Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:maeaereet

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

gramatica:fi:maeaereet [2019/07/20 09:05]
Simon creada
gramatica:fi:maeaereet [2019/08/10 12:47] (corente)
Simon [Määreet]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Määreet ======
 +
 +**Määre** on sellainen sana, joka määrittää [[substantiivit|substantiivia]] esittäen tämän ominaisuuksia,​ mm. viittausaluetta ja määrää. Lukuunottamatta monikon tunnusta **-s** (jota sitäkin pidetään määreenä LFN:ssa). Määreet seuraavat aina pääsanaansa.
 +
 +Määreitä on monta eri luokkaa. Tyypillisiä esimerkkejä eri luokista ovat: **[[#​etumääreet|tota]]**,​ **[[#​artikkelit|la]]**,​ **[[#​demonstratiivit|esta]]**,​ **[[#​interrogatiivit|cual]]**,​ **[[#​valintamääreet|cada]]**,​ **[[#​possessiivit|mea]]**,​ **[[#​kvanttorit|multe]]**,​ **[[#​samankaltaisuusmääreet|otra]]**.
 +
 +===== Etumääreet =====
 +
 +**Tota** tarkoittaa "​kaikki"​. Se viittaa substantiivin koko viittausalueeseen. Substantiivin pitää tällöin olla monikossa, jollei se ole ainesana. Erotukseksi sanasta **[[#​kvanttorit|cada]]**,​ **tota** viittaa kokonaisuuteen eikä niinkään sen yksittäisiin edustajiin.:​
 +
 +  * **Tota linguas** es asurda. – Kaikki kielet ovat absurdeja. ​
 +  * Me va ama tu per **tota tempo**. – Rakastan sinua kaiken aikaa.
 +  * La lete ia vade a **tota locas**. – Maito meni kaikkialle.
 +
 +**Ambos** tarkoittaa "​molemmat"​. Sitä voi käyttää sanan **tota** asemesta silloin, kun on kyse vain kahdesta. Substantiivin pitää olla monikossa:
 +
 +  * **Ambos gamas** es debil. – Molemmat sääret ovat heikot.
 +
 +Merkitykseltään **tota** ja **ambos** eivät ole erilaisia kuin [[#​kvanttorit|kvanttorit]],​ mutta ne lasketaan eri luokkaan syntaksinsa vuoksi: ne [[#​määreiden_järjestys|edeltävät kaikkia muita substantiivilausekkeen määreitä]],​ mukaan lukien **la**.
 +
 +Niitä voidaan käyttää myös [[pronominit#​determinatiivipronominit|pronomineina]].
 +
 +===== Artikkelit =====
 +
 +Tässä kielessä on kaksi **artikkelia** – määräinen artikkeli **la** ja epämääräinen artikkeli **un**. Tässä sana "​määräinen"​ tarkoittaa, että substantiivin viittausalue on ennalta tunnettu.
 +
 +**La** esittelee substantiivin,​ joka merkitsee jotain, jonka kuulija (tai lukija) tuntee ennestään. Sitä käytetään seuraavantyyppisissä tilanteissa:​
 +
 +Asia on jo mainittu:
 +
 +  * Me ia compra un casa. **La casa** es peti. – Ostin talon. Talo on pieni.
 +Kuulija arvaa helposti, mistä asiasta on kyse:
 +  * Me ia compra un casa. **La cosina** es grande. – Ostin talon. Keittiö on suuri.
 +Virkkeen muu osa määrittelee asian riittävän selvästi:
 +  * El ia perde **la numeros** de telefon de sua amis. – Hän on hukannut ystäviensä puhelinnumerot.
 +Kuulija pystyy ymmärtämään asian välittömästi:​
 +  * **La musica** es bela, no? – Eikö musiikki olekin kaunista?
 +Asia on yleisesti tunnettu. Tämä sisältää opiskelualat ja abstraktit sanat:
 +  * **La luna** es multe distante de la tera. – Kuu on hyvin kaukana maasta.
 +  * Me no comprende **la matematica**. – En ymmärrä matematiikkaa.
 +  * El ama **la cafe**. – Hän pitää paljon kahvista.
 +  * La felisia es plu importante ca **la ricia**. – Onnellisuus on paljon tärkeämpää kuin rikkaus.
