Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:prepositiot

Prepositiot

Prepositio on erikoissana, jota voidaan käyttää prepositiolausekkeena esittelemään substantiivilausekkeen. Tyypillisesti prepositiolauseke modifioi sitä seuraavaa substantiivia, pronominia, adjektiivia tai adverbia – joskus jopa kokonaista lausetta. Prepositio ilmoittaa, mikä on substantiivilausekkeen rooli virkkeessä.

LFN käyttää 22 prepositiota.

a

A on hyvin monipuolisesti käytettävä prepositio. Se ilmaisee paikkaa tai aikaa yksittäisenä pisteenä, myös yleisenä tilana tai jaksona välittämättä tämän sisäisestä rakenteesta:

 • Nos senta a la table. – Me istumme pöydässä (/pöydän äärellä).
 • Me va encontra tu a la crus de vias. – Tapaan sinut tienristeyksessä.
 • La scala apoia a la mur. – Tikapuut nojaavat seinään.
 • Tua casa es a lado de mea casa. – Sinun talosi on minun taloni vieressä. (“lado” = sivu, kylki)
 • El reposa a casa. – Hän lepää kotona.
 • Sudan es a sude de Misre. – Sudan on etelään Egyptistä.
 • La barco es a mar. – Vene on merellä.
 • El ia fini la labora a la comensa de la anio. – Hän lopetti työnsä vuoden alussa.
 • A medianote, on va vide focos de arte. – Keskiyöllä nähdään ilotulituksia.
 • Me debe parti a la ora des-ses. – Minun täytyy lähteä kello kuusitoista.

Vertauskuvallisessa mielessä a kertoo viittaussuhteen paikan:

 • Tu sta tro prosima a la borda. – Sinä seisot liian lähellä reunaa.
 • La forma de Italia es simil a un gama. – Italian muoto muistuttaa jalkaa.
 • Esta pen parteni a me. – Tämä kynä kuuluu minulle.
 • Cual aveni si on no conforma a la regulas? – Mitä siitä tulee, jos ei sääntöihin sopeuduta?
 • A la min tredes persones espeta. – Vähintään kolmekymmentä ihmistä odottelee.

Lisäksi a voi ilmaista liikkumista johonkin tai jotakin kohti. Tämä sisältää vertauskuvalisen liikkumisen kuten siirtymiset vastaanottajalle tai muutokset uuteen tilaan:

 • Me viaja a New York. – Matkustan New Yorkiin.
 • Pone tua libros a via. – Pane kirjasi pois.
 • El leva sua oios a la sielo. – Hän nostaa silmänsä taivasta kohti.
 • El ia dona un oso a la can. – Hän antoi koiralle luun.
 • La sorsor ia cambia se a un capra. – Velho muutti itsensä vuoheksi.
 • La seja ia cade a pesos. – Tuoli särkyi palasiksi.
 • La xico ia ajunta sua nom a la lista. – Poika lisäsi nimensä listaan.
 • Dise a me tua nom. – Kerro minulle nimesi.
 • Me no va responde a acel demanda. – En vastaa tuohon kysymykseen.
 • Nos desira a tu un bon aniversario. – Toivotamme sinulle hyvää syntymäpäivää.
 • Tua idea pare asurda a me. – Sinun ajatuksesi tuntuu minusta absurdilta.
 • Me pasea longo la strada, de un fini a la otra. – Kävelin katua pitkin, sen toisesta päästä toiseen.
 • Tu irita me de tempo a tempo. – Sinä ärsytät minua aika ajoin.
 • La note progresa a la lus prima. – Yö muuttuu aamun kajoksi.
 • De lundi a jovedi es cuatro dias. – Maanantaista torstaihin on neljä päivää..

Todellakin, mikä hyvänsä paikkaa ilmaiseva prepositio voi tarkoittaa myös liikkumista paikkaa kohden. Esimerkiksi lauseessa me pone mea libros en mea saco (“Panen kirjani laukkuuni”) sana en tarkoittaa ilmeisesti liikettä “sisään”. Silloin, kun eroa pitää korostaa, voidaan lisätä a toisen preposition eteen tarkoittamaan liikettä kohti jotakin paikkaa:

 • Core a la casa. – Juokse kotiin (tai talon luokse).
 • Core en la casa. – Juokse talossa.
 • Core a en la casa. – Juokse taloon (sisään).
 • La gato salta sur la table. – Kissa hyppää pöydällä.
 • La gato salta a sur la table. – Kissa hyppää pöydälle.

