiitettävä
 +  * **nota** – huomata (~)→(~) **notable** – huomionarvoinen
 +  * **titila** – kutittaa (~)→(~) **titilable** – helposti kutiava
 +
 +===== Substantiiveja muodostavat päätteet =====
 +
 +Pääte **-or** verbiin liitettynä muodostaa kyseistä tekemistä ammatikseen tai muuten vakituisesti suorittavan henkilön nimityksen. . Kun se liitetään substantiiviin,​ saadaan nimitys henkilölle,​ joka askartelee vakituisesti kyseisen asian parissa, esim. ammattilaisen tai urheilijan:
 +
 +  * **aida** – auttaa (~)→(~) **aidor** – avustaja
 +  * **deteta** – havaita (~)→(~) **detetor** – etsivä
 +  * **dirije** – ohjata (~)→(~) **dirijor** – ohjaaja
 +  * **fumi** – savuta (~)→(~) **fumor** – tupakoija
 +  * **gania** – voittaa (~)→(~) **ganior** – voittaja
 +  * **jogla** – temppuilla (~)→(~) **joglor** – jonglööri
 +  * **parla** – puhua (~)→(~) **parlor** – puhemies
 +  * **pexa** – kalastaa (~)→(~) **pexor** – kalastaja
 +  * **carne** – liha (~)→(~) **carnor** – lihakauppias,​ teurastaja
 +  * **vaso** – ruukku (~)→(~) **vasor** – ruukuntekijä
 +  * **futbal** – jalkapallo (~)→(~) **futbalor** – jalkapalloilija
 +  * **tenis** – tennis (~)→(~) **tenisor** – tenniksenpelaaja
 +
 +Pääte **-ador** muodostaa edellistä vastaavasti laitteen tai työkalun nimityksen:
 +
 +  * **caldi** – lämmittää (~)→(~) **caldador** – lämmitin
 +  * **computa** – laskea (~)→(~) **computador** – tietokone
 +  * **fax** – faksata (~)→(~) **faxador** – faksi (laite)
 +  * **lava** – pestä (~)→(~) **lavador** – pesukone
 +  * **parla** – puhua (~)→(~) **parlador** – kaiutin
 +  * **surfa** – surfata / selata (~)→(~) **surfador** – webbiselain
 +  * **umidi** – kosteuttaa (~)→(~) **umidador** – kosteutin
 +
 +Pääte **-eria** substantiivin tai verbin perässä muodostaa nimityksen paikalle - usein liikkeelle - jonka toiminta liittyy kyseiseen asiaan:
 +
 +  * **cafe** – kahvi (~)→(~) **caferia** – kahvila
 +  * **pan** – leipä (~)→(~) **paneria** – leipomo, leipäkauppa
 +  * **beli** – kaunistaa (~)→(~) **beleria** – kauneushoitola
 +  * **campana** – kello (~)→(~) **campaneria** – kellotorni
 +  * **fruto** – hedelmä (~)→(~) **fruteria** – hedelmätarha
 +  * **monce** – munkki (~)→(~) **monceria** – luostari
 +  * **planeta** – kiertotähti (~)→(~) **planeteria** – planetaario
 +  * **xef** – päällikkö (~)→(~) **xeferia** – päämaja
 +
 +Päätettä **-ia** vastaa suomessa usein "​-uus"​ tai "​-yys"​. Se muodostaa abstraktin substantiivin,​ joka toimii ominaisuuden nimenä. Jos kantasana päättyy **-ia**, se ei muutu:
 +
 +  * **ajil** – ketterä (~)→(~) **ajilia** – ketteryys
 +  * **felis** – onnellinen (~)→(~) **felisia** – onnellisuus
 +  * **jelosa** – mustasukkainen (~)→(~) **jelosia** – mustasukkaisuus
 +  * **neutra** – puolueeton (~)→(~) **neutria** – puolueettomuus
 +  * **madre** – äiti (~)→(~) **madria** – äitiys
 +  * **enfante** – lapsi (~)→(~) **enfantia** – lapsuus
 +  * **sultan** – sulttaani (~)→(~) **sultania** – sulttaanikunta
 +  * **fria** – kylmä (~)→(~) **fria** – kylmyys
 +  * **vea** – vanha (~)→(~) **veia** – vanhuus
 +
 +Sanat kuten **enfantia** ja **sultania** voivat viitata aikaan tai paikkaan, jossa kyseinen ominaisuus vallitsee (tai on vallinnut).
