Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:sananmuodostus

Sananmuodostus

Lingua Franca Novassa uusi sana voidaan muodostaa lisäämällä etuliite tai jälkiliite olemassa olevaan sanaan tai yhdistämällä kaksi sanaa yhdyssanaksi.

On myös mahdollista käyttää adjektiivia verbinä tai verbiä substantiivina ilman mitään liitettä.

Muutamat väriä ilmaisevat adjektiivit (kuten ambar ja orania) on otettu suoraan asioiden nimistä.

Etuliitteet

Anti- tarkoittaa vastakohtaa. Se muuntaa substantiivin tai adjektiivin merkitykseltään vastakkaiseksi, “oppositioon”:

 • sosia  →  antisosial – epäsosiaalinen
 • avion  →  antiavion – ilmatorjunta
 • proton  →  antiproton – antiprotoni

Auto- tarkoittaa “itse-”. Sillä muodostetaan substantiiveja, verbejä ja adjektiiveja, joilla on itseen kohdistuva merkitys

 • respeta – kunnioitus  →  autorespeta – itsekunnioitus
 • flue – virrata  →  autoflue – (rivien) automaattinen virtaus (näytöllä)
 • adere – kiinnittää  →  autoaderente – itse kiinnittyvä

Des- liittyy verbiin ja peruuttaa sen vaikutuksen. Konsonanttien S, Z, X ja J edellä se yksinkertaistuu muotoon de-:

 • botoni – napittaa  →  desbotoni – avata napit
 • infeta – tartuttaa  →  desinfeta – desinfioida
 • jela – jäädyttää  →  dejela – sulattaa
 • sifri – koodata  →  desifri – purkaa koodi

Inter- muodostaa substantiiveja, verbejä ja adjektiiveja, joissa on kyse keskinäisestä toiminnasta tai tilasta:

 • cambia – muuttaa  →  intercambia – vaihtaa
 • nasional – kansallinen  →  internasional – kansainvälinen

Media- tarkoittaa “keski-”. Se siis liittyy jonkin keskikohtaan:

 • note – yö  →  medianote – keskiyö
 • estate – kesä  →  mediaestate – keskikesä
 • punto – piste  →  mediapunto – keskipiste

Non- tarkoittaa “epä-” tai “ei-”. Se muodostaa adjektiiveja ja verbejä, joilla on “erisuuntainen” merkitys alkuperäiseen nähden. Se lyhentyy muotoon no- ennen kirjainta N:

 • justa – oikeudenmukainen  →  nonjusta – epäoikeudenmukainen
 • ativa – aktiivinen  →  nonativa – epäaktiivinen
 • nativa – syntyperäinen  →  nonativa – ei-syntyperäinen
 • nesesada – välttämätön  →  nonesesada – tarpeeton
 • crede – usko  →  noncrede – epäusko

Pos- tarkoittaa “jälkeen-”. Se muodostaa substantiiveja, verbejä ja adjektiiveja, jotka viittaavat aikaan (tai paikkaan) toisen jälkeen. Vrt. prepositioon pos:

 • graduada – (opiskelusta) valmistunut  →  posgraduada – jatko-opiskelija
 • media – keskikohta  →  posmedia – iltapäivä
 • alveolo – hammasvalli  →  posalveolal – hampaidentakainen

Pre- tarkoittaa “etu-” tai “esi-”. Se muodostaa substantiiveja, verbejä ja adjektiiveja, jotka viittaavat aikaan (tai paikkaan) toisen edellä. Vrt. prepositioon ante:

 • graduada – valmistunut  →  pregraduada – perustutkintoa opiskeleva
 • istoria – historia  →  preistoria – esihistoria
 • judi – arvio  →  prejudi – ennakkoluulo

Re- muodostaa verbejä, jotka merkitsevät toistuvaa tekoa tai vastakkaiseen suuntaan tapahtuvaa toimintaa.:

 • comensa – aloittaa  →  recomensa – aloittaa uudestaan
 • pleni – täyttää  →  repleni – täyttää uudestaan
 • paia – maksaa  →  repaia – maksaa takaisin
 • veni – tulla  →  reveni –palata takaisin

Su- tarkoittaa “ali-”. Se muodostaa substantiiveja, verbejä ja adjektiiveja, jotka tarkoittavat hierarkian alempaa tasoa:

 • teninte – luutnantti  →  suteninte – aliluutnantti
 • divide – jako  →  sudivide – alajako
 • consensa – tietoinen  →  suconsensa – alitajuinen
 • indise – indeksi  →  suindise – alaindeksi
 • campion – mestari  →  sucampion – haastaja

Supra- tarkoittaa “yli-” tai “super-”. Se muodostaa substantiiveja, verbejä ja adjektiiveja, jotka merkitsevät hierarkian ylempää tasoa:

 • computador – tietokone  →  supracomputador – supertietokone
 • pasa – ohittaa  →  suprapasa – ylittää
 • dramosa – dramaattinen  →  supradramosa – ylidramaattinen
 • fem – nainen  →  suprafem – supernainen
 • natural – luonnollinen  →  supranatural – yliluonnollinen

Vis- tarkoittaa “vara-”. Se muodostaa substantiiveja, jotka tarkoittavat toisen sijaisena (tai valtuuttamana) toimivaa:

 • presidente – presidentti  →  vispresidente – varapresidentti
 • re – kuningas  →  visre – varakuningas

Bon- ja mal- muodostavat hyviä ja pahoja (tai väärinymmärrettyjä) versioita adjektiiveista ja verbeistä - joskus vertauskuvallisesti:

 • parla – puhua  →  bonparlante – kaunopuheinen
 • vende – myydä  →  bonvendeda – hyvin kaupaksi menevä, bestseller
 • dise – sanoa  →  bondise – siunata
 • veni – tulla  →  bonveni – tervetullut
 • acusa – syyttää  →  malacusa – parjata
 • comprende – ymmärtää  →  malcomprende – ymmärtää väärin
 • nomida – nimetty  →  malnomida – nimitelty (ivaten)
 • odorosa – tuoksuva  →  malodorosa – lemuava

Kokonaislukuja ja niiden osia käytetään etuliitteinä tietynlaisissa sanoissa. Suvun jäsenistä puhuttaessa luvut merkitsevät sukupolvien eroja sukulaisten välissä kuten suomessa “iso-”, “isoiso-” jne:

 • avo – isoisä  →  duavo – iso-isoisä
 • neta – lapsen tytär  →  treneta – lapsenlapsen lapsen tytär
 • pede – jalka  →  cuatropede – nelijalkainen
 • sore – sisar  →  duisore – sisarpuoli
 • galon – gallona  →  cuatrigalon – neljännesgallona

Jälkiliitteet eli päätteet

Monet jälkiliitteet alkavat vokaalilla. Kun tällainen jälkiliite liitetään jo ennestään vokaaliin päättyvään sanaan, sanassa jo oleva vokaali jätetään pois, ellei se ole sanan ainoa vokaali:

 • fruta – hedelmä  →  frutosa – hedelmäinen
 • jua – peli  →  jueta – lelu
 • fe – keiju  →  fein – keijumainen

Jos jälkiliite aiheuttaisi kielletyn vokaalijonon, jonon toinen vokaali jätetään pois:

 • comedia + -iste  →  (comediiste)  →  comediste –koomikko

Edellä kerrottuun on kaksi poikkeusta:

 • tre + -i  →  tri
 • tre + -uple  →  truple

Verbejä muodostavat päätteet

Niin kuin muutkin verbit, jälkiliittein muodostetut verbit voivat esiintyä sekä transitiivisinä että intransitiivisinä, ja myös substantiiveina.