Eräs erityiskäyttö prepositiolle a ennen toista prepositiota on adverbin muodostaminen. Jos toinen prepositio tarkoittaa paikkaa, niin yhdistelmä viittaa liikkeeseen tarkoitettuun suuntaan. A ante ja a pos tarkoittavat myös aikaa, siis “aikaisemmin” ja “myöhemmin”:

 • La can core a ante. – Koira juoksee eteenpäin.
 • Tu pote pone tua saco a supra. – Voit panna laukkusi ylös.
 • La sumerjor ia vade a su. – Sukeltaja meni alas.
 • Vide a su. – Katso alas.
 • Me ia visita esta vila a ante. – Olen käynyt tässä kaupungissa aikaisemmin.
 • Nos pote reveni a pos. – Voimme palata myöhemmin.

Toinen erityiskäyttö prepositiolle a on komplementin lisääminen lauseen objektille. (Muitakin prepositioita voidaan käyttää tähän.)

 • El ia pinti sua casa a blanca. – Hän maalasi talonsa valkoiseksi.
 • Me va servi la gambas a/en fria. – Haluan tarjota katkaravut kylminä. (en fria = “kylmässä”)
 • Los ia eleje Maria a/per presidente. – Maria valittiin presidentiksi.

Komplementtina voi olla verbin infinitiivi. “Per” on mahdollinen sanan “a” sijasta, mutta silloin merkitys on se, että pääverbin subjekti aikoo suorittaa verbin ilmaiseman toiminnan. A taas ilmaisee, että objektin on tarkoitus suorittaa se:

 • El comanda la soldatos a ataca la fortres. – Hän käskee sotilaiden hyökätä linnakkeeseen.
 • Me va instrui vos a parla la lingua. – Minä opetan teitä puhumaan tätä kieltä.

ante

Ante tarkoittaa “ennen” tai “edessä”. Sen vastakohta on pos.

Tilassa ante tarkoittaa sijaintia mainitun olion tärkeämmällä puolella. Se, kumpi puoli on tärkeämpi, riippuu tietysti oliosta ja asiayhteydestä. Monilla olioilla on kuitenkin ilmeisenä etupuolena se puoli, jolla ne kohtaavat maailman; muussa tapauksessa ante merkitsee vain “lähempänä olevalla puolella”:

 • Mea peto es ante mea dorso. – Rintani on selkäni etupuolella.
 • La jornales es ante la libros. – Sanomalehdet ovat kirjojen edessä.
 • Lo es tan oscur ce me no pote vide mea mano ante mea oios. – On niin pimeää, etten voi nähdä silmieni edessä olevaa kättäni.
 • Un can reposa ante la boteca. – Koira makaa kaupan edessä.
 • Nos ave multe labora ante nos. – Meillä on paljon työtä edessämme.

Ajassa ante tarkoittaa ajankohtaa ennen kyseistä hetkeä:

 • Janero veni ante febrero. – Tammikuu tulee ennen helmikuuta.
 • Los intende fini la labora ante la reposa de sol. – He aikovat saada työn valmiiksi ennen auringonlaskua.
 • Verje a sinistra ante la fini de la strada. – Kääntykää vasemmalle ennen kadun päätä.
 • Nos esperia la lampo ante la tona. – Havaitsemme salaman ennen jyrinää.

Ante voi tarkoittaa myös liikettä jonkin edessä olevaan paikkaan (= a ante):

 • On ia pone un monton de libros ante me. – Eteeni oli pantu röykkiö kirjoja.
 • Me veni ante tu per demanda per tua pardona. – Tulen eteesi pyytämään anteeksi.

Ante cuando tarkoittaa konjunktiona “ennen kuin”:

 • Nos vide la lampo ante cuando nos oia la tona. – Näen salaman ennen kuin kuulen jyrinän.

asta

Asta tarkoittaa “johonkin asti” niin ajasta kuin paikastakin:

 • El ia acompania me asta mea auto. – Hän seurasi minua autolle asti.
 • La tera es covreda con (/par) neva asta la montania. – Lumi peittää maan vuorille asti.
 • Me es empapada asta mea pel. – Kastuin ihoani myöten.
 • La preso ia cade asta sola un euro. – Hinta laski vain euron.
 • El ia visita cada pais de Andora asta Zambia. – Hän on käynyt jokaisessa maassa Andorrasta Zambiaan asti.
 • Studia pajes dudes-sinco asta cuatrodes-du. – Opiskelkaa sivut 25:stä 42:een (tämäkin mukaan lukien).

