Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:prepositiot

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

Revisa presedente a ambos lados Revisa presedente
Revisa seguente
Revisa presedente
gramatica:fi:prepositiot [2019/08/10 12:49]
Simon [Prepositiot]
gramatica:fi:prepositiot [2019/11/30 10:47] (corente)
Simon [longo]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Prepositiot ======
 +
 +**Prepositio** on erikoissana,​ jota voidaan käyttää **prepositiolausekkeena** esittelemään [[substantiivit#​substantiivilausekkeet|substantiivilausekkeen]]. Tyypillisesti prepositiolauseke modifioi sitä seuraavaa substantiivia,​ pronominia, adjektiivia tai adverbia – joskus jopa kokonaista lausetta. Prepositio ilmoittaa, mikä on substantiivilausekkeen rooli virkkeessä.
 +
 +LFN käyttää 22 prepositiota.
 +
 +===== a =====
 +
 +**A** on hyvin monipuolisesti käytettävä prepositio. Se ilmaisee paikkaa tai aikaa yksittäisenä pisteenä, myös yleisenä tilana tai jaksona välittämättä tämän sisäisestä rakenteesta:​
 +
 +  * Nos senta **a** la table. – Me istumme pöydässä (/pöydän äärellä).
 +  * Me va encontra tu **a** la crus de vias. – Tapaan sinut tienristeyksessä.
 +  * La scala apoia **a** la mur. – Tikapuut nojaavat seinään.
 +  * Tua casa es **a** lado de mea casa. – Sinun talosi on minun taloni vieressä. ("​lado"​ = sivu, kylki)
 +  * El reposa **a** casa. – Hän lepää kotona.
 +  * Sudan es **a** sude de Misre. – Sudan on etelään Egyptistä.
 +  * La barco es **a** mar. – Vene on vesillä.
 +  * El ia fini la labora **a** la comensa de la anio. – Hän lopetti työnsä vuoden alussa.
 +  * **A** medianote, on va vide focos de arte. – Keskiyöllä nähdään ilotulituksia.
 +  * Me debe parti **a** la ora des-ses. – Minun täytyy lähteä kello kuusitoista.
 +
 +Vertauskuvallisessa mielessä **a** kertoo viittaussuhteen paikan:
 +
 +  * Tu sta tro prosima **a** la borda. – Sinä seisot liian lähellä reunaa.
 +  * La forma de Italia es simil **a** un gama. – Italian muoto muistuttaa jalkaa.
 +  * Esta pen parteni **a** me. – Tämä kynä kuuluu minulle.
 +  * Cual aveni si on no conforma **a** la regulas? – Mitä siitä tulee, jos ei sääntöihin sopeuduta?
 +  * **A** la min tredes persones espeta. – Vähintään kolmekymmentä ihmistä odottelee.
 +
 +Lisäksi **a** voi ilmaista liikkumista johonkin tai jotakin kohti. Tämä sisältää vertauskuvalisen liikkumisen kuten siirtymiset vastaanottajalle tai muutokset uuteen tilaan:
 +
 +  * Me viaja **a** New York. – Matkustan New Yorkiin.
 +  * Pone tua libros **a** via. – Pane kirjasi pois.
 +  * El leva sua oios **a** la sielo. – Hän nostaa silmänsä taivasta kohti.
 +  * El ia dona un oso **a** la can. – Hän antoi koiralle luun.
 +  * La sorsor ia cambia se **a** un capra. – Velho muutti itsensä vuoheksi.
 +  * La seja ia cade **a** pesos. – Tuoli särkyi palasiksi.
 +  * La xico ia ajunta sua nom **a** la lista. – Poika lisäsi nimensä listaan.
 +  * Dise **a** me tua nom. – Kerro minulle nimesi.
 +  * Me no va responde **a** acel demanda. – En vastaa tuohon kysymykseen.
 +  * Nos desira **a** tu un bon aniversario. – Toivotamme sinulle hyvää syntymäpäivää.
 +  * Tua idea pare asurda **a** me. – Sinun ajatuksesi tuntuu minusta absurdilta.
 +  * Me pasea longo la strada, de un fini **a** la otra. – Kävelin katua pitkin, sen toisesta päästä toiseen.
 +  * Tu irita me de tempo **a** tempo. – Sinä ärsytät minua aika ajoin.
 +  * La note progresa **a** la lus prima. – Yö muuttuu aamun kajoksi.
 +  * De lundi **a** jovedi es cuatro dias. – Maanantaista torstaihin on neljä päivää..
 +
 +Todellakin, mikä hyvänsä paikkaa ilmaiseva prepositio voi tarkoittaa myös liikkumista paikkaa kohden. Esimerkiksi lauseessa **me pone mea libros en mea saco** ("​Panen kirjani laukkuuni"​) sana **en** tarkoittaa ilmeisesti liikettä "​sisään"​. Silloin, kun eroa pitää korostaa, voidaan lisätä **a** toisen preposition eteen tarkoittamaan liikettä **kohti** jotakin paikkaa:
 +
 +  * Core **a** la casa. – Juokse kotiin (tai talon luokse).
 +  * Core **en** la casa. – Juokse talossa.
 +  * Core **a en** la casa. – Juokse taloon (sisään).
 +  * La gato salta **sur** la table. – Kissa hyppää pöydällä.
 +  * La gato salta **a sur** la table. – Kissa hyppää pöydälle.