Pääte -i lisätään substantiiveihin ja adjektiiveihin muodostamaan verbi, jolla on merkitys “tulla joksikin”, “muuttua joksikin”. Erikoistapauksena tästä on merkitys “erittää / muodostaa uutta”:

 • arco – kaari  →  arci – kaareutua
 • roja – punainen  →  roji – punastua
 • umida – kostea  →  umidi – kosteuttaa
 • duple – kaksinkertainen  →  dupli – kahdentaa
 • saliva – sylki  →  salivi – kuolata
 • flor – kukka  →  flori – kukkia, kukoistaa

Pääte -i voi antaa verbille myös merkityksen“käyttää jtkn” (tyypillisesti työkalua tai välinettä) tai “soveltaa jtkn” (tietoa tai käytäntöä):

 • boton – nappi  →  botoni – napittaa
 • telefon – puhelin  →  telefoni – soittaa puhelimella
 • sponja – pesusieni  →  sponji – pestä sienellä
 • pinta – maali  →  pinti – maalata
 • nom – nimi  →  nomi – nimittää

Adjektiiveja muodostavat päätteet

Aivan kuin muitakin adjektiiveja, näiden jälkiliitteiden avulla muodostettuja adjektiiveja voidaan käyttää substantiiveina merkitsemään henkilöitä tai asioita, joilla on adjektiivin kertoma ominaisuus.

Päätteen -in lisääminen substantiiviin muodostaa adjektiivin, jonka merkitys on “jonkin kaltainen”, “jotakin muistuttava”:

 • ami – ystävä  →  amin – ystävällinen
 • enfante – lapsi  →  enfantin – lapsellinen / lapsen kaltainen
 • fantasma – aave  →  fantasmin – aavemainen
 • menta – minttu  →  mentin – mintun makuinen
 • monstro – hirviö  →  monstrin – hirviömäinen
 • serpente – käärme  →  serpentin – käärmemäinen / serpentiini

Päätteen -osa lisääminen substantiiviin saa aikaan adjektiivin, joka merkitsee “täynnä jtkn” tai “jstkn tehty”:

 • zucar – sokeri  →  zucarosa – sokerinen
 • oro – kulta  →  orosa – kultainen
 • capel – hius  →  capelosa – karvainen
 • festa – juhla  →  festosa – juhlantäyteinen
 • melma – muta  →  melmosa – mutainen
 • jua – leikki / peli  →  juosa – leikkisä
 • caos – kaaos  →  caososa – sekasortoinen

Päätteen -al lisääminen substantiiviin muodostaa adjektiivin, joka tarkoittaa tähän substantiiviin jotenkin kuuluvaa tai liittyvää. Suomessa sellaisen adjektiivin korvaa usein yhdyssanan alkuosa:

 • fotografia – valokuvaus  →  fotografial – valokuvallinen, valokuva-
 • nasion – kansa  →  nasional – kansallinen
 • siensa – tiede  →  siensal – tieteellinen
 • averbo – adverbi  →  averbal – adverbiaalinen
 • erita – perintö  →  erital – perinnöllinen, perintö-
 • mito – taru  →  mital – tarunomainen
 • monce – munkki  →  moncal – munkillinen

Päätteen -iste lisääminen substantiiviin, joka merkitsee vakaumusta, uskontoa tai tiettyä filosofiaa, tekee tästä tähän asiaan liittyvän adjektiivin - samalla substantiivin (asian kannattajan tai harrastajan). Jos alkuperäinen substantiivi päättyy -isme, niin -iste ottaa tämän paikan. Joskus lähtökohtana on erisnimi. Silloin tästä erisnimestä ei mahdollista loppuvokaalia yleensä jätetä pois:

 • bigamia – kaksinnainti  →  bigamiste – kahdesti nainut
 • otimisme – optimismi  →  otimiste – optimisti(nen)
 • puria – puhtaus  →  puriste – puhdasoppinen
 • Mitra – Mithra  →  mitraiste – mithralainen

Päätteen -an lisääminen muutamiin fyysistä tai ajallista aluetta merkitseviin substantiiveihin muodostaa yleisiä adjektiiveja:

 • suburbe – esikaupunki  →  suburban – esikaupungissa oleva
 • Victoria – Victoria  →  victorian – Victorian aikainen

Pääte -an on myös yksi viidestä standardipäätteestä, joilla muodostetaan kieliä ja kansoja ilmaisevia adjektiiveja. Muut neljä ovat -es, -ica, -i ja -sce. Näistä LFN valitsee sen, joka antaa parhaiten kyseiseen kieleen sopivan muodon. Joskus joudutaan käyttämään ihan erityistä päätettä tai jättämään koko pääte pois. Sanan vartaloakin pitää joskus vähän modifioida:

 • Africa – Afrikka  →  african – afrikkalainen
 • Frans – Ranska  →  franses – ranskalainen
 • Elas – Kreikka  →  elinica – kreikkalainen
 • Arabia – Arabia  →  arabi – arabialainen
 • Rusia – Venäjä  →  rusce – venäläinen
 • Europa – Eurooppa  →  european – eurooppalainen
 • Deutxland – Saksa  →  deutx – saksalainen
 • Britan – Britannia  →  brites – britti

On kuitenkin mahdollista käyttää myös säännöllista päätettä -an maan nimen perässä:

 • Frans – Ranska  →  fransan – ranskalainen
 • Elas – Kreikka  →  elasan – kreikkalainen
 • Arabia – Arabia  →  arabian – arabialainen
 • Rusia – Venäjä  →  rusian – venäläinen
 • Deutxland – Saksa  →  deutxlandan – saksalainen
 • Britan – Britannia  →  britanan – britti

Päätteen -ica lisääminen substantiiviin, joka merkitsee lääketieteellistä, psykologista tms. ongelmaa, muodostaa tällaista potevaa henkilöä kuvaavan adjektiivin:

 • catalesia – jäykkyystila  →  catalesica – kataleptinen
 • xenofobia – xenofobia (vieraan pelko)  →  xenofobica – xenofobinen

Päätteellä -nte muodostuvaa verbin aktiivipartisiippi voidaan rinnastaa adjektiiviin, joka tarkoittaa “tekevää”. Verbin es partisiippi on esente:

 • ama – rakastaa  →  amante – rakastava
 • depende – riippua  →  dependente – riippuvainen
 • dormi – nukkua  →  dorminte – nukkuva
 • obedi – totella  →  obedinte – tottelevainen
 • pare – näyttää / to seem  →  parente – ilmeinen
 • es – olla  →  esente – oleva

Huom! Esim. englannissa “-ing” muodostaa sekä partisiippeja että toiminnan substantiiveja. Elefenissä -nte ei muodosta toiminnan nimiä!:

 • La covrente es sur la caxa. – Peite on laatikon päällä.
 • Covre la caxa es un bon idea. – Laatikon peittäminen on hyvä ajatus.

Vastaavasti päätteellä -da muodostuvia passiivin partisiippeja voidaan voidaan pitää adjektiivien kaltaisina:

 • ama – rakastaa  →  amada – rakastettu
 • clui – sulkea  →  cluida – suljettu
 • conose – tuntea  →  conoseda – tunnettu
 • jela – jäätyä  →  jelada – jäätynyt
 • nesesa – tarvita  →  nesesada – tarvittava /välttämätön
 • putri – mädäntyä  →  putrida – mätä

Pääte -da sinällään ei tarkoita mennyttä aikaa; siihen tarvitaan sana “ia”:

 • La caxa es covreda par la tela. - tällä hetkellä kangas peittää laatikon.
 • La tela ia covre la caxa. - kangas peitti laatikon.
 • La caxa ia es covreda par la tela. - laatikko oli kankaan peittämänä.