Sillä on ajalliset merkitykset “asti” ja “kunnes”:

 • El labora asta medianote. – Hän työskentelee keskiyöhön asti.
 • Espeta asta tua madre veni. – Odota, kunnes äitisi tulee.
 • Asta doman! – Huomiseen!

ca

Ca tarkoittaa “kuin”. Se viittaa verrattavaan silloin, kun verrataan erisuuria asioita:

 • Mea can es plu intelijente ca me. – Minun koirani on älykkäämpi kuin minä.
 • Acel es multe min interesante ca esta. – Tuo on paljon vähemmän kiinnostavaa kuin tämä.
 • La sielo e tera ave cosas plu ca tu imajina en tua filosofia. – Taivas ja maa sisältää paljon enemmän, kuin kuvittelet filosofiasi puitteissa.

como

Como tarkoittaa “kuin” tai “sellainen kuin”. Se viittaa verrattavaan, samanarvoiseen tai samanlaiseen asiaan:

 • El rie como un iena. — Hän nauraa kuin hyeena.
 • Tua cor es dur como petra. – Sydämesi on kova kuin kivi.
 • Iogurte es como crema. – Jugurtti on kerman tapaista.
 • Tu ia veni a la mesma conclui como me. – Tulit samaan johtopäätökseen kuin minä.
 • Me pote salta tan alta como tu. – Pystyn hyppäämään niin korkealle kuin sinäkin.
 • Condui como un adulte. – Käyttäydy kuin aikuinen.

con

Con tarkoittaa “kanssa”. Sen vastakohta on sin (“ilman”).

Se esittelee mukana (/seurana) olevan ihmisen, olion tai tilan:

 • Me vide la xica con sua padre. – Näen tytön, joka on isänsä kanssa.
 • Los vole come con nos. – He haluavat syödä kanssamme.
 • Nos bevi cafe con lete. – Me juomme kahvia maidon kanssa.
 • On ia misca la zucar con sal. – Sokeriin on sekoitettu suolaa.
 • Los batalia con la elementos. – He taistelevat luonnonvoimia vastaan.
 • No multe parolas comensa con X. – Kovinkaan monet sanat eivät ala kirjaimella X.
 • El ia dona a me un libro con multe fotos. – Hän antoi minulle kirjan, jossa on paljon valokuvia.
 • Elena es un xica con capeles roja. – Elena on punatukkainen tyttö.
 • La om vea senta con un pipa en sua boca. – Vanha mies istuu piippu suussaan.
 • Sua sposa regarda el con stona. – Hänen vaimonsa katsoo häntä hämmästyneenä.
 • Compara esta con la clima de ier. – Verratkaa tätä eilisen säähän.
 • Tota cambia con la pasa de tempo. – Kaikki muuttuu ajan kuluessa.
 • A cada dia, me leva con la sol. – Nousen joka päivä ylös yhdessä auringon kanssa.
 • E con acel parolas, el ia desapare. – Noine sanoineen hän hävisi.

Sanaa con voidaan myös käyttää merkityksessä “jonkin avulla”, esimerkiksi työkalun:

 • Me scrive con un pen. – Kirjoitan kynällä.
 • Nos oia con nosa oreas. – Kuulemme korvillamme.
 • La cavalo colpa con sua pede. – Hevonen potkaisee.
 • El ia compra un casa con la mone cual el ia erita. – Hän osti talon perintörahoillaan.

Jos toiminta tapahtuu jonkin vähemmän konkreettisen “välineen” avulla, niin käytetään mieluummin sanaa par.

An con tarkoittaa “huolimatta”:

 • Nos va fali an con tu aida. – Me kaadumme sinun avustasi huolimatta.

contra

Contra tarkoittaa “vastaan” tai “vasten”. Se esittelee jotakin, joka on vastassa tai joka liikkuu vastakkaiseen suuntaan - joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti:

 • Clui tua oios contra la lus. – Sulje silmäsi, kun ne ovat valoa vasten.
 • Esta camera es secur contra acua. – Tämä kamera on vedenkestävä.
 • La elinicas antica ia batalia contra Parsa. – Antiikin kreikkalaiset taistelivat Persiaa vastaan..
 • La scala es contra la sepe. – Tikapuut ovat aitaa vasten.
 • El lisca e cade contra la mur. – Hän liukastuu ja kaatuu seinää vasten.
 • Nada contra la flue es difisil. – Virtaa vastaan uiminen on vaikeaa.
 • Me es contra la gera. – Olen sotaa vastaan.
 • Tu ia ata contra mea desiras. – Olet toiminut vastoin toiveitani.

de

De tarkoittaa “jostakin”. Se ilmoittaa alkuperää:

 • Me es de New York. – Olen (kotoisin) New Yorkista.
 • Me viaja de Paris a London. – Matkustan Pariisista Lontooseen.
 • La paperes ia cade de la fenetra. – Paperit putosivat ikkunasta.
 • Me ia reseta un letera de la re. – Sain kirjeen kuninkaalta.
 • La furor asconde sua fas de la cameras. – Varas peittää kasvonsa kameroilta.
 • La acua difere de la asida par sua cimica. – Vesi eroaa haposta kemiallisten ominaisuuksiensa puolesta.
 • La resulta depende de la metodo usada. – Tulos riippuu käytetystä menetelmästä.
 • Nos labora ja de la lus prima. – Teemme työtä jo päivän koitosta (alkaen).
 • Multe anios ia pasa de la gera. – Monta vuotta on kulunut sodasta.
 • La table es fada de lenio. – Taulu on tehdy puusta.
 • Tu gusta carne de oveta? – Pidätkö karitsanlihasta?