 +
 +**Un** esittelee yksiköllisen substantiivin,​ jonka tarkoittamaa asiaa kuulija //ei// ennestään tunne. Sitä ei käytetä monikollisen sanan eikä ainesanan yhteydessä. (Se toimii myös [[#​kvanttorit|kvanttorina]] tarkoittaen "​yksi"​.)
 +
 +  * Me vole leje **un libro**. – Haluan lukea kirjan.
 +  * **Un gato** ia veni en la sala. – Kissa tuli huoneeseen.
 +
 +Joissain kielissä on partitiivinen artikkeli merkitsemässä epämääräistä lukumäärää tai ainesanaa. LFN käyttää tähän artikkelia ​ **la** tai sitten ei mitään artikkelia:
 +
 +  * Me gusta **la cafe**. – Pidän kahvista.
 +  * Me gusta **cafe**. – Pidän kahvista.
 +  * Me bevi **cafe**. – Juon kahvia.
 +
 +===== Demonstratiivit =====
 +
 +**Demonstratiivit** määrittävät substantiivin viittausalan edustajan (tai edustajien) paikkaa tai aikaa, tai itse puhuttua asiaa.
 +
 +**Esta** tarkoittaa "​tämä"​ (tai "​nämä"​). Se on varsin samanlainen kuin **la**, mutta viittaa olioon, joka on lähellä puhujaa, fyysisesti tai vertauskuvallisesti:​
 +
 +  * Me posese **esta casa**. – Omistan tämän talon.
 +  * **Esta libros** es merveliosa. – Nämä kirjat ovat suurenmoisia.
 +  * Me gusta **esta cafe**. – Tästä kahvista minä pidän.
 +  * **Esta mense** ia es difisil. – Tämä kuukausi oli vaikea.
 +  * **Esta frase** conteni sinco parolas. – Tämä virke sisältää viisi sanaa.
 +
 +**Acel** tarkoittaa "​tuo"​ tai "​se"​. Sekin on samantapainen kuin **la**, mutta viittaa olioon, joka on kaukana puhujasta, tai ainakin kauempana kuin sanan **esta** yhteydessä:​
 +
 +  * **Acel xico** regarda **acel xicas**. – Tuo poika katselee noita tyttöjä.
 +  * Atenta denova en **acel modo**. – Koeta sillä tavalla uudestaan.
 +  * **Acel torta** es noncomable. – Tuo kakku on syötäväksi kelpaamaton.
 +
 +**Esta** ja **acel** kelpaavat myös [[pronominit#​determinatiivipronominit|pronomineiksi]].
 +
 +===== Interrogativit =====
 +
 +**Interrogatiiviset määreet** ovat eräs keino muodostaa [[kysymyslauseet|kysymyksiä]].
 +
 +**Cual** kysyy "​mikä",​ "​mitkä"​ tai "​mitä":​
 +
 +  * **Cual animal** es acel? – Mikä eläin tuo on?
 +  * **Cual vejetales** es la plu bon? – Mitkä kasvikset ovat parhaita?
 +  * Tu veni de **cual pais**? – Mistä maasta olet kotoisin?
 +  * **Cual fenetras** es rompeda? – Mitkä ikkunat ovat rikki?
 +  * **Cual pinta** tu prefere? – Mitä maalia pidät parhaana?
 +
 +**Cuanto** kysyy "​kuinka monta" monikollisen sanan ja "​kuinka paljon"​ ainesanan yhteydessä:​
 +
 +  * **Cuanto casas** es en tua strada? – Kuinka monta taloa on kadullasi?
 +  * **Cuanto pan** tu pote come? – Kuinka paljon leipää pystyt syömään?
 +
 +Sanoja **cual** ja **cuanto** käytetään myös [[pronominit#​interrogatiiviset_ja_relatiiviset_pronominit|pronomineina]].
 +
 +===== Valintamääreet =====
 +
 +**Valintamääreillä** poimitaan tiettyjä yksilöitä substantiivin viittausalueesta:​
 +
 +  * **cada** – kukin, jokainen
 +  * **cualce** – mikä/kuka hyvänsä
 +  * **alga** – joku, muutama, vähän
 +  * **no** – ei mikään/​kukaan
 +  * **sola** – ainoa
 +
 +**Cada** merkitsee "​kukin"​ tai "​jokainen"​ ajatellen näitä eri yksilöinä. Substantiivi ei voi olla ainesana, ja sen pitää olla yksikössä:​
 +
 +  * **Cada can** ave un nom. – Kullakin koiralla on nimi.
