Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:pronominit

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

gramatica:fi:pronominit [2019/07/20 09:10]
Simon creada
gramatica:fi:pronominit [2019/08/10 12:47] (corente)
Simon [Pronominit]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Pronominit ======
 +
 +**Pronomini** on sana, joka voi toimia itsenäisesti (ilman substantiivia) [[substantiivit#​substantiivilausekkeet|substantiivilausekkeena]].
 +
 +===== Persoonapronominit =====
 +
 +  * **me** – minä, minua
 +  * **tu** – sinä, sinua
 +  * **el** – hän, häntä (myös mm. tietyistä eläimistä)
 +  * **lo** – se, sitä
 +  * **nos** – me, meitä
 +  * **vos** – te, teitä
 +  * **los** – he, ne, heitä, niitä
 +  * **on** - muodollinen subjekti
 +  * **se** - refleksiivinen objekti
 +
 +**Tu** on yksiköllinen ja **vos** monikollinen kaikissa yhteyksissä,​ sekä muodollisissa että tuttavallisissa.
 +
 +Sanaa **el** käytetään ihmisistä sekä sen tapaisista eläimistä kuin nisäkkäät ja linnut. Sitä voi myös käyttää vertauskuvallisista "​henkilöistä",​ esim. satuhahmoista,​ roboteista jne., jopa auringosta, kuusta ja myrskyistä.
 +
 +**Lo** viittaa esineisiin, alkeellisiin eläimiin, asioihin, ajatuksiin jne.
 +**Los** on sanojen **el** ja **lo** yhteinen monikkomuoto.
 +
 +**El** ei yleensä erottele sukupuolia. Lomakkeet **elo** (koiras) ja **ela** (nainen) ovat harvinaisia,​ mutta niitä voidaan käyttää välttämään ihmisten nimien liiallista toistoa, kun puhutaan miehestä ja naisesta samassa yhteydessä.
 +
 +Persoonapronominia voi seurata [[lauseet#​relatiivilauseet|relatiivilause]]. Jos tarkoitus käy ilmankin selväksi, niin pronominin voi jättää pois ja antaa näin relatiivipronominille kaksoistehtävän:​
 +
 +  * El recorda sempre la nomes de **los ci** el ia encontra. – Hän muistaa aina niiden nimet, jotka hän on tavannut. ​
 +  * Me respeta **tu, ci** es tan saja. – Kunnioitan sinua, joka olet niin viisas.
 +  * **El ci** osa, gania. – Se, joka uskaltaa, voittaa.
 +  * **Ci** osa, gania. – Joka uskaltaa, voittaa.
 +
 +**On** on yleinen määrittelemätön pronomini kuten "​man"​ ruotsissa ja "​on"​ ranskassa Se on kuin "​ihmiset yleensä"​ tai "kuka hyvänsä"​ – kuten englannin idiomaattinen "​you"​. Sillä välttää usein passiivisen verbimuodon käytön:
 +
 +  * **On** dise ce tu va parti. – Sanotaan, että aiot lähteä.
 +  * **On** debe repete la verbo. – Verbi pitäisi toistaa.
 +
 +**Se** on kolmannen persoonan refleksiivipronomini,​ sekä yksikössä että monikossa. Se viittaa kyseisen lauseen subjektiin. Toisaalta sanaa "​se"​ ei voi käyttää subjektin paikalla:
 +
 +  * El limpi **se**. – Se puhdistuu (itsestään). Ts. Se puhdistaa itsensä.
 +  * Los lava **se**. – He peseytyvät.
 +
 +Possessiivipronominit (itsenäiset "​minun",​ "​sinun",​ jne) saadaan [[määreet#​possessiivit|possessiivisista määreistä]] panemalla eteen artikkeli **la**:
 +
 +  * Me ia trova me libros, ma tu no ia trova **la tuas**. – Minä löysin kirjani, mutta sinä et löytänyt omiasi.
 +  * Lo es ance plu grande ca **la mea**. – Se on myös suurempi kuin minun.
 +  * No toca acel jueta! Lo no es **la tua**. – Älä koske tuohon leluun! Se ei ole sinun.
 +
 +===== Determinatiivipronominit =====
 +
 +Aivan samalla tavoin kuin [[adjektiivit|adjektiivi]] voidaan tulkita [[substantiivit|substantiiviksi]], ​ [[määreet|Määreet]] määreet voidaan "​konvertoida"​ pronomineiksi. Pronominit **esta**, **acel** ja **otra** saavat monikossa aina päätteen **-s** tai **-es**. Muutamiin muihinkin pronomineihin voidaan soveltaa monikon päätettä,​ mikäli tämä selventää asiaa.