Edelleen: de esittelee henkilön tai asian, jolle jokin kuuluu, vastaten siten genetiiviä:

 • Acel es la auto de mea frate. – Se on veljeni auto.
 • Me gusta escuta la canta de la avias. – Minusta on miellyttävää kuunnella lintujen laulua.
 • El ia es impresada par la cuietia de la foresta. – Metsän hiljaisuus teki häneen vaikutuksen.
 • Dona un peso de torta a me, per favore. – Annatko minulle palan kakkua, ole hyvä.

Käsitteellisemmin de viittaa yleiseen suhteeseen kahden asian välillä, joista toinen voi olla myös laatu tai toiminta:

 • Me ave tre caxas de libros per vende. – Minulla on kolme laatikkoa kirjoja myytäviksi.
 • El ia presta a me un tela de un color fea. – Hän lainasi minulle ruman värisen pyyhkeen.
 • La tore ave cuatro metres de altia. – Torni on neljä metriä korkea.
 • Esta balde es plen de pexes. – Tämä saavi on täynnä kaloja.
 • Nos vole es libre de vos. – Haluamme olla vapaita teistä.
 • La ora ia veni per parla de (/sur) multe cosas. – On tullut aika puhua monista asioista.

Minkä moni kieli esittää yhdyssanalla, sen elefen ilmaisee yleensä kahdella substantiivilla, joiden välissä on de:

 • Mea oculo de sol es rompeda. – Aurinkolasini ovat särkyneet.
 • La gavota es un avia de mar. – Merilokki on merilintu.
 • Esta va es tua sala de dormi. – Tästä tulee sinun makuuhuoneesi.
 • Tu ia oblida aplica la freno de mano. – Unohdit käyttää käsijarrua.
 • Per sua come de matina, el bevi sola cafe. – Aamiaiseksi hän juo pelkkää kahvia.
 • El es la campion de mundo de tenis de table – Hän on pöytätenniksen maailmanmestari.

De esiintyy lukuisissa vakiintuneissa ilmauksissa, jotka korvaavat mutkikkaan lauselman:

 • Los ia ajunta tota ingredientes con eseta de la sal. – He lisäsivät kaikkia mausteita paitsi suolaa.
 • Los ia usa zucar en loca de sal. – He käyttivät sokeria suolan asemesta.
 • Me es tarda par causa de un conjesta de trafica. – Olen myöhässä liikennetukoksen takia.
 • La campaneria es a destra de la catedral. – Kellotorni on tuomiokirkon oikealla puolella.

De voidaan sijoittaa muun preposition eteen osoittamaan liikettä poispäin:

 • La gato salta de sur la seja. – Kissa hyppää tuolin päältä.
 • Un arania rampe de pos la orolojo. – Hämähäkki ryömii kellon takaa.
 • La pasaros asende de entre la arbores. – Varpuset nousevat ylös puiden välistä.

Samoin kuin a, de voi mukauttaa preposition adverbiksi. Tällainen adverbi tarkoittaa “asiayhteydestä pääteltävissä olevasta paikasta”:

 • La monstro ia veni de su. – Hirviö tuli alhaalta.
 • La gidor ia cria de ante, ma me no ia pote oia. – Johtaja huusi edestä, mutta en pystynyt kuulemaan.

De cuando tarkoittaa “alkaen”, “siitä asti kun”:

 • De cuando me ia es un enfante, me desira sta sur la luna. – Lapsesta asti olen toivonut seisovani kuun pinnalla.

en

En tarkoittaa “sisällä”. Sen vastakohta on estra.

Se tarkoittaa sellaista paikkaa avaruudessa tai ajassa, joka sisältyy kokonaan tai osittain johonkin muuhun:

 • Mea cor es en mea peto. – Sydämeni on rinnassani.
 • La sol es en la sielo. – Aurinko on taivaalla.
 • Nos espeta en la auto. – Odotamme autossa.
 • La plantas es en vasos. – Taimet ovat ruukuissa.
 • Sua ditos es fisada en la manico de un tas. – Hänen sormensa ovat tarttuneet kupin korvaan.
 • Me ave alga pensas en mea mente. – Mielessäni on joitakin ajatuksia.
 • Gatos no gusta es en acua. – Kissat eivä pidä vedessä olemisesta.
 • Nos no vide la stelas en la dia. – Päiväsaikaan emme näe tähtiä.
 • Beethoven ia nase en 1770. – Beethoven syntyi vuonna 1770.
 • Nos ia visita la museo en febrero. – Kävimme (tuossa) museossa helmikuussa.
 • El ia scrive la libro en tre semanas. – Hän kirjoitti kirjan kolmessa viikossa.