 +
 +Eräs erityiskäyttö prepositiolle **a** ennen toista prepositiota on [[adverbit|adverbin muodostaminen]]. Jos toinen prepositio tarkoittaa paikkaa, niin yhdistelmä viittaa liikkeeseen tarkoitettuun suuntaan. **A ante** ja **a pos** tarkoittavat myös **aikaa**, siis "​aikaisemmin"​ ja "​myöhemmin":​
 +
 +  * La can core **a ante**. – Koira juoksee eteenpäin.
 +  * Tu pote pone tua saco **a supra**. – Voit panna laukkusi ylös.
 +  * La sumerjor ia vade **a su**. – Sukeltaja meni alas.
 +  * Vide **a su**. – Katso alas.
 +  * Me ia visita esta vila **a ante**. – Olen käynyt tässä kaupungissa aikaisemmin.
 +  * Nos pote reveni **a pos**. – Voimme palata myöhemmin.
 +
 +Toinen erityiskäyttö prepositiolle **a** on komplementin lisääminen lauseen objektille. (Muitakin prepositioita voidaan käyttää tähän.)
 +
 +  * El ia pinti sua casa **a** blanca. – Hän maalasi talonsa valkoiseksi.
 +  * Me va servi la gambas **a**/​**en** fria. – Haluan tarjota katkaravut kylminä. (en fria = "​kylmässä"​)
 +  * Los ia eleje Maria **a**/​**per** presidente. – Maria valittiin presidentiksi.
 +
 +Komplementtina voi olla verbin infinitiivi. "​Per"​ on mahdollinen sanan "​a"​ sijasta, mutta silloin merkitys on se, että pääverbin //​subjekti//​ aikoo suorittaa verbin ilmaiseman toiminnan. **A** taas ilmaisee, että //​objektin//​ on tarkoitus suorittaa se:
 +
 +  * El comanda la soldatos **a** ataca la fortres. – Hän käskee sotilaiden hyökätä linnakkeeseen.
 +  * Me va instrui vos **a** parla la lingua. – Minä opetan teitä puhumaan tätä kieltä.
 +
 +===== ante =====
 +
 +**Ante** tarkoittaa "​ennen"​ tai "​edessä"​. Sen vastakohta on **[[#​pos|pos]]**.
 +
 +Tilassa **ante** tarkoittaa sijaintia mainitun olion tärkeämmällä puolella. Se, kumpi puoli on tärkeämpi,​ riippuu tietysti oliosta ja asiayhteydestä. Monilla olioilla on kuitenkin ilmeisenä etupuolena se puoli, jolla ne kohtaavat maailman; muussa tapauksessa **ante** merkitsee vain "​lähempänä olevalla puolella":​
 +
 +  * Mea peto es **ante** mea dorso. – Rintani on selkäni etupuolella.
 +  * La jornales es **ante** la libros. – Sanomalehdet ovat kirjojen edessä.
 +  * Lo es tan oscur ce me no pote vide mea mano **ante** mea oios. – On niin pimeää, etten voi nähdä silmieni edessä olevaa kättäni.
 +  * Un can reposa **ante** la boteca. – Koira makaa kaupan edessä.
 +  * Nos ave multe labora **ante** nos. – Meillä on paljon työtä edessämme. ​
 +
 +Ajassa **ante** tarkoittaa ajankohtaa ennen kyseistä hetkeä:
 +
 +  * Janero veni **ante** febrero. – Tammikuu tulee ennen helmikuuta.
 +  * Los intende fini la labora **ante** la reposa de sol. – He aikovat saada työn valmiiksi ennen auringonlaskua.
 +  * Verje a sinistra **ante** la fini de la strada. – Kääntykää vasemmalle ennen kadun päätä.
 +  * Nos esperia la lampo **ante** la tona. – Havaitsemme salaman ennen jyrinää.
 +
 +**Ante** voi tarkoittaa myös liikettä jonkin edessä olevaan paikkaan (= **a ante**):
 +
 +  * On ia pone un monton de libros **ante** me. – Eteeni oli pantu röykkiö kirjoja.
 +  * Me veni **ante** tu per demanda per tua pardona. – Tulen eteesi pyytämään anteeksi.
 +
 +**Ante cuando** tarkoittaa konjunktiona "ennen kuin":
 +
 +  * Nos vide la lampo **ante cuando** nos oia la tona. – Näen salaman ennen kuin kuulen jyrinän.
 +
 +===== asta =====
 +
 +**Asta** tarkoittaa "​johonkin asti" niin ajasta kuin paikastakin:​
 +
 +  * El ia acompania me **asta** mea auto. – Hän seurasi minua autolle asti.
 +  * La tera es covreda con (/par) neva **asta** la montania. – Lumi peittää maan vuorille asti.
 +  * Me es empapada **asta** mea pel. – Kastuin ihoani myöten.
 +  * La preso ia cade **asta** sola un euro. – Hinta laski vain euron.
 +  * El ia visita cada pais de Andora **asta** Zambia. – Hän on käynyt jokaisessa maassa Andorrasta Zambiaan asti.
 +  * Studia pajes dudes-sinco **asta** cuatrodes-du. – Opiskelkaa sivut 25:stä 42:een (tämäkin mukaan lukien).
 +
 +Sillä on ajalliset merkitykset "​asti"​ ja "​kunnes":​
 +
 +  * El labora **asta** medianote. – Hän työskentelee keskiyöhön asti.
 +  * Espeta **asta** tua madre veni. – Odota, kunnes äitisi tulee.
 +  * **Asta** doman! – Huomiseen!