Pääte -able verbin perässä muodostaa adjektiivin, joka tarkoittaa mahdollista tai kelpoista, myös jonkin (tekemisen) arvoista:

 • ama – rakastaa  →  amable – rakastettava
 • come – syödä  →  comable – syötävä
 • infla – täyttää (ilmalla)  →  inflable – täytettävä
 • loda – ylistää  →  lodable – kiitettävä
 • nota – huomata  →  notable – huomionarvoinen
 • titila – kutittaa  →  titilable – helposti kutiava

Substantiiveja muodostavat päätteet

Pääte -or verbiin liitettynä muodostaa kyseistä tekemistä ammatikseen tai muuten vakituisesti suorittavan henkilön nimityksen. . Kun se liitetään substantiiviin, saadaan nimitys henkilölle, joka askartelee vakituisesti kyseisen asian parissa, esim. ammattilaisen tai urheilijan:

 • aida – auttaa  →  aidor – avustaja
 • deteta – havaita  →  detetor – etsivä
 • dirije – ohjata  →  dirijor – ohjaaja
 • fumi – savuta  →  fumor – tupakoija
 • gania – voittaa  →  ganior – voittaja
 • jogla – temppuilla  →  joglor – jonglööri
 • parla – puhua  →  parlor – puhemies
 • pexa – kalastaa  →  pexor – kalastaja
 • carne – liha  →  carnor – lihakauppias, teurastaja
 • vaso – ruukku  →  vasor – ruukuntekijä
 • futbal – jalkapallo  →  futbalor – jalkapalloilija
 • tenis – tennis  →  tenisor – tenniksenpelaaja

Pääte -ador muodostaa edellistä vastaavasti laitteen tai työkalun nimityksen:

 • caldi – lämmittää  →  caldador – lämmitin
 • computa – laskea  →  computador – tietokone
 • fax – faksata  →  faxador – faksi (laite)
 • lava – pestä  →  lavador – pesukone
 • parla – puhua  →  parlador – kaiutin
 • surfa – surfata / selata  →  surfador – webbiselain
 • umidi – kosteuttaa  →  umidador – kosteutin

Pääte -eria substantiivin tai verbin perässä muodostaa nimityksen paikalle - usein liikkeelle - jonka toiminta liittyy kyseiseen asiaan:

 • cafe – kahvi  →  caferia – kahvila
 • pan – leipä  →  paneria – leipomo, leipäkauppa
 • beli – kaunistaa  →  beleria – kauneushoitola
 • campana – kello  →  campaneria – kellotorni
 • fruto – hedelmä  →  fruteria – hedelmätarha
 • monce – munkki  →  monceria – luostari
 • planeta – kiertotähti  →  planeteria – planetaario
 • xef – päällikkö  →  xeferia – päämaja

Päätettä -ia vastaa suomessa usein “-uus” tai “-yys”. Se muodostaa abstraktin substantiivin, joka toimii ominaisuuden nimenä. Jos kantasana päättyy -ia, se ei muutu:

 • ajil – ketterä  →  ajilia – ketteryys
 • felis – onnellinen  →  felisia – onnellisuus
 • jelosa – mustasukkainen  →  jelosia – mustasukkaisuus
 • neutra – puolueeton  →  neutria – puolueettomuus
 • madre – äiti  →  madria – äitiys
 • enfante – lapsi  →  enfantia – lapsuus
 • sultan – sulttaani  →  sultania – sulttaanikunta
 • fria – kylmä  →  fria – kylmyys
 • vea – vanha  →  veia – vanhuus

Sanat kuten enfantia ja sultania voivat viitata aikaan tai paikkaan, jossa kyseinen ominaisuus vallitsee (tai on vallinnut).