Vertauskuvallisesti “paikka” voi olla myös tila, toiminta tai tapa:

 • Me no vole viaja en esta clima. – En halua matkustaa tässä säässä.
 • La construida es en foco. – Rakennus on tulessa.
 • Nos es en peril. – Olemme vaarassa.
 • Esce nos es en acorda? – Olemmeko samaa mieltä?
 • En ajunta, me vide un problem nova. – Lisäksi: näen uuden ongelman.
 • En fato, me vide du problemes. – Itse asiassa näen kaksi ongelmaa.
 • Nos ia pasa un ora en conversa. – Vietimme tunnin keskustellen.
 • La enfantes senta en un sirculo. – Lapset istuvat piirissä.
 • Me va repete esta en elinica. – Toistan tämän kreikaksi.
 • La presos es en euros. – Hinnat ovat euroina.

En voi myös merkitä “sisään” (= a en):

 • El ia cade en la rio. – Hän putosi jokeen.
 • Pone la dejeto en la baldon. – Pane roskat jätetynnyriin.
 • Un bon idea ia veni en sua testa. – Hyvä ajatus tuli hänen päähänsä.
 • Me ia tradui la article en franses. – Käänsin artikkelin ranskaksi.
 • Nos pasa en un eda nova. – Kuljemme uuteen aikakauteen.

En cuando tarkoittaa “sillä aikaa kun”:

 • Lo ia comensa pluve forte en cuando la reportor ia parla. – Alkoi sataa voimakkaasti sillä aikaa kun reportteri puhui.

entre

Entre tarkoittaa “välissä”. Se merkitsee, että jonkin paikka tai aika on toisten “piirittämänä”:

 • Mea testa es entre mea oreas. – Pääni on korvieni välissä.
 • La table es entre la seja e la mur. – Pöytä on tuolin ja seinän välissä.
 • Txesco es entre Deutxland, Osteraic, Slovenia, e Polsca. – Tšekin tasavalta on Saksan, Itävallan, Slovenian ja Puolan välissä.
 • El viaja entre Paris e Madrid a cada semana. – Hän matkustaa Pariisin ja Madridin väliä joka viikko.
 • Tu es entre amis asi. – Olet täällä ystäviesi joukossa.
 • La bal ia cade entre la flores. – Pallo putosi kukkien keskelle.
 • Cual es la difere entre un mur e un sepe? – Mikä on seinän ja aidan välinen ero?
 • Elefen promove comunica entre poplas. – LFN edistää kansojen välistä yhteydenpitoa.
 • On va ave un interval de des minutos entre la du atas. – Näiden kahden näytöksen välissä on 10 minuutin tauko.
 • El ia nase entre la geras. – Hän syntyi sotien välissä.
 • Me velia usual entre sete e oto. – Nousen yleensä seitsemän ja kahdeksan välillä.
 • On debe paia entre des e dudes euros. – Se maksaa kymmenen ja kahdenkymmenen euron väliltä..

estra

Estra merkitsee “ulkopuolella”. Sen vastakohta on en.

Se ilmaisee sijaintia, joka ei ole jonkin muun sisällä:

 • Mea sapato es estra mea calseta. – Kenkäni on sukkani ulkopuolella.
 • El abita estra la site. – Hän asuu kaupungin ulkopuolella.
 • On no ave aira estra la barcon. – Laivan ulkopuolella ei ole ilmaa.
 • Tu es aora estra peril. – Et ole nyt vaarassa.
 • No telefoni estra la oras de labora. – Älä soita työajan ulkopuolella.

Estra voi merkitä myös liikettä kuten (= a estra):

 • La enfantes core estra la casa. – Lapset juoksevat ulos talosta.

Vertauskuvallisesti estra voi merkitä “paitsi”:

 • El recorda no cosa estra sua nom. – Hän ei muista yhtään nimeä paitsi omansa..

longo

Longo tarkoittaa “pitkin”. Se ilmaisee reittiä jota jokin seuraa:

 • Me pasea longo la strada. – Kävelen katua pitkin.
 • La balsa ia flota longo la rio. – Lautta lipui jokea pitkin.
 • La xico lisca longo la ramo. – Poika liukuu pitkin oksaa.
 • Un arania rampe longo mea gama. – Hämähäkki kiipeää säärtäni pitkin.