 +
 +===== ca =====
 +
 +**Ca** tarkoittaa "​kuin"​. Se viittaa verrattavaan silloin, kun verrataan erisuuria asioita:
 +
 +  * Mea can es plu intelijente **ca** me. – Minun koirani on älykkäämpi kuin minä.
 +  * Acel es multe min interesante **ca** esta. – Tuo on paljon vähemmän kiinnostavaa kuin tämä.
 +  * La sielo e tera ave cosas plu **ca** tu imajina en tua filosofia. – Taivas ja maa sisältää paljon enemmän, kuin kuvittelet filosofiasi puitteissa.
 +
 +===== como =====
 +
 +**Como** tarkoittaa "​kuin"​ tai  "​sellainen kuin". Se viittaa verrattavaan,​ samanarvoiseen tai samanlaiseen asiaan:
 +
 +  * El rie **como** un iena. — Hän nauraa kuin hyeena.
 +  * Tua cor es dur **como** petra. – Sydämesi on kova kuin kivi.
 +  * Iogurte es **como** crema. – Jugurtti on kerman tapaista.
 +  * Tu ia veni a la mesma conclui **como** me. – Tulit samaan johtopäätökseen kuin minä.
 +  * Me pote salta tan alta **como** tu. – Pystyn hyppäämään niin korkealle kuin sinäkin.
 +  * Condui **como** un adulte. – Käyttäydy kuin aikuinen.
 +
 +===== con =====
 +
 +**Con** tarkoittaa "​kanssa"​. Sen vastakohta on **[[#​sin|sin]]** ("​ilman"​).
 +
 +Se esittelee mukana (/seurana) olevan ihmisen, olion tai tilan:
 +
 +  * Me vide la xica **con** sua padre. – Näen tytön, joka on isänsä kanssa.
 +  * Los vole come **con** nos. – He haluavat syödä kanssamme.
 +  * Nos bevi cafe **con** lete. – Me juomme kahvia maidon kanssa.
 +  * On ia misca la zucar **con** sal. – Sokeriin on sekoitettu suolaa.
 +  * Los batalia **con** la elementos. – He taistelevat luonnonvoimia vastaan.
 +  * No multe parolas comensa **con** X. – Kovinkaan monet sanat eivät ala kirjaimella X.
 +  * El ia dona a me un libro **con** multe fotos. – Hän antoi minulle kirjan, jossa on paljon valokuvia.
 +  * Elena es un xica **con** capeles roja. – Elena on punatukkainen tyttö.
 +  * La om vea senta **con** un pipa en sua boca. – Vanha mies istuu piippu suussaan.
 +  * Sua sposa regarda el **con** stona. – Hänen vaimonsa katsoo häntä hämmästyneenä.
 +  * Compara esta **con** la clima de ier. – Verratkaa tätä eilisen säähän.
 +  * Tota cambia **con** la pasa de tempo. – Kaikki muuttuu ajan kuluessa.
 +  * A cada dia, me leva **con** la sol. – Nousen joka päivä ylös yhdessä auringon kanssa.
 +  * E **con** acel parolas, el ia desapare. – Noine sanoineen hän hävisi.
 +
 +Sanaa **con** voidaan myös käyttää merkityksessä "​jonkin avulla",​ esimerkiksi työkalun:
 +
 +  * Me scrive **con** un pen. – Kirjoitan kynällä.
 +  * Nos oia **con** nosa oreas. – Kuulemme korvillamme.
 +  * La cavalo colpa **con** sua pede. – Hevonen potkaisee.
 +  * El ia compra un casa **con** la mone cual el ia erita. – Hän osti talon perintörahoillaan.
 +
 +Jos toiminta tapahtuu jonkin vähemmän konkreettisen "​välineen"​ avulla, niin käytetään mieluummin sanaa **[[#​par|par]]**.
 +
 +**An con** tarkoittaa "​huolimatta":​
 +
 +  * Nos va fali **an con** tu aida. – Me kaadumme sinun avustasi huolimatta.
 +
 +===== contra =====
 +
 +**Contra** tarkoittaa "​vastaan"​ tai "​vasten"​. Se esittelee jotakin, joka on vastassa tai joka liikkuu vastakkaiseen suuntaan - joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti:​
 +
 +  * Clui tua oios **contra** la lus. – Sulje silmäsi, kun ne ovat valoa vasten.
 +  * Esta camera es secur **contra** acua. – Tämä kamera on vedenkestävä.
 +  * La elinicas antica ia batalia **contra** Parsa. – Antiikin kreikkalaiset taistelivat Persiaa vastaan..
 +  * La scala es **contra** la sepe. – Tikapuut ovat aitaa vasten.
 +  * El lisca e cade **contra** la mur. – Hän liukastuu ja kaatuu seinää vasten.
 +  * Nada **contra** la flue es difisil. – Virtaa vastaan uiminen on vaikeaa.
 +  * Me es **contra** la gera. – Olen sotaa vastaan.
 +  * Tu ia ata **contra** mea desiras. – Olet toiminut vastoin toiveitani.
 +
 +===== de =====
 +
 +**De** tarkoittaa "​jostakin"​. Se ilmoittaa alkuperää:​
 +
 +  * Me es **de** New York. – Olen (kotoisin) New Yorkista.
 +  * Me viaja **de** Paris a London. – Matkustan Pariisista Lontooseen.
 +  * La paperes ia cade **de** la fenetra. – Paperit putosivat ikkunasta.
 +  * Me ia reseta un letera **de** la re. – Sain kirjeen kuninkaalta.
 +  * La furor asconde sua fas **de** la cameras. – Varas peittää kasvonsa kameroilta.