 +  * Me no ia leje **cada parola**. – En lukenut jokaista sanaa.
 +  * Tu fa la mesma era a **cada ves**. – Teet saman virheen joka kerta.
 +
 +**Cualce** tarkoittaa "mikä hyvänsä",​ ei siis ole väliä, mikä. Substantiivina on yleensä lukumääräinen sana. Ainesanan yhteydessä tähän käytetään normaalisti määrettä "​alga"​ ("​jokin määrä / mikä hyvänsä määrä"​):​
 +
 +  * Prende **cualce carta**. – Ota mikä kortti hyvänsä.
 +  * **Cualce contenadores** va sufisi. – Mitkä hyvänsä laatikot käyvät.
 +
 +**Alga** tarkoittaa, että substantiivin viittaus on määrittelemätön:​
 +
 +  * Me ia leje acel en **alga libro**. – Luin tuon jostain kirjasta.
 +  * Cisa me va reveni a **alga dia**. – Tulen ehkä takaisin jonakin päivänä.
 +  * **Alga cosa** es rompeda. – Jokin on rikki.
 +
 +Käytettynä ainesanan tai monikossa olevan sanan kanssa **alga** ei merkitse ainoastaan, että viittaukse identiteetti on epämääräinen vaan että määräkään ei ole selvillä. Silloin ymmärretään yleensä, että kyseinen määrä on aika pieni – muuten sanottaisiin **multe** – ei kuitenkaan oleellisesti pieni kuten sanan **poca** yhteydessä:​
 +
 +  * Me va leje **alga libros**. – Aion lukea joitakin kirjoja / muutamia kirjoja.
 +  * **Alga polvo** ia cade de la sofito. – Jonkin verran pölyä putosi laipiosta.
 +  * El ave **alga pan** en sua sesto. – Hänellä on vähän leipää laukussaan.
 +
 +**No** tarkoittaa "ei mitään"​ / "ei yhtään"​. Silloin substantiivin viittaama asia on poissa tai sitä ei ole olemassa:
 +
 +  * Me ave **no arbores** en me jardin. – Minun puutarhassani ei ole ollenkaan puita.
 +  * Tu va senti **no dole**. – Et tunne ollenkaan kipua.
 +  * **No arbor** es plu alta ce la tore Eiffel. – Mikään puu ei ole Eiffelin tornia korkeampi.
 +  * Me ia encontra **no person** en la parce. – En tavannut ketään puistossa.
 +
 +**Sola** means "​ainoa(t)",​ siis vain tämä/​nämä,​ ei mitkään muut:
 +
 +  * El es **la sola dotor** en la vila. – Hän on kaupungin ainoa lääkäri.
 +  * Estas es **la sola du parolas** cual nos no comprende. – Nämä ovat ainoat kaksi sanaa, joita en ymmärrä.
 +  * Me va destrui la mur con **un sola colpa**. – Tuhoan muurin yhdellä ainoalla iskulla.
 +
 +Näitä määreitä (paitsi **no** ja **sola**) voi myös käyttää [[pronominit#​determinatiivipronominit|pronomineina]]. Niistä myös muodostuvat erityiset pronominit **cadun**, **cualcun**,​ **algun** ja **nun**, jotka viittaavat //​ihmisiin//​. Muihin olioihin viittaavat vastaavat pronominit saadaan yksinkertaisesti panemalla määreen perään sanan **cosa**.
 +
 +===== Possessiivit =====
 +
 +**Possessiivimääreitä** ovat **mea**, **tua**, **nosa** ja **vosa** sekä **sua**:
 +
 +  * **Mea gato** ia come un mus. – Kissani söi hiiren.
 +  * Me gusta multe **tua dansa**. – Pidän paljon tanssistasi.
 +  * **Nosa ecipo** va gania la premio. – Meidän joukkue voittaa palkinnon.
 +
 +Omistuksen voi myös merkitä prepositiolausekkeella,​ esim. **de me**:
 +
 +  * Acel es **la casa de tu**. – Tuo on sinun talosi.