Se venyy myös tarkoittamaan “sen mukaan” mitä joku on sanonut tai kirjoittanut:

 • Longo la predise, oji va es an plu calda. – Ennusteen mukaan tänään on jopa vielä kuumempaa.
 • La viaja tra tempo es posible, longo esta fisiciste. – Ajassa matkustaminen on tämän fyysikon mukaan mahdollista.

par

Par tarkoittaa samaa kuin englannin “by”. Se viittaa siis passiviverbin tekijään (agenttiin) tai jonkin luomuksen tekijään:

 • El ia es colpada par un bal de neva. – Häneen osui lumipallo.
 • Me es surprendeda par tua reata. – Minua hämmästyttää sinun reaktiosi.
 • Suiz es ensircada par otra paises. – Sveitsi on muiden maiden ympäröimä.
 • Hamlet es un teatral par Shakespeare. – Hamlet on Shakespearen näytelmä.

Laajennettuna se ilmaisee myös toimintaa tai menetelmää, jolla jokin on tehty:

 • Me ia viaja asi par tren. – Matkustin tänne junalla.
 • Roberto es mea fio par sposi. – Roberto on poikapuoleni.
 • La botelas es codigida par color. – Pullot on koodattu värein.
 • Nos ia descovre tua secretas par nos spiores. – Paljastimme salaisuutesi vakoilijoidemme avulla.
 • La prisonida ia evade par desembla se como un porte. – Vanki pakeni naamioitumalla oveksi.
 • Me va destrui la sepe par sola un colpa de pede. – Tuhoan aidan yhdellä ainoalla potkulla.
 • On no pote solve esta problem par negosia. – Tätä ongelmaa ei voi ratkaista neuvottelemalla.

Kun transitiiviverbi muuntuu substantiiviksi ja tämän verbin subjekti ja objekti ovat samanluonteisia (esim. molemmat ihmisiä), prepositiota par voi käyttää ilmaisemaan subjektia. Silloin de tai a ilmaisee objektia:

 • La ama par la madre. – Äidinrakkaus. (Äiti rakastaa)
 • La ama de/a la madre. – Rakkaus äitiin. (Äitiä rakastetaan)
 • La ataca de la troianes par la elinicas. – Kreikkalaisten Troijan-hyökkäys. (Kreikkalaiset hyökkäävät Troijalaisten kimppuun)

per

Per tarkoittaa “jotakin varten”. Se esittelee tarkoitetun tavoitteen tai vastaanottajan:

 • Nos labora per mone. – Teemme työtä rahan vuoksi.
 • Tases es usada per bevi. – Kuppeja käytetään juomiseen.
 • Me viaja per vide la mundo. – Matkustan nähdäkseni maailmaa.
 • Tu es vestida per un sera de dansa. – Olet pukeutunut tanssi-iltamiin.
 • Me va vade a la botecas per tu. – Menen kauppaan puolestasi.
 • El ia scrive la libro per sua madre. – Hän kirjoitti kirjan äidillensä.
 • La viaja va es perilosa per tu. – Matka on sinulle vaarallinen.
 • Me batalia per mea vive. – Taistelen elämästäni.
 • Per esta razona, me no pote parla longa. – Tästä syystä en voi puhua pitkään.
 • Per esemplo, considera la balena. – Ajattelepa esimerkiksi valasta.

Se ilmaisee myös liikettä jotakin kohti:

 • La amis ia parti per la costa. – Ystävät lähtivät kohti rannikkoa.
 • El colpa la bal per la gol. – Hän potkaisee pallon kohti maalia.

Yhtenä merkityksenä on jonkin vaihto johonkin:

 • Tu ia paia tro per acel computador. – Sinä maksoit liikaa tuosta tietokoneesta.
 • Me ia compra lo per mil euros. – Ostin sen tuhannella eurolla.
 • Grasias per tua carta postal. – Kiitokset postikortistasi.

Se voi ilmaista aiottua ajanjaksoa:

 • Nos vade a Colorado per un semana. – Menemme Coloradoon viikoksi.
 • Me no va retarda tu per plu ca un minuto. – En halua viivyttää sinua minuuttia enempää.

Erityistapauksessa per esittelee jonkin, jota suositaan tai edustetaan:

 • Me ia vota per la proposa, ma tu ia vota contra lo. – Äänestin ehdotuksen puolesta, mutta sinä äänestit sitä vastaan.
 • Car tu no ia es ala, me ia parla per tu. – Koska et ollut paikalla, puhuin puolestasi.

pos

Pos tarkoittaa “jälkeen” tai “takana”. Sen vastakohta on ante.

Paikkaa ilmaistessa se tarkoittaa sijaintia kyseisen olion vähemmän tärkeällä puolella:

 • Mea dorso es pos mea peto. – Selkäni on rintani takana.
 • La aparatos es pos un porte securida. – Laitteet ovat lukitun oven takana.
 • La xicos turbosa ia asconde pos la cabana. – Poikaviikarit piileksivät liiterin takana.