 +  * La acua difere **de** la asida par sua cimica. – Vesi eroaa haposta kemiallisten ominaisuuksiensa puolesta.
 +  * La resulta depende **de** la metodo usada. – Tulos riippuu käytetystä menetelmästä.
 +  * Nos labora ja **de** la lus prima. – Teemme työtä jo päivän koitosta (alkaen).
 +  * Multe anios ia pasa **de** la gera. – Monta vuotta on kulunut sodasta.
 +  * La table es fada **de** lenio. – Taulu on tehdy puusta.
 +  * Tu gusta carne **de** oveta? – Pidätkö karitsanlihasta?​
 +
 +Edelleen: **de** esittelee henkilön tai asian, jolle jokin kuuluu, vastaten siten genetiiviä:​
 +
 +  * Acel es la auto **de** mea frate. – Se on veljeni auto.
 +  * Me gusta escuta la canta **de** la avias. – Minusta on miellyttävää kuunnella lintujen laulua.
 +  * El ia es impresada par la cuietia **de** la foresta. – Metsän hiljaisuus teki häneen vaikutuksen.
 +  * Dona un peso **de** torta a me, per favore. – Annatko minulle palan kakkua, ole hyvä.
 +
 +Käsitteellisemmin **de** viittaa yleiseen suhteeseen kahden asian välillä, joista toinen voi olla myös laatu tai toiminta:
 +
 +  * Me ave tre caxas **de** libros per vende. – Minulla on kolme laatikkoa kirjoja myytäviksi.
 +  * El ia presta a me un tela **de** un color fea. – Hän lainasi minulle ruman värisen pyyhkeen.
 +  * La tore ave cuatro metres **de** altia. – Torni on neljä metriä korkea.
 +  * Esta balde es plen **de** pexes. – Tämä saavi on täynnä kaloja.
 +  * Nos vole es libre **de** vos. – Haluamme olla vapaita teistä.
 +  * La ora ia veni per parla **de** (/sur) multe cosas. – On tullut aika puhua monista asioista.
 +
 +Minkä moni kieli esittää yhdyssanalla,​ sen elefen ilmaisee yleensä kahdella substantiivilla,​ joiden välissä on **de**:
 +
 +  * Mea oculo **de** sol es rompeda. – Aurinkolasini ovat särkyneet.
 +  * La gavota es un avia **de** mar. – Merilokki on merilintu.
 +  * Esta va es tua sala **de** dormi. – Tästä tulee sinun makuuhuoneesi.
 +  * Tu ia oblida aplica la freno **de** mano. – Unohdit käyttää käsijarrua.
 +  * Per sua come **de** matina, el bevi sola cafe. – Aamiaiseksi hän juo pelkkää kahvia.
 +  * El es la campion **de** mundo **de** tenis **de** table – Hän on pöytätenniksen maailmanmestari.
 +
 +**De** esiintyy lukuisissa vakiintuneissa ilmauksissa,​ jotka korvaavat mutkikkaan lauselman:
 +
 +  * Los ia ajunta tota ingredientes **con eseta de** la sal. – He lisäsivät kaikkia mausteita paitsi suolaa.
 +  * Los ia usa zucar **en loca de** sal. – He käyttivät sokeria suolan asemesta.
 +  * Me es tarda **par causa de** un conjesta de trafica. – Olen myöhässä liikennetukoksen takia.
 +  * La campaneria es **a destra de** la catedral. – Kellotorni on tuomiokirkon oikealla puolella.
 +
 +**De** voidaan sijoittaa muun preposition eteen osoittamaan liikettä poispäin:
 +
 +  * La gato salta **de sur** la seja. – Kissa hyppää tuolin päältä.
 +  * Un arania rampe **de pos** la orolojo. – Hämähäkki ryömii kellon takaa.
 +  * La pasaros asende **de entre** la arbores. – Varpuset nousevat ylös puiden välistä.
 +
 +Samoin kuin **[[#​a|a]]**,​ **de** voi mukauttaa preposition [[adverbit|adverbiksi]]. Tällainen adverbi tarkoittaa "​asiayhteydestä pääteltävissä olevasta paikasta":​
 +
 +  * La monstro ia veni **de su**. – Hirviö tuli alhaalta.
 +  * La gidor ia cria **de ante**, ma me no ia pote oia. – Johtaja huusi edestä, mutta en pystynyt kuulemaan.
 +
 +**De cuando** tarkoittaa "​alkaen",​ "​siitä asti kun":
 +
 +  * **De cuando** me ia es un enfante, me desira sta sur la luna. – Lapsesta asti olen toivonut seisovani kuun pinnalla.
 +
 +===== en =====
 +
 +**En** tarkoittaa "​sisällä"​. Sen vastakohta on **[[#​estra|estra]]**.
 +
 +Se tarkoittaa sellaista paikkaa avaruudessa tai ajassa, joka sisältyy kokonaan tai osittain johonkin muuhun:
 +
 +  * Mea cor es **en** mea peto. – Sydämeni on rinnassani.
 +  * La sol es **en** la sielo. – Aurinko on taivaalla.
 +  * Nos espeta **en** la auto. – Odotamme autossa.
 +  * La plantas es **en** vasos. – Taimet ovat ruukuissa.
 +  * Sua ditos es fisada **en** la manico de un tas. – Hänen sormensa ovat tarttuneet kupin korvaan.
 +  * Me ave alga pensas **en** mea mente. – Mielessäni on joitakin ajatuksia.
 +  * Gatos no gusta es **en** acua. – Kissat eivä pidä vedessä olemisesta.