 +
 +  * **tota**, **totas** – kaikki
 +  * **ambos** – molemmat
 +  * **esta**, **estas** – tämä, nämä
 +  * **acel**, **aceles** – tuo, nuo
 +  * **cualce**, **cualces** – mikä hyvänsä, mitkä hyvänsä
 +  * **cada** – kukin
 +  * **alga**, **algas** – jokin, jotkin
 +  * **cual** – (se) joka
 +  * **multe**, **multes** – paljo, suuri määrä, monet
 +  * **poca**, **pocas** – vähä, vähäinen määrä, harvat
 +  * **plu** – enempi
 +  * **la plu** – enin
 +  * **min** – vähempi
 +  * **la min** – vähin
 +
 +Esimerkkejä:​
 +
 +  * **Estas** aspeta bela! – Nämä näyttävät kauniilta!
 +  * Prende **cualce**. – Ota mikä (/mitkä) hyvänsä (niistä).
 +  * Me no vole judi, car me gusta egal **cada**. – En osaa päättää,​ sillä pidän yhtä lailla jokaisesta.
 +  * Me vole grasia **cada de esta persones**. – Haluan kiittää jokaista näistä henkilöistä.
 +  * **Alga(s)** pensa ancora ce la mundo es plata. – Joku (/jotkut) vielä ajattelee (/​ajattelevat),​ että maa on litteä.
 +  * Tu ia versa mal la vino. **Alga** es sur la table. – Kaadoit viiniä huonosti. Pöydällä on jonkin verran.
 +  * **Multe(s)** de nos es programores. – Monet meistä ovat ohjelmoijia.
 +  * Me no ia regarda **multe(s) de acel filmas**. – En ole katsonut montakaan noista elokuvista.
 +  * Me reconose **poca(s)** de la persones en la fola. – Tunnen vain harvan (/harvat) tämän tungoksen ihmisistä.
 +  * **Plu** va ariva pronto. – Lisää saapuu pian.
 +  * Alga parolas es clar, ma on no pote leje fasil **la plu**. – Jotkin sanat ovat selviä, mutta useimpia ei pysty lukemaan helposti.
 +  * Tu ave **min** ca me. – Sinulla on vähemmän kuin minulla.
 +  * Me vole bonveni **tota(s) de vos**. – Haluan toivottaa tervetulleiksi teidät kaikki.
 +  * Me ia compra sinco libros nova, ma me ia lasa **tota(s)** en la bus. – Ostin viisi uutta kirjaa, mutta jätin (ne) kaikki bussiin.
 +  * **Ambos** de la enfantes jua felis. – Lapsista molemmat leikkivät onnellisina
 +
 +[[luvut#​lukusanat|Lukusanoja]] voidaan käyttää pronomineina viittaamaan tietynkokoisiin ryhmiin. Näitä pronomineja ei yleensä käytetä monikkomuodossa eivätkä ne vaadi määreitä:​
 +
 +  * **Tre** de mea amis va ariva a esta sera. – Ystävistäni kolme saapuu tänä iltana.
 +  * Cuanto pizas tu ia come? – Kuinka monta pitsaa olet syönyt?
 +  * **Cuatro**! – Neljä!
 +  * La **cuatro** de nos va come en junta. – Nuo neljä meistä syövät yhdessä.
 +  * **Un** de mea gatos manca. – Yksi kissoistamme puuttuu.
 +  * La **tre** ia abita en la mesma aparte. – Nämä kolme asuivat samassa huoneistossa.
 +
 +Monikon päätettä käytetään puhuttaessa lukujen **sento**, **mil** tai **milion** epämääräisistä monikerroista:​
 +
 +  * On ia vide **miles** de persones a la conserta. – Konsertissa nähtiin tuhansia ihmisiä.
 +  * A cada anio, **miliones** migra a otra paises. – Joka vuosi tuhannet muuttavat toisiin maihin.
 +  * On ia vacui **miles de plu** persones de locas inondada par la deluvias. – Tuhansittain lisää ihmisiä evakuoitiin alueilta, joille tulva hyökyi.
 +  * On pote fatura **plu sentos** per servi. – Sinulta voidaan laskuttaa lisäsatasia palvelusta.