Aikaa ilmaistessa se tarkoittaa hetkeä, joka tulee kyseisen hetken jälkeen:

 • Desembre veni pos novembre. – Joulukuu tulee marraskuun jälkeen.
 • Los va comensa bevi pos la reposa de sol. – He rupeavat juomaan auringonlaskun jälkeen.
 • Verje a destra pos la eglesa. – Käänny oikealle kirkon jälkeen.
 • Me va reveni pos tre dias. – Palaan takaisin kolmen päivän kuluttua

Pos voi myös tarkoittaa liikettä jonkin taakse (= a pos):

 • La serpente ia desapare pos la arbor. – Käärme hävisi puun taakse.

Pos cuando merkitsee “sen jälkeen kun”:

 • Nos oia la tona pos cuando nos vide la lampo. – Me kuulemme jyrinän vasta nähtyämme salaman.

sin

Sin merkitsee “ilman”. Se tarkoittaa jonkin puuttumista:

 • Tua sposa gusta sua cafe sin lete. – Vaimosi pitää kahvista ilman maitoa.
 • Me ia pasea tra la pluve sin parapluve. – Kuljin sateen läpi sateenvarjotta.
 • On ave no fuma sin foco. – Ei savua ilman tulta.
 • Me va decora la casa intera sin aida. – Koristelen itse koko talon.
 • Tu es tota sin compatia. – Sinulta puuttuu täysin armollisuus.
 • El ia adormi sin intende. – Hän nukahti vahingossa.
 • La rexercor ia sorti sin descovre la responde. – Tutkija lähti pois löytämättä vastausta.
 • La depinta ia cade sin causa evidente. – Maalaus putosi ilman näkyvää syytä.

sirca

Sirca merkitsee “ympäri”. Se tarkoittaa sijaintia, joka ympäröi tai sulkee sisäänsä jotain muuta:

 • La campores fa cantas sirca la foco. – Leiriläiset laulavat lauluja nuotion ympärillä.
 • Mea mano es cluida sirca mea diton. – Käteni sulkeutuu peukaloni ympärille.
 • Edera crese sirca la tronco. – Muratti kasvaa rungon ympärille.
 • On ave pinta verde sirca la fenetras. – Ikkunoiden ympärillä on vihreää maalia.

Se voi myös tarkoittaa liikettä ympäröivää polkua pitkin:

 • La luna vade sirca la tera, e la tera vade sirca la sol. – Kuu kiertää maata, ja maa kiertää aurinkoa.
 • Nos intende viaja sirca la mundo par cavalo. – Aiomme matkustaa maailman ympäri hevosella.
 • El vaga sirca la jardin e ole la flores. – Hän vaeltaa ympäri puutarhaa ja haistelee kukkia.

Aikaan ja määrään liittyvissä tarkasteluissa sirca tarkoittaa “suunnilleen” – oikea arvo on jossakin lähellä mainittua arvoa, tämän ympäristössä:

 • Me ave sirca sincodes anios. – Olen noin 50 vuotta vanha.
 • Me pote pensa a sirca sento razonas per no revela mea eda. – Voin keksiä suunnilleen sata syytä olla paljastamatta ikääni.
 • La conserta ia comensa sirca dui pos dudes. – Konsertti alkoi noin puoli yhdeksältä.
 • Sirca la lus prima, me ia oia tua can abaiante. – Aamunkoiton vaiheilla kuulin koirasi haukkuvan.

su

Su merkitsee “alla”. Se tarkoittaa sijaintia, joka on toisen alapuolella, joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti:

 • La neva craci su mea pedes. – Lumi narisee jalkojeni alla.
 • La solo es su la sofito. – Lattia on laipion alapuolella.
 • Antilopes ia reposa su la arbores. – Antiloopit lepäävät puiden alla.
 • On ave un table de sanduixes su la fenetra. – Ikkunan alla on voileipäpöytä.
 • Tu pare es su la influe de la vino. – Näytät olevan viinin vaikutuksen alaisena.
 • Me no pote labora su tua regulas. – En voi työskennellä sinun säännöilläsi.

Su voi myös merkitä paikkaa, joka on peitetty jollain, joka ei välttämättä ole fyysisesti ylempänä kuin peitetty:

 • La color vera de la sofito es apena vidable su esta pinta fea. – Sisäkaton todellinen väri tuskin näkyy tämän ruman maalin alta.
 • Me ave un paceta su mea braso. – Minulla on käärö kainalossani.
 • El ia porta un sueter su sua jaca. – Hänellä oli verryttelypuku takin alla.