 +  * Nos no vide la stelas **en** la dia. – Päiväsaikaan emme näe tähtiä.
 +  * Beethoven ia nase **en** 1770. – Beethoven syntyi vuonna 1770.
 +  * Nos ia visita la museo **en** febrero. – Kävimme (tuossa) museossa helmikuussa.
 +  * El ia scrive la libro **en** tre semanas. – Hän kirjoitti kirjan kolmessa viikossa.
 +
 +Vertauskuvallisesti "​paikka"​ voi olla myös tila, toiminta tai tapa:
 +
 +  * Me no vole viaja **en** esta clima. – En halua matkustaa tässä säässä.
 +  * La construida es **en** foco. – Rakennus on tulessa.
 +  * Nos es **en** peril. – Olemme vaarassa.
 +  * Esce nos es **en** acorda? – Olemmeko samaa mieltä?
 +  * **En** ajunta, me vide un problem nova. – Lisäksi: näen uuden ongelman.
 +  * **En** fato, me vide du problemes. – Itse asiassa näen kaksi ongelmaa.
 +  * Nos ia pasa un ora **en** conversa. – Vietimme tunnin keskustellen.
 +  * La enfantes senta **en** un sirculo. – Lapset istuvat piirissä.
 +  * Me va repete esta **en** elinica. – Toistan tämän kreikaksi.
 +  * La presos es **en** euros. – Hinnat ovat euroina.
 +
 +**En** voi myös merkitä "​sisään"​ (= **a en**):
 +
 +  * El ia cade **en** la rio. – Hän putosi jokeen.
 +  * Pone la dejeto **en** la baldon. – Pane roskat jätetynnyriin.
 +  * Un bon idea ia veni **en** sua testa. – Hyvä ajatus tuli hänen päähänsä.
 +  * Me ia tradui la article **en** franses. – Käänsin artikkelin ranskaksi.
 +  * Nos pasa **en** un eda nova. – Kuljemme uuteen aikakauteen.
 +
 +**En cuando** tarkoittaa "​sillä aikaa kun":
 +
 +  * Lo ia comensa pluve forte **en cuando** la reportor ia parla. – Alkoi sataa voimakkaasti sillä aikaa kun reportteri puhui.
 +
 +===== entre =====
 +
 +**Entre** tarkoittaa "​välissä"​. Se merkitsee, että jonkin paikka tai aika on toisten "​piirittämänä":​
 +
 +  * Mea testa es **entre** mea oreas. – Pääni on korvieni välissä.
 +  * La table es **entre** la seja e la mur. – Pöytä on tuolin ja seinän välissä.
 +  * Txesco es **entre** Deutxland, Osteraic, Slovenia, e Polsca. – Tšekin tasavalta on Saksan, Itävallan, Slovenian ja Puolan välissä.
 +  * El viaja **entre** Paris e Madrid a cada semana. – Hän matkustaa Pariisin ja Madridin väliä joka viikko.
 +  * Tu es **entre** amis asi. – Olet täällä ystäviesi joukossa.
 +  * La bal ia cade **entre** la flores. – Pallo putosi kukkien keskelle.
 +  * Cual es la difere **entre** un mur e un sepe? – Mikä on seinän ja aidan välinen ero?
 +  * Elefen promove comunica **entre** poplas. – LFN edistää kansojen välistä yhteydenpitoa.
 +  * On va ave un interval de des minutos **entre** la du atas. – Näiden kahden näytöksen välissä on 10 minuutin tauko.
 +  * El ia nase **entre** la geras. – Hän syntyi sotien välissä.
 +  * Me velia usual **entre** sete e oto. – Nousen yleensä seitsemän ja kahdeksan välillä.
 +  * On debe paia **entre** des e dudes euros. – Se maksaa kymmenen ja kahdenkymmenen euron väliltä..
 +
 +===== estra =====
 +
 +**Estra** merkitsee "​ulkopuolella"​. Sen vastakohta on **[[#​en|en]]**.
 +
 +Se ilmaisee sijaintia, joka //ei// ole jonkin muun sisällä:
 +
 +  * Mea sapato es **estra** mea calseta. – Kenkäni on sukkani ulkopuolella.
 +  * El abita **estra** la site. – Hän asuu kaupungin ulkopuolella.
 +  * On no ave aira **estra** la barcon. – Laivan ulkopuolella ei ole ilmaa.
 +  * Tu es aora **estra** peril. – Et ole nyt vaarassa.
 +  * No telefoni **estra** la oras de labora. – Älä soita työajan ulkopuolella.
 +
 +**Estra** voi merkitä myös liikettä kuten (= **a estra**):
 +
 +  * La enfantes core **estra** la casa. – Lapset juoksevat ulos talosta.
 +
 +Vertauskuvallisesti **estra** voi merkitä "​paitsi":​
 +
 +  * El recorda no cosa **estra** sua nom. – Hän ei muista yhtään nimeä paitsi omansa..
 +
 +===== longo =====
 +
 +**Longo** tarkoittaa "​pitkin"​. Se ilmaisee reittiä jota jokin seuraa:
 +
 +  * Me pasea **longo** la strada. – Kävelen katua pitkin.
 +  * La balsa ia flota **longo** la rio. – Lautta lipui jokea pitkin.
 +  * La xico lisca **longo** la ramo. – Poika liukuu pitkin oksaa.
 +  * Un arania rampe **longo** mea gama. – Hämähäkki kiipeää säärtäni pitkin.