Monet oppiaineiden nimitykset päättyvät myös ia (tai ica), mutta tätä on pidettävä osana sanan vartaloa, ei siis jälkiliitteenä. Oppiaineiden harrastajien nimitykset saadaan sitten päätteellä -iste. Päätettä -iste käytetään myös tietyn uskonnon, filosofian tms. kannattajasta (kuten todettiin kohdassa adjektiiviset jälkiliitteet). Myös mm. muusikkojen nimiä saadaan päätteellä “-iste”:

 • jeografia – maantiede  →  jeografiste – maantieteilijä
 • psicolojia – psykologia  →  psicolojiste – psykologi
 • cimica – kemia  →  cimiciste – kemisti
 • eletrica – sähkö  →  eletriciste – sähköasentaja
 • musica – musiikki  →  musiciste – muusikko
 • Crixna – Krishna  →  crixnaiste – Krishna-uskoinen
 • ideal – ihanne  →  idealiste – idealisti
 • gitar – kitara  →  gitariste – kitaristi
 • solo – soolo  →  soliste – solisti
 • jornal – aikakauslehti  →  jornaliste – toimittaja
 • sicle – polkupyörä  →  sicliste – polkupyöräilijä

Pääte -isme muodostaa oppijärjestelmiä. Pääte korvaa päätteen -iste tämän oppijärjestelmän kannattajan nimityksestä. (Joskus myös kansainvälisissä sanoissa, joissa esiintyy “-ism-”):

 • dauiste – taolainen  →  dauisme – taolaisuus
 • altruiste – epäitsekäs  →  altruisme – epäitsekkyys
 • raziste – rasisti  →  razisme – rasismi
 • sindicatiste – unionisti  →  sindicatisme – unionismi
 • turiste – matkailija  →  turisme – matkailu
 • simbol – merkki  →  simbolisme – symbolismi
 • canibal – ihmissyöjä  →  canibalisme – ihmissyönti

Harvoin käytettyjä jälkiliitteitä

Seuraavat päätteet esiintyvät vain tietyissä sanoissa. (Kannattaa siis tarkistaa sanastosta!).

Pääte -eta voidaan lisätä tiettyihin substantiiveihin muodostamaan niistä toinen substantiivi, joka on ikäänkuin pienempi versio edellisestä. Tämä voi olla nuori eläin tai alusvaate tms. Pääte -eta voidaan vastaavasti liittää joihinkin verbeihin ja adjektiiveihin muodostamaan “pienennetty versio” toiminnasta tai ominaisuudesta:

 • bebe – vauva  →  bebeta – vastasyntynyt vauva
 • caro – rattaat  →  careta – kottikärry
 • imaje – kuva  →  imajeta – peukalonkynsi / esikatselukuva
 • lente – linssi  →  lenteta – kontaktilinssi
 • mone – raha  →  moneta – kolikko
 • orolojo – kello  →  orolojeta – rannekello
 • bove – lehmä / härkä  →  boveta – vasikka
 • ovea – lammas  →  oveta – karitsa
 • calsa – (pitkä) sukka  →  calseta – nilkkasukka
 • camisa – paita  →  camiseta – aluspaita / T-paita
 • jaca – takki  →  jaceta – liivi
 • pluve – sataa  →  pluveta – tihuuttaa
 • rie – nauraa  →  rieta – hihittää
 • parla – puhua  →  parleta – jutella
 • bela – kaunis  →  beleta – sievä, soma

Päätteen -on lisääminen tiettyihin substantiiveihin muodostaa nimityksen jollekin “suuremmalle versiolle” alkuperäisestä. Myös mm. ulkovaatteiden nimityksiä muodostuu näin:

 • abea – mehiläinen  →  abeon – kimalainen
 • caxa – laatikko  →  caxon – (iso) kuljetuslaatikko
 • dente – hammas  →  denton – torahammas
 • dito – sormi  →  diton – peukalo
 • padre – isä  →  padron – isäntä / “patruuna”
 • sala – huone  →  salon – olohuone
 • seja – tuoli  →  sejon – nojatuoli
 • calsa – sukka  →  calson – sukkahousut
 • jaca – takki  →  jacon – päällystakki

Päätteet -eta ja -on eivät toimi synonyymeinä sanoille peti ja grande! Voi hyvin olla olemassa un careta grande tai un salon peti. Ne muodostavat sen sijaan sanoja, joilla on erityismerkitys, joka on enemmän tai vähemmän kiinteässä suhteessa alkuperäisen sanan merkitykseen.