Su voi merkitä myös liikettä jonkin alle (= a su):

 • La acua ia vade su la mobilas. – Vesi meni huonekalujen alle.

supra

Supra tarkoittaa “yläpuolella”. Se viittaa sijaintiin, joka on toista korkeampi, joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti:

 • La nubes es supra mea testa. – Pilvet ovat pääni yläpuolella.
 • La teto es supra la sofito. – Katto on laipion yläpuolella.
 • El ia apoia supra la table per ateni la sal. – Hän nojautui pöydän ylle tavoittaakseen suolan.
 • Un tempesta enorme developa supra la mar. – Suunnaton myrsky kehittyy meren ylle.

Supra edellyttää tyhjää tilaa kyseisten olioiden väliin. Jos tällaista ei ole, käytetään prepositiota sur.

Supra voi viitata myös sellaiseen, joka peittää jonkin muun olematta välttämättä fyysisesti tätä ylempänä:

 • La montania lansa un ombra supra nosa casa. – Vuoret heittävät varjon talomme päälle.
 • El ia porta un covretota supra sua otra vestes. – Hän piti haalareita muiden vaatteittensa päällä.

Supra voi merkitä myös liikettä jonkin yläpuolelle (= a supra):

 • La sol leva supra la tera. – Aurinko nousee maan ylle.

sur

Sur on verrattavissa prepositioihin “on” ja “på” englannissa ja ruotsissa. Se merkitsee “välittömästi päällä”. Se viittaa sijaintiin jonkin reunalla, joko sen päällä painovoiman pitämänä tai kiinnitettynä siihen muulla tavoin:

 • Mea xapo es sur mea testa. – Hattuni on minun päässäni.
 • No senta sur la seja rompeda. – Älä istu rikkinäiseen tuoliin (/rikkinäiselle tuolille).
 • Si on sta sur la balcon, on vide la mar. – Jos seisoo parvekkeella, niin näkee meren.
 • La asfalto sur la strada fonde en la caldia. – Kadun asfaltti pehmenee (“sulaa”) kuumuudessa.
 • Esce la vive esiste sur Marte? – Onko Marsissa elämää?
 • Me va pende esta depinta sur la mur. – Ripustan tämän maalauksen seinään (/seinälle).
 • La om ia besa la fem sur sua jena. – Mies suuteli naista poskelle.

Sur voi merkitä myös liikettä jonkin päälle (= a sur):

 • Pone tua cartas sur la table. – Pane korttisi pöydälle.
 • Un roca cual cade sur la tera es nomida un meteorite. – Maapallon pinnalle putoavaa kiveä sanotaan meteoriitiksi.
 • El ia pone un dital sur sua dito. – Hän pani sormustimen sormeensa.

Vertauskuvallisesti sur tarkoittaa “koskien” tai “aiheena”:

 • La teatral es sur la gera. – Näytelmän aiheena on sota.
 • Me ia leje multe libros sur la tema. – Olen lukenut monta kirjaa tuosta aiheesta.
 • La xica plora sur sua popa perdeda. – Tyttö itkee kadonnutta nukkeaan.

tra

Tra merkitsee “läpi”. Se tarkoittaa sijaintia, jonka sisällä tapahtuu liike, joka kulkee päästä päähän:

 • Acua flue tra la tubos. – Vesi virtaa putkien läpi.
 • La enfantes ia core tra la vileta. – Lapset juoksivat kylän halki.
 • La pluve ia trova un via tra mea saco. – Sadevesi löysi tiensä laukkuuni.
 • La tren vade de Milano a Roma tra Bologna. – Juna kulkee Milanosta Roomaan Bolognan kautta.
 • Un rueta gida tra la campos a la lago. – Kuja johtaa peltojen kautta järvelle.
 • Me regarda la stelas tra la fenetra abrida. – Katselin tähtiä avoimen ikkunan läpi.
 • Los ia resta juntada tra la anios. – He ovat pysyneet yhdessä kautta vuosien.
 • El ia senta en un sejon tra la note. – Hän istui nojatuolissa läpi yön.
 • On ia oia la esplode tra la site. – Räjähdys kuultiin kautta kaupungin.

ultra

Ultra merkitsee sijaintia jonkin “toisella puolella”:

 • La scola es ultra la eglesa. – Koulu on kirkon toisella puolen.
 • Ultra la ponte es un vista merveliosa. – Sillan toiselta puolelta on satumainen näköala.
 • Esta taxe es ultra mea capasia. – Tähän tehtävään eivät kykyni yllä.

Se voi myös merkitä liikettä kohti sellaista asemaa (= a ultra):

 • La esplorores ia viaja ultra la montanias. – Tutkijat matkustivat vuorten tuolle puolen.
 • Los ia remi un barceta ultra la lago. – He soutivat jollan järven yli.
gramatica/fi/prepositiot.txt · Editada: 2019/08/10 12:49 par Simon