 +
 +Se venyy myös tarkoittamaan "sen mukaan"​ mitä joku on sanonut tai kirjoittanut:​
 +
 +  * **Longo** la predise, oji va es an plu calda. – Ennusteen mukaan tänään on jopa vielä kuumempaa.
 +  * La viaja tra tempo es posible, **longo** esta fisiciste. – Ajassa matkustaminen on tämän fyysikon mukaan mahdollista.
 +
 +===== par =====
 +
 +**Par** tarkoittaa samaa kuin englannin "​by"​. Se viittaa siis passiviverbin tekijään (agenttiin) tai jonkin luomuksen tekijään:
 +
 +  * El ia es colpada **par** un bal de neva. – Häneen osui lumipallo.
 +  * Me es surprendeda **par** tua reata. – Minua hämmästyttää sinun reaktiosi.
 +  * Suiz es ensircada **par** otra paises. – Sveitsi on muiden maiden ympäröimä.
 +  * //Hamlet// es un teatral **par** Shakespeare. – //Hamlet// on Shakespearen näytelmä.
 +
 +Laajennettuna se ilmaisee myös toimintaa tai menetelmää,​ jolla jokin on tehty:
 +
 +  * Me ia viaja asi **par** tren. – Matkustin tänne junalla.
 +  * Roberto es mea fio **par** sposi. – Roberto on poikapuoleni.
 +  * La botelas es codigida **par** color. – Pullot on koodattu värein.
 +  * Nos ia descovre tua secretas **par** nos spiores. – Paljastimme salaisuutesi vakoilijoidemme avulla.
 +  * La prisonida ia evade **par** desembla se como un porte. – Vanki pakeni naamioitumalla oveksi.
 +  * Me va destrui la sepe **par** sola un colpa de pede. – Tuhoan aidan yhdellä ainoalla potkulla.
 +  * On no pote solve esta problem **par** negosia. – Tätä ongelmaa ei voi ratkaista neuvottelemalla.
 +
 +Kun [[verbit#​transitivisuus|transitiiviverbi]] muuntuu substantiiviksi ja tämän verbin subjekti ja objekti ovat samanluonteisia (esim. molemmat ihmisiä), prepositiota **par** voi käyttää ilmaisemaan subjektia. Silloin ​ **de** tai **a** ilmaisee objektia:
 +
 +  * La ama **par** la madre. – Äidinrakkaus. //(Äiti rakastaa)//
 +  * La ama **de**/​**a** la madre. – Rakkaus äitiin. //(Äitiä rakastetaan)//​
 +  * La ataca **de** la troianes **par** la elinicas. – Kreikkalaisten Troijan-hyökkäys. //​(Kreikkalaiset hyökkäävät Troijalaisten kimppuun)//
 +
 +===== per =====
 +
 +**Per** tarkoittaa "​jotakin varten"​. Se esittelee tarkoitetun tavoitteen tai vastaanottajan:​
 +
 +  * Nos labora **per** mone. – Teemme työtä rahan vuoksi.
 +  * Tases es usada **per** bevi. – Kuppeja käytetään juomiseen.
 +  * Me viaja **per** vide la mundo. – Matkustan nähdäkseni maailmaa.
 +  * Tu es vestida **per** un sera de dansa. – Olet pukeutunut tanssi-iltamiin.
 +  * Me va vade a la botecas **per** tu. – Menen kauppaan puolestasi.
 +  * El ia scrive la libro **per** sua madre. – Hän kirjoitti kirjan äidillensä.
 +  * La viaja va es perilosa **per** tu. – Matka on sinulle vaarallinen.
 +  * Me batalia **per** mea vive. – Taistelen elämästäni.
 +  * **Per** esta razona, me no pote parla longa. – Tästä syystä en voi puhua pitkään.
 +  * **Per** esemplo, considera la balena. – Ajattelepa esimerkiksi valasta.
 +
 +Se ilmaisee myös liikettä jotakin kohti:
 +
 +  * La amis ia parti **per** la costa. – Ystävät lähtivät kohti rannikkoa.
 +  * El colpa la bal **per** la gol. – Hän potkaisee pallon kohti maalia.
 +
 +Yhtenä merkityksenä on jonkin vaihto johonkin:
 +
 +  * Tu ia paia tro **per** acel computador. – Sinä maksoit liikaa tuosta tietokoneesta.
 +  * Me ia compra lo **per** mil euros. – Ostin sen tuhannella eurolla.
 +  * Grasias **per** tua carta postal. – Kiitokset postikortistasi.
 +
 +Se voi ilmaista aiottua ajanjaksoa:
 +
 +  * Nos vade a Colorado **per** un semana. – Menemme Coloradoon viikoksi.
 +  * Me no va retarda tu **per** plu ca un minuto. – En halua viivyttää sinua minuuttia enempää.
 +
 +Erityistapauksessa **per** esittelee jonkin, jota suositaan tai edustetaan:
 +
 +  * Me ia vota **per** la proposa, ma tu ia vota contra lo. – Äänestin ehdotuksen puolesta, mutta sinä äänestit sitä vastaan.
 +  * Car tu no ia es ala, me ia parla **per** tu. – Koska et ollut paikalla, puhuin puolestasi.
 +
 +===== pos =====
 +
 +**Pos** tarkoittaa "​jälkeen"​ tai "​takana"​. Sen vastakohta on **[[#​ante|ante]]**.
 +
 +Paikkaa ilmaistessa se tarkoittaa sijaintia kyseisen olion vähemmän tärkeällä puolella:
 +
 +  * Mea dorso es **pos** mea peto. – Selkäni on rintani takana.