 +
 +Kolmannen persoonan possessiivi on **sua** riippumatta siitä, onko vastaava pronomini **el**, **lo**, **los**, **on** vai **se**:
 +
 +  * La ipopotamo abri **sua boca**. – Virtahepo avaa kitansa. //​(refleksiivinen)//​
 +  * Nos regarda **sua dentes**. – Me katsomme sen hampaita. //​(ei-refleksiivinen)//​
 +
 +===== Kvanttorit =====
 +
 +**Kvanttorit** ovat määreitä,​ jotka auttavat ilmaisemaan (luku)määriä substantiivin viittausalueelta:​
 +
 +  * **-s** –  //(monikon tunnus)//
 +  * **un** – yksi
 +  * **du**, **tre**, **cuatro**... – kaksi, kolme, neljä...
 +  * **multe** – monta, paljon
 +  * **poca** – vähän
 +  * **plu** – enemmän
 +  * **la plu** – enimmin, eniten
 +  * **min** – vähemmän
 +  * **la min** – vähimmin, vähiten
 +
 +Monikon tunnus **-s** on alkeellisin kvanttori. Substantiivilauseke,​ joka sisältää monikollisen substantiivin ei vaadi muita määreitä:​
 +
 +  * Me va leje **libros**. – Aion lukea kirjoja.
 +  * Me va leje **la libros**. – Aion lukea kirjat.
 +
 +Yhtä hyvin kuin [[#​artikkelit|epämäärainen artikkeli]],​ **un** voi olla luku "​yksi"​. Se tarkoittaa lukumääräisesti yhtä oliota substantiivin viittausalueelta. Siksi substantiivi ei saa olla ainesana, ja sen on oltava yksikössä:​
 +
 +  * Me ave **un frate** e **du sores**. – Minulla on yksi veli ja kaksi sisarta.
 +
 +Muut [[luvut#​lukusanat|lukusanat]] – **du**, **tre**, **cuatro**, jne – ovat samoin kvanttoreita.
 +
 +  * Me ave **tre gatos** obesa. – Minulla on kolme lihavaa kissaa.
 +  * Me ave **cuatro plu anios** ca mea frate. – Olen neljä vuotta vanhempi kuin veljeni.
 +
 +**Multe** viittaa suureen määrään substantiivin viittausalueesta. Se tarkoittaa "​monta"​ monikollisen sanan yhteydessä ja "​paljon"​ ainesanan yhteydessä:​
 +
 +  * Esta casa ia sta asi per **multe anios**. – Tämä talo on seissyt tässä monta vuotta.
 +  * La pijones come **multe pan**. – Kyyhkyt syövät paljon leipää.
 +
 +**Poca** vastakohta sanalle **multe**, ja se merkitsee pientä määrää. Se tarkoittaa "​vähän"​ ja sopii käytettäväksi niin monikollisen sanan kuin ainesanan kanssa. Ensimmäisessä tapauksessa se voidaan joskus kääntää "​harvoja":​
 +
 +  * Me reconose **poca persones**. – Tunnistin vain pienen määrän ihmisiä. //(todella pienen)//
 +  * El pote dona **poca aida**. – Hän voi antaa vain vähän apua. //(todella vähän)//
 +  * //Vertaa:// Me pote leje **alga parolas**. — Voin lukea vähän sanoja. //(jonkin verran)//
 +
 +**Plu** tarkoittaa "​enemmän"​. Se viittaa jotakin muuta määrää suurempaan määrään substantiivin viittausalueesta,​ ja sitä voi käyttää niin monikollisten sanojen kuin ainesanojen yhteydessä. **La plu** tarkoittaa "​eniten"​ tai "​enin"​ – siis suurinta määrää:
 +
 +  * Tu ave **plu libros** ca me. – Sinulla on enemmän kirjoja kuin minulla.
 +  * **La plu linguas** es bela. – Useimmat kielet ovat kauniita.
 +  * **Plu pan** es en la cosina. – Lisää leipää on keittiössä.
 +  * **La plu fango** es repulsante. – Enin muta on inhottavaa.
 +
 +**Min** on sanan **plu** vastakohta, ja se tarkoittaa "​vähemmän"​. Se viittaa jotakin määrää pienempään määrään,​ ja sitä voi käyttää sekä monikollisen sanan että ainesanan yhteydessä. **La min** tarkoittaa "​vähiten":​
 +
 +  * Me desira **min vejetales** ca el. – Minä haluan vähemmän kasviksia kuin hän.