 +
 +Monet oppiaineiden nimitykset päättyvät myös **ia** (tai **ica**), mutta tätä on pidettävä osana sanan vartaloa, ei siis jälkiliitteenä. Oppiaineiden harrastajien nimitykset saadaan sitten päätteellä **-iste**. Päätettä **-iste** käytetään myös tietyn uskonnon, filosofian tms. kannattajasta (kuten todettiin kohdassa [[#​adjektiiveja_muodostavat_jälkiliitteet|adjektiiviset jälkiliitteet]]). Myös mm. muusikkojen nimiä saadaan päätteellä "​-iste":​
 +
 +  * **jeografia** – maantiede (~)→(~) **jeografiste** – maantieteilijä
 +  * **psicolojia** – psykologia (~)→(~) **psicolojiste** – psykologi
 +  * **cimica** – kemia (~)→(~) **cimiciste** – kemisti
 +  * **eletrica** – sähkö (~)→(~) **eletriciste** – sähköasentaja
 +  * **musica** – musiikki (~)→(~) **musiciste** – muusikko
 +  * **Crixna** – Krishna (~)→(~) **crixnaiste** – Krishna-uskoinen
 +  * **ideal** – ihanne (~)→(~) **idealiste** – idealisti
 +  * **gitar** – kitara (~)→(~) **gitariste** – kitaristi
 +  * **solo** – soolo (~)→(~) **soliste** – solisti
 +  * **jornal** – aikakauslehti (~)→(~) **jornaliste** – toimittaja
 +  * **sicle** – polkupyörä (~)→(~) **sicliste** – polkupyöräilijä
 +
 +Pääte **-isme** muodostaa oppijärjestelmiä. Pääte korvaa päätteen **-iste** tämän oppijärjestelmän kannattajan nimityksestä. (Joskus myös kansainvälisissä sanoissa, joissa esiintyy "​-ism-"​):​
 +
 +  * **dauiste** – taolainen (~)→(~) **dauisme** – taolaisuus
 +  * **altruiste** – epäitsekäs (~)→(~) **altruisme** – epäitsekkyys
 +  * **raziste** – rasisti (~)→(~) **razisme** – rasismi
 +  * **sindicatiste** – unionisti (~)→(~) **sindicatisme** – unionismi
 +  * **turiste** – matkailija (~)→(~) **turisme** – matkailu
 +  * **simbol** – merkki (~)→(~) **simbolisme** – symbolismi
 +  * **canibal** – ihmissyöjä (~)→(~) **canibalisme** – ihmissyönti
 +
 +===== Harvoin käytettyjä jälkiliitteitä =====
 +
 +Seuraavat päätteet esiintyvät vain tietyissä sanoissa. (Kannattaa siis tarkistaa sanastosta!).
 +
 +Pääte **-eta** voidaan lisätä tiettyihin substantiiveihin muodostamaan niistä toinen substantiivi,​ joka on ikäänkuin pienempi versio edellisestä. Tämä voi olla nuori eläin tai alusvaate tms. Pääte **-eta** voidaan vastaavasti liittää joihinkin verbeihin ja adjektiiveihin muodostamaan "​pienennetty versio"​ toiminnasta tai ominaisuudesta:​
 +
 +  * **bebe** – vauva (~)→(~) **bebeta** – vastasyntynyt vauva
 +  * **caro** – rattaat (~)→(~) **careta** – kottikärry
 +  * **imaje** – kuva (~)→(~) **imajeta** – peukalonkynsi / esikatselukuva
 +  * **lente** – linssi (~)→(~) **lenteta** – kontaktilinssi
 +  * **mone** – raha (~)→(~) **moneta** – kolikko
 +  * **orolojo** – kello (~)→(~) **orolojeta** – rannekello
 +  * **bove** – lehmä / härkä (~)→(~) **boveta** – vasikka
 +  * **ovea** – lammas (~)→(~) **oveta** – karitsa
 +  * **calsa** – (pitkä) sukka (~)→(~) **calseta** – nilkkasukka
 +  * **camisa** – paita (~)→(~) **camiseta** – aluspaita / T-paita
 +  * **jaca** – takki (~)→(~) **jaceta** – liivi
 +  * **pluve** – sataa (~)→(~) **pluveta** – tihuuttaa
 +  * **rie** – nauraa (~)→(~) **rieta** – hihittää
 +  * **parla** – puhua (~)→(~) **parleta** – jutella
 +  * **bela** – kaunis (~)→(~) **beleta** – sievä, soma
 +
 +Päätteen **-on** lisääminen tiettyihin substantiiveihin muodostaa nimityksen jollekin "​suuremmalle versiolle"​ alkuperäisestä. Myös mm.  ulkovaatteiden nimityksiä muodostuu näin:
 +
 +  * **abea** – mehiläinen (~)→(~) **abeon** – kimalainen
 +  * **caxa** – laatikko (~)→(~) **caxon** – (iso) kuljetuslaatikko
 +  * **dente** – hammas (~)→(~) **denton** – torahammas
 +  * **dito** – sormi (~)→(~) **diton** – peukalo
 +  * **padre** – isä (~)→(~) **padron** – isäntä / "​patruuna"​
 +  * **sala** – huone (~)→(~) **salon** – olohuone
 +  * **seja** – tuoli (~)→(~) **sejon** – nojatuoli
 +  * **calsa** – sukka (~)→(~) **calson** – sukkahousut
 +  * **jaca** – takki (~)→(~) **jacon** – päällystakki
 +
 +Päätteet **-eta** ja **-on** eivät toimi synonyymeinä sanoille **peti** ja **grande**! Voi hyvin olla olemassa **un careta grande** tai **un salon peti**. Ne muodostavat sen sijaan sanoja, joilla on erityismerkitys,​ joka on enemmän tai vähemmän kiinteässä suhteessa alkuperäisen sanan merkitykseen.