 +  * La aparatos es **pos** un porte securida. – Laitteet ovat lukitun oven takana.
 +  * La xicos turbosa ia asconde **pos** la cabana. – Poikaviikarit piileksivät liiterin takana.
 +
 +Aikaa ilmaistessa se tarkoittaa hetkeä, joka tulee kyseisen hetken jälkeen:
 +
 +  * Desembre veni **pos** novembre. – Joulukuu tulee marraskuun jälkeen.
 +  * Los va comensa bevi **pos** la reposa de sol. – He rupeavat juomaan auringonlaskun jälkeen.
 +  * Verje a destra **pos** la eglesa. – Käänny oikealle kirkon jälkeen.
 +  * Me va reveni **pos** tre dias. – Palaan takaisin kolmen päivän kuluttua
 +
 +**Pos** voi myös tarkoittaa liikettä jonkin taakse (= **a pos**):
 +
 +  * La serpente ia desapare **pos** la arbor. – Käärme hävisi puun taakse.
 +
 +**Pos cuando** merkitsee "sen jälkeen kun":
 +
 +  * Nos oia la tona **pos cuando** nos vide la lampo. – Me kuulemme jyrinän vasta nähtyämme salaman.
 +
 +===== sin =====
 +
 +**Sin** merkitsee "​ilman"​. Se tarkoittaa jonkin puuttumista:​
 +
 +  * Tua sposa gusta sua cafe **sin** lete. – Vaimosi pitää kahvista ilman maitoa.
 +  * Me ia pasea tra la pluve **sin** parapluve. – Kuljin sateen läpi sateenvarjotta.
 +  * On ave no fuma **sin** foco. – Ei savua ilman tulta.
 +  * Me va decora la casa intera **sin** aida. – Koristelen itse koko talon.
 +  * Tu es tota **sin** compatia. – Sinulta puuttuu täysin armollisuus.
 +  * El ia adormi **sin** intende. – Hän nukahti vahingossa.
 +  * La rexercor ia sorti **sin** descovre la responde. – Tutkija lähti pois löytämättä vastausta.
 +  * La depinta ia cade **sin** causa evidente. – Maalaus putosi ilman näkyvää syytä.
 +
 +===== sirca =====
 +
 +**Sirca** merkitsee "​ympäri"​. Se tarkoittaa sijaintia, joka ympäröi tai sulkee sisäänsä jotain muuta:
 +
 +  * La campores fa cantas **sirca** la foco. – Leiriläiset laulavat lauluja nuotion ympärillä.
 +  * Mea mano es cluida **sirca** mea diton. – Käteni sulkeutuu peukaloni ympärille.
 +  * Edera crese **sirca** la tronco. – Muratti kasvaa rungon ympärille.
 +  * On ave pinta verde **sirca** la fenetras. – Ikkunoiden ympärillä on vihreää maalia.
 +
 +Se voi myös tarkoittaa liikettä ympäröivää polkua pitkin:
 +
 +  * La luna vade **sirca** la tera, e la tera vade **sirca** la sol. – Kuu kiertää maata, ja maa kiertää aurinkoa.
 +  * Nos intende viaja **sirca** la mundo par cavalo. – Aiomme matkustaa maailman ympäri hevosella.
 +  * El vaga **sirca** la jardin e ole la flores. – Hän vaeltaa ympäri puutarhaa ja haistelee kukkia.
 +
 +Aikaan ja määrään liittyvissä tarkasteluissa **sirca** tarkoittaa "​suunnilleen"​ – oikea arvo on jossakin lähellä mainittua arvoa, tämän ympäristössä:​
 +
 +  * Me ave **sirca** sincodes anios. – Olen noin 50 vuotta vanha.
 +  * Me pote pensa a **sirca** sento razonas per no revela mea eda. – Voin keksiä suunnilleen sata syytä olla paljastamatta ikääni.
 +  * La conserta ia comensa **sirca** dui pos dudes. – Konsertti alkoi noin puoli yhdeksältä.
 +  * **Sirca** la lus prima, me ia oia tua can abaiante. – Aamunkoiton vaiheilla kuulin koirasi haukkuvan.
 +
 +===== su =====
 +
 +**Su** merkitsee "​alla"​. Se tarkoittaa sijaintia, joka on toisen alapuolella,​ joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti:​
 +
 +  * La neva craci **su** mea pedes. – Lumi narisee jalkojeni alla.
 +  * La solo es **su** la sofito. – Lattia on laipion alapuolella.
 +  * Antilopes ia reposa **su** la arbores. – Antiloopit lepäävät puiden alla.
 +  * On ave un table de sanduixes **su** la fenetra. – Ikkunan alla on voileipäpöytä.
 +  * Tu pare es **su** la influe de la vino. – Näytät olevan viinin vaikutuksen alaisena.
 +  * Me no pote labora **su** tua regulas. – En voi työskennellä sinun säännöilläsi.
 +
 +**Su** voi myös merkitä paikkaa, joka on peitetty jollain, joka ei välttämättä ole fyysisesti ylempänä kuin peitetty:
 +
 +  * La color vera de la sofito es apena vidable **su** esta pinta fea. – Sisäkaton todellinen väri tuskin näkyy tämän ruman maalin alta.
 +  * Me ave un paceta **su** mea braso. – Minulla on käärö kainalossani.
 +  * El ia porta un sueter **su** sua jaca. – Hänellä oli verryttelypuku takin alla.