 +
 +Artikkeli **la** ei voi esiintyä pronominina. Sen sijaan voidaan käyttää sanoja **el**, **lo** ja **los**:
 +
 +  * La casa de mea padre es plu grande ca **lo** de mea frate. – Isäni talo on suurempi kuin veljeni.
 +  * Lo es ance plu grande ca **lo** cual me intende compra. – Se on myös suurempi kuin se, jonka aion ostaa.
 +
 +Myöskään **no** ei käy pronominiksi,​ sitä varten ovat muodot **[[#​muut_pronominit|nun]]** ja **no cosa**. Lukua **zero** voi käyttää myös pronominina.
 +
 +Idiomaattinen ilmaus **la un la otra** tarkoittaa "​toinen toistaan"​. Sillä on erilaisia muunnelmia kuten **la un o la otra** (jompikumpi),​ **la un pos la otra** (yksi toisensa jälkeen) ja **la un sur la otra** (toinen toisensa päällä):
 +
 +  * La xicos colpa **la un la otra**. – Pojat lyövät toisiaan.
 +  * Me pila me crepes **la un sur la otra**. – Pinosin räiskäleet päällekkäin.
 +
 +Joissakin lauseissa pronominia seuraa välittömästi [[verbit|verbi]]. Silloin on vaara ymmärtää yhdistelmä niin, että olisikin määre, jota seuraisi [[verbit#​verbit_substantiiveina|verbin näköinen substantiivi]]. Esimerkiksi,​ ilman kontekstin apua on vaikea tietää, tarkoittaako **acel veni de Italia** ​ substantiivilauseketta "tuo tulo Italiasta"​ vai sitä että "tuo tulee Italiasta"​. Useimmissa tapauksissa asiayhteys selvittää helposti, mistä on kyse. Jos kuitenkin haluaa olla varmoilla vesillä, niin kannattaa mieluummin kirjoittaa määreen perään sana **person** tai **cosa** sen sijaan että käyttäisi määrettä pronominina:​
 +
 +  * **Acel cosa** veni de Italia. – Tuo (asia) tulee Italiasta.
 +  * Recorda ce **alga persones** (o **algas**) abita en sua auto! – Muistapa, että jotkut asuvat autossaan!
 +
 +Joskus halutaan tehdä selväksi, että verbiltä näyttävä substantiivi **ei** ole verbi. Määritteiden kuten **alga**, **multe** ja **poca** yhteyteen voidaan lisätä sana **de**, määreen ja substantiivin väliin. Silloin määre muuntuu pronominiksi,​ mutta substantiivi ei muunnu verbiksi. Muiden määreiden,​ kuten **esta** ja **acel**, yhteyteen voidaan lisätä **la** ennen määrettä:​
 +
 +  * La profesor ia demanda **alga de atende**. – Professori pyysi vähän huomiota.
 +  * **Multe de labora** pote es evitada. – Paljon työtä voidaan välttää.
 +  * **La esta deside** no es un bon resulta. – Tämä päätös ei ole hyvä tulos.
 +
 +===== Kysymyspronominit =====
 +
 +LFN käyttää kahta pronominia suoran [[kysymykset|kysymyksen]] muodostamiseen.:​
 +
 +  * **cual**? – mikä? (= **cual cosa**?)
 +  * **ci**? – kuka? (= **cual person**?)
 +
 +Sanaa **ci** käytetään vain pronominina;​ sitä ei pidä käyttää määreenä.
 +
 +**Cual** on alunperin määre, mutta sitä käytetään usein pronominina,​ vaikka silloin on pieni [[#​determinatiivipronominit|vaara]] ymmärtää väärin sellaiset ilmaukset kuin **cual veni de Italia**.
 +
 +Esimerkkejä:​
 +
 +  * **Cual** tu gusta? – Mistä sinä pidät?
 +  * **Cual** tu prefere, la rojas o la verdes? – Kummista pidät enemmän, punaisista vai vihreistä?
 +  * **Ci** vole es un milionor? – Kuka haluaa olla miljonääri?​
 +  * Tu vade a la sinema con **ci**? – Kenen kanssa menet elokuviin?
 +  * **Cual** es en la caxa? – Mitä laatikossa on?
 +  * Vos prefere **cual**? – Mitä pidät parhaana?
 +
 +Sanoja **ci** ja **cual** käytetään myös [[kysymykset#​epäsuorat_kysymykset|epäsuorissa kysymyksissä]].