Päätteillä -o ja -a voidaan joissakin tapauksissa ilmaista sukupuolta, kun kyseessä on sukulaissuhteen nimi:

 • tio, tia – setä tai eno, täti

Huom. On myös olemassa sukupuolisesti neutraalit nimitykset sukulaisille, mutta ne eivät muodostu millään yhteisellä jälkiliitteellä. Esimerkiksi:

<div class=“caxa”>

 • tie - setä / eno / täti

Joidenkin puiden nimet saadaan vaihtamalla niiden hedelmän nimen lopussa oleva -a muotoon -o:

 • pera – päärynä  →  pero – päärynäpuu

Pääte -esa voidaan lisätä joidenkin sosiaalista roolia ilmaisevien historiallisten miesnimitysten perään muodostamaan vastaava naisnimitys:

 • prinse – prinssi  →  prinsesa – prinsessa

Teknillis-tieteelliset jälkiliitteet

Kansainvälisiä tieteellisiä termejä on muodostettu latinan- ja kreikankielisistä lähteistä käyttämällä suurta määrää teknillis-tieteellisiä sanapäätteitä. Niistä kerrotaan (elefeniksi) täällä. Elefen käyttää myös näitä, ja noudattaa silloin tämän kielen transskriptiosääntöjä.

Päätteitä -i ja -uple käytetään nimeämään murto-osia ja monikertoja.

Yhdyssanat

Yhdyssana voidaan muodostaa yhdistämällä verbi sen objektiin, järjestyksessä verbi-objekti. Saatu substantiivi merkitsee henkilöä tai muuta asiaa, joka suorittaa kyseisen toiminnan kyseiselle objektille:

 • corti, ungia – lyhentää, kynsi  →  cortiungia – kynsileikkuri
 • covre, table – peittää, pöytä  →  covretable – pöytäliina
 • fura, bolsa – varastaa, käsilaukku  →  furabolsa – taskuvaras
 • lansa, petra – heittää, kivi  →  lansapetra – katapultti
 • para, morde – pysäyttää, pureminen  →  paramorde – kuonokoppa
 • para, pluve – pysäyttää, sade  →  parapluve – sateenvarjo
 • pasa, tempo – ohittaa, aika  →  pasatempo – ajankulu, harraste
 • porta, mone – kantaa, raha  →  portamone – lompakko
 • porta, vose – kantaa, ääni  →  portavose – tiedottaja
 • brinca, dorso – hypätä, selkä  →  brincadorso – pukkihyppy (leikki)

Jos objektina oleva sana alkaa vokaalilla, tämä säilyy, ellei satu olemaan sama vokaali, johon verbi päättyy, kuten sanassa portavion (lentotukialus).

Elefenissä ei muodosteta yhdyssanoja peräkkäisistä substantiiveista! Sen sijaan voidaan sijoittaa prepositio sanojen väliin:

 • avia de mar – merilintu
 • casa per avias – lintutalo
 • xef de polisia – poliisipäällikkö

Joissain harvoissa tapauksissa sellaisella yhdistelmällä on sellainen erityinen merkitys, että sitä on pidettävä yhden kiinteän sanan vertaisena. Esimerkiksi leon-de-mar (merileijona) ei ole leijona. Näissä tapauksissa sanat yhdistetään yhdysviivaa käyttämällä, ja sanaa määrittävä adjektiivi tulee vasta yhdistelmän perään. Yhdysviivaa voi muulloinkin käyttää, mikäli se selventää asiaa:

 • un leon-de-mar grande – suuri merileijona
 • un leon grande de mar – suuri leijona mereltä
 • un avion grande de mar – suuri vesitaso (koska vesitaso on lentokone)
 • un avion-de-mar grande – suuri vesitaso (vaihtoehtoinen tapa)
 • un avion de mar grande – suuri vesitaso (?) (moniselitteinen, koska tässä meri näyttää olevan suuri)
gramatica/fi/sananmuodostus.txt · Editada: 2019/08/10 12:50 par Simon