 +
 +**Su** voi merkitä myös liikettä jonkin alle (= **a su**):
 +
 +  * La acua ia vade **su** la mobilas. – Vesi meni huonekalujen alle.
 +
 +===== supra =====
 +
 +**Supra** tarkoittaa "​yläpuolella"​. Se viittaa sijaintiin, joka on toista korkeampi, joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti:​
 +
 +  * La nubes es **supra** mea testa. – Pilvet ovat pääni yläpuolella.
 +  * La teto es **supra** la sofito. – Katto on laipion yläpuolella.
 +  * El ia apoia **supra** la table per ateni la sal. – Hän nojautui pöydän ylle tavoittaakseen suolan.
 +  * Un tempesta enorme developa **supra** la mar. – Suunnaton myrsky kehittyy meren ylle.
 +
 +**Supra** edellyttää tyhjää tilaa kyseisten olioiden väliin. Jos tällaista ei ole, käytetään prepositiota **[[#​sur|sur]]**.
 +
 +**Supra** voi viitata myös sellaiseen, joka peittää jonkin muun olematta välttämättä fyysisesti tätä ylempänä:
 +
 +  * La montania lansa un ombra **supra** nosa casa. – Vuoret heittävät varjon talomme päälle.
 +  * El ia porta un covretota **supra** sua otra vestes. – Hän piti haalareita muiden vaatteittensa päällä.
 +
 +**Supra** voi merkitä myös liikettä jonkin yläpuolelle (= **a supra**):
 +
 +  * La sol leva **supra** la tera. – Aurinko nousee maan ylle.
 +
 +===== sur =====
 +
 +**Sur** on verrattavissa prepositioihin "​on"​ ja "​på"​ englannissa ja ruotsissa. Se merkitsee "​välittömästi päällä"​. Se viittaa sijaintiin jonkin reunalla, joko sen päällä painovoiman pitämänä tai kiinnitettynä siihen muulla tavoin:
 +
 +  * Mea xapo es **sur** mea testa. – Hattuni on minun päässäni.
 +  * No senta **sur** la seja rompeda. – Älä istu rikkinäiseen tuoliin (/​rikkinäiselle tuolille).
 +  * Si on sta **sur** la balcon, on vide la mar. – Jos seisoo parvekkeella,​ niin näkee meren.
 +  * La asfalto **sur** la strada fonde en la caldia. – Kadun asfaltti pehmenee ("​sulaa"​) kuumuudessa.
 +  * Esce la vive esiste **sur** Marte? – Onko Marsissa elämää?
 +  * Me va pende esta depinta **sur** la mur. – Ripustan tämän maalauksen seinään (/​seinälle).
 +  * La om ia besa la fem **sur** sua jena. – Mies suuteli naista poskelle.
 +
 +**Sur** voi merkitä myös liikettä jonkin päälle (= **a sur**):
 +
 +  * Pone tua cartas **sur** la table. – Pane korttisi pöydälle.
 +  * Un roca cual cade **sur** la tera es nomida un meteorite. – Maapallon pinnalle putoavaa kiveä sanotaan meteoriitiksi.
 +  * El ia pone un dital **sur** sua dito. – Hän pani sormustimen sormeensa.
 +
 +Vertauskuvallisesti **sur** tarkoittaa "​koskien"​ tai "​aiheena":​
 +
 +  * La teatral es **sur** la gera. – Näytelmän aiheena on sota.
 +  * Me ia leje multe libros **sur** la tema. – Olen lukenut monta kirjaa tuosta aiheesta.
 +  * La xica plora **sur** sua popa perdeda. – Tyttö itkee kadonnutta nukkeaan.
 +
 +===== tra =====
 +
 +**Tra** merkitsee "​läpi"​. Se tarkoittaa sijaintia, jonka sisällä tapahtuu liike, joka kulkee päästä päähän:
 +
 +  * Acua flue **tra** la tubos. – Vesi virtaa putkien läpi.
 +  * La enfantes ia core **tra** la vileta. – Lapset juoksivat kylän halki.
 +  * La pluve ia trova un via **tra** mea saco. – Sadevesi löysi tiensä laukkuuni.
 +  * La tren vade de Milano a Roma **tra** Bologna. – Juna kulkee Milanosta Roomaan Bolognan kautta.
 +  * Un rueta gida **tra** la campos a la lago. – Kuja johtaa peltojen kautta järvelle.
 +  * Me regarda la stelas **tra** la fenetra abrida. – Katselin tähtiä avoimen ikkunan läpi.
 +  * Los ia resta juntada **tra** la anios. – He ovat pysyneet yhdessä kautta vuosien.
 +  * El ia senta en un sejon **tra** la note. – Hän istui nojatuolissa läpi yön.
 +  * On ia oia la esplode **tra** la site. – Räjähdys kuultiin kautta kaupungin.
 +
 +===== ultra =====
 +
 +**Ultra** merkitsee sijaintia jonkin "​toisella puolella":​
 +
 +  * La scola es **ultra** la eglesa. – Koulu on kirkon toisella puolen.
 +  * **Ultra** la ponte es un vista merveliosa. – Sillan toiselta puolelta on satumainen näköala.
 +  * Esta taxe es **ultra** mea capasia. – Tähän tehtävään eivät kykyni yllä.
 +
 +Se voi myös merkitä liikettä kohti sellaista asemaa (= **a ultra**):
 +
 +  * La esplorores ia viaja **ultra** la montanias. – Tutkijat matkustivat vuorten tuolle puolen.
 +  * Los ia remi un barceta **ultra** la lago. – He soutivat jollan järven yli.