 +
 +===== Relatiivipronominit =====
 +
 +Sanat **cual** ja **ci** palvelevat myös relatiivipronomineina esitellen [[lauseet#​relatiivilauseet|relatiivilauseita]]:​
 +
 +  * **cual** – joka, mikä
 +  * **ci** – joka (= **la person cual**...)
 +
 +Henkilön tai (kehittyneen) eläimen relatiivipronomini on **ci**. Muiden asioiden relatiivipronomini on **cual**:
 +
 +  * Esta es la fem de **ci** me ia compra mea auto. – Tämä on se nainen, jolta ostin autoni.
 +  * La fem de **ci** me ia oblida sua nom es denova a la porte. – Nainen, jonka nimen olen unohtanut, on taas ovella.
 +  * A, vide la patetas **ci** segue sua madre! – Oi, katso noita ankanpoikia,​ jotka seuraavat emoaan!
 +  * La libro **cual** me leje es tro longa. – Kirja, jota luen, on liian pitkä.
 +  * La casa en **cual** nos abita es tro peti. – Talo, jossa asumme, on liian pieni.
 +  * La superstisios – me gusta esta parola! – **cual** me ia investiga es riable. – Taikauskomukset – pidän tästä sanasta! – joita olen tutkinut, ovat naurettavia.
 +  * El esperia un sonia **cual** el teme. – Hän näkee unta, jota hän pelkää. (Hän näkee pelottavaa unta).
 +  * //Vertaa:// El esperia un sonia ce el teme. – Hän näkee unta siitä, että hän pelkää.
 +
 +Joidenkin relatiivilauseiden yhteydessä päälauseesta jää pois se substantiivi,​ johon relatiivilause viittaa. Itse relatiivipronomini esiintyy substantiivin paikalla. Näissä tapauksissa,​ sekaannuksen välttämiseksi,​ **cual** voidaan laajentaa muotoon **lo cual** ja **ci** muotoon **el ci**:
 +
 +  * Acel es **lo cual** me ia comprende. – Tuo on se, minkä minä ymmärsin.
 +  * Me comprende **lo sur cual** on ia instrui me. – Ymmärrän sen, mikä on minulle opetettu.
 +  * Me no recorda **(el) ci** me ia vide. – En muista, kenet näin.
 +  * Me no recorda **(el) a ci** me ia parla. – En muista, kenelle puhuin.
 +
 +===== Muita pronomineja =====
 +
 +Seuraavat viisi pronominia viittaavat nimenomaan ihmisiin. Niitä käytetään vain yksikkömuodossa:​
 +
 +  * **algun** – joku (= **alga un**, **alga person**)
 +  * **cualcun** – kuka hyvänsä (= **cualce un**, **cualce person**)
 +  * **cadun** – jokainen, kukin henkilö (= **cada un**, **cada person**)
 +  * **nun** – ei kukaan (= **no un**, **no person**)
 +  * **lunlotra** – toinen toistaan (= **la un la otra**)
 +
 +Examples:
 +
 +  * **Algun** entre nos es la asasinor. – Joku joukostamme on murhaaja.
 +  * Dise acel broma a **cualcun**,​ e el va rie. – Kerro tämä vitsi kenelle hyvänsä, niin tämä nauraa.
 +  * **Cadun** debe reseta un premio. – Jokaisen pitää saada palkinto.
 +  * Me senta en la atrio per un ora, e **nun** ia parla a me. – Olen istunut aulassa tunnin ajan, eikä kukaan ole puhunut minulle.
 +  * Los sposi **lunlotra**. – He menivät naimisiin keskenään.
 +
 +Sanojen **algun**, **cualcun**,​ **cadun** ja **nun** vastineet asioiden yhteydessä ovat **alga cosa** (jokin), **cualce cosa** (mikä hyvänsä), **cada cosa** (jokainen (asia)), and **no cosa** (ei mikään).
 +
 +===== Pronominilausekkeet =====
 +
 +Pronomineja ei yleensä modifioida tavallisilla [[määreet|määreillä]] eikä [[adjektiivit|adjektiiveilla]],​ mutta tarvittaessa [[prepositiot|prepositiolausekkeilla]]:​
 +
 +  * **Nos en la sindicato** esije plu diretos. – Me ammattiliittolaiset vaadimme enemmän oikeuksia.
 +  * **Tota de la lenio** es danada. – Kaikki puu on vahingoittunut.
 +  * **La plu de esta linguas** es difisil. – Useimmat näistä kielistä ovat vaikeita.
  
gramatica/fi/pronominit.txt · Editada: 2019/08/10 12:47 par Simon