 +
 +Päätteillä **-o** ja **-a** voidaan joissakin tapauksissa ilmaista sukupuolta, kun kyseessä on [[substantiivit#​suku|sukulaissuhteen nimi]]:
 +
 +  * **tio**, **tia** – setä tai eno, täti
 +Huom. On myös olemassa sukupuolisesti neutraalit nimitykset sukulaisille,​ mutta ne eivät muodostu millään yhteisellä jälkiliitteellä. Esimerkiksi:​
 +
 +<div class="​caxa">​
 +  * **tie** - setä / eno / täti
 +
 +Joidenkin puiden nimet saadaan vaihtamalla niiden hedelmän nimen lopussa oleva **-a** muotoon **-o**:
 +
 +  * **pera** – päärynä (~)→(~) **pero** – päärynäpuu
 +
 +Pääte **-esa** voidaan lisätä joidenkin sosiaalista roolia ilmaisevien [[substantiivit#​suku|historiallisten miesnimitysten]] perään muodostamaan vastaava naisnimitys:​
 +
 +  * **prinse** – prinssi (~)→(~) **prinsesa** – prinsessa
 +
 +===== Teknillis-tieteelliset jälkiliitteet =====
 +
 +Kansainvälisiä tieteellisiä termejä on muodostettu latinan- ja kreikankielisistä lähteistä käyttämällä suurta määrää teknillis-tieteellisiä sanapäätteitä. Niistä kerrotaan (elefeniksi) täällä. Elefen käyttää myös näitä, ja noudattaa silloin tämän kielen [[vp>​Trascrive|transskriptiosääntöjä]].
 +
 +Päätteitä **-i** ja **-uple** käytetään nimeämään [[luvut#​murtoluvut|murto-osia]] ja [[luvut#​monikerrat|monikertoja]].
 +
 +===== Yhdyssanat =====
 +
 +Yhdyssana voidaan muodostaa yhdistämällä verbi sen objektiin, järjestyksessä verbi-objekti. Saatu substantiivi merkitsee henkilöä tai muuta asiaa, joka suorittaa kyseisen toiminnan kyseiselle objektille:
 +
 + 
 +  * **corti**, **ungia** – lyhentää, kynsi (~)→(~) **cortiungia** – kynsileikkuri
 +  * **covre**, **table** – peittää, pöytä (~)→(~) **covretable** – pöytäliina
 +  * **fura**, **bolsa** – varastaa, käsilaukku (~)→(~) **furabolsa** – taskuvaras
 +  * **lansa**, **petra** – heittää, kivi (~)→(~) **lansapetra** – katapultti
 +  * **para**, **morde** – pysäyttää,​ pureminen (~)→(~) **paramorde** – kuonokoppa
 +  * **para**, **pluve** – pysäyttää,​ sade (~)→(~) **parapluve** – sateenvarjo
 +  * **pasa**, **tempo** – ohittaa, aika (~)→(~) **pasatempo** – ajankulu, harraste
 +  * **porta**, **mone** – kantaa, raha (~)→(~) **portamone** – lompakko
 +  * **porta**, **vose** – kantaa, ääni (~)→(~) **portavose** – tiedottaja
 +  * **brinca**, **dorso** – hypätä, selkä (~)→(~) **brincadorso** – pukkihyppy //​(leikki)//​
 +
 +Jos objektina oleva sana alkaa vokaalilla, tämä säilyy, ellei satu olemaan sama vokaali, johon verbi päättyy, kuten sanassa **portavion** (lentotukialus).
 +
 +Elefenissä ei muodosteta yhdyssanoja peräkkäisistä substantiiveista! ​ Sen sijaan voidaan sijoittaa prepositio sanojen väliin:
 +
 +  * avia **de** mar – merilintu
 +  * casa **per** avias – lintutalo
 +  * xef **de** polisia – poliisipäällikkö
 +
 +Joissain harvoissa tapauksissa sellaisella yhdistelmällä on sellainen erityinen merkitys, että sitä on pidettävä yhden kiinteän sanan vertaisena. Esimerkiksi **leon-de-mar** (merileijona) ei ole leijona. Näissä tapauksissa sanat yhdistetään yhdysviivaa käyttämällä,​ ja sanaa määrittävä adjektiivi tulee vasta yhdistelmän perään. Yhdysviivaa voi muulloinkin käyttää, mikäli se selventää asiaa:
 +
 +  * un **leon-de-mar** grande – suuri merileijona
 +  * un **leon** grande **de mar** – suuri leijona mereltä
 +  * un **avion** grande **de mar** – suuri vesitaso //(koska vesitaso **on** lentokone)//​
 +  * un **avion-de-mar** grande – suuri vesitaso //​(vaihtoehtoinen tapa)//
 +  * un **avion de mar** grande – suuri vesitaso (?) //​(moniselitteinen,​ koska tässä meri näyttää olevan suuri)//