 +  * Tu ia leje **la min libros** de cualcun ci me conose. – Tuntemistani ihmisistä sinä olet lukenut vähiten kirjoja.
 +  * El ave **min interesa** a cada dia. – Hänellä on päivä päivältä vähemmän mielenkiintoa.
 +
 +Kvanttoria **no** lukuunottamatta kvanttoreita voidaan käyttää myös  [[pronominit#​determinatiivipronominit|pronomineina]].
 +
 +===== Samankaltaisuusmääreet =====
 +
 +Neljä nyt käsiteltävää määrettä liittyvät samankaltaisuuden ja erilaisuuden ilmaisemiseen:​
 +
 +**La mesma** tarkoittaa "​sama"​. Sanaa **la** ei normaalisti voi jättää pois, mutta sen tilalla voi olla **esta** tai **acel**:
 +
 +  * Tu porta **la mesma calsetas** como me. – Sinulla on samat (oikeastaan samanlaiset) sukat kuin minulla.
 +  * La gera ia comensa en **la mesma anio**. – Sota alkoi samana vuonna.
 +  * Nos va reveni a **esta mesma tema** pos un semana. – Me palaamme tähän samaan aiheeseen viikon päästä.
 +
 +**Otra** tarkoittaa "​muu"​ tai "​toinen":​
 +
 +  * Nos ave aora esta **tre otra problemes**. – Nyt meillä on nämä kolme muuta ongelmaa.
 +  * **La otra solve** ia es plu bon. – Toinen ratkaisu oli parempi.
 +  * Tu ave **otra pan**? – Onko sinulla (jotain) muuta leipää?
 +
 +**Tal** tarkoittaa "​sellainen"​ tai "​tuollainen":​
 +
 +  * Me construi un macina de tempo. – Rakennan aikakoneen.
 +    * **Tal cosas** es nonposible. – Sellaiset ovat mahdottomia.
 +  * Me xerca un abeor. – Etsin mehiläishoitajaa.
 +    * Me no conose **un tal person**. – En tunne ketään sellaista.
 +  * Tu vole jua futbal con nos? – Haluatko pelata jalkapalloa kanssamme?
 +    * Me prefere evita **tal eserse**. – Pidän parempana välttää sellaista toimintaa.
 +  * Tu ave plu libros como estas? – Onko sinulla lisää tämän kaltaisia kirjoja?
 +    * Si, me ave du otra **tal libros**. – On. Minulla on kaksi muuta tuollaista kirjaa.
 +
 +**Propre** tarkoittaa "​oma",​ kuten "minun omani",​ tähdentäen substantiivin omistajaa. Se on erityisen hyödyllinen [[#​possessiivit|määritteen **sua**]] jälkeen selventämässä merkityksen refleksiivisyyttä,​ so. että substantiivi kuuluu lauseen subjektille:​
 +
 +  * **Mea propre idea** es an plu strana. – Oma ajatukseni on jopa kummallisempi.
 +  * El ia trova la xarpe de sua sposo e ia pone lo sirca **sua propre colo**. – Hän löysi miehensä huivin ja kietoi sen omaan kaulaansa.
 +
 +===== Määreiden järjestys =====
 +
 +Määreet noudattavat tiettyä keskinäistä järjestystä:​
 +
 +  * [[#​etumääreet|Etumääreet]] **tota** ja **ambos** edeltävät kaikkia muita.
 +  * Seuraavaksi tulee [[#​artikkelit|artikkeli]],​ [[#​demonstratiivit|demonstratiivi]],​ [[#​interrogatiivit|interrogatiivi]],​ [[#​valintamääreet|valintamääre]] tai [[#​possessiivit|possessiivi]]. Yleensä vain yksi tästä joukosta esiintyy kerrallaan substantiivilausekkeessa.
 +  * Sen jälkeen siellä voi olla yksi tai useampia [[#​kvanttorit|kvanttoreita]] tai [[#​samankaltaisuusmääreet|samankaltaisuusmääreitä]].
 +  * [[adjektiivit|Adjektiivit]] **bon** ja **mal** silloin, kun ne itse eivät ole määreitä,​ edeltävät tavallisesti substantiivia,​ mutta vasta muiden määreiden jälkeen.
 +
 +Esimerkiksi:​
 +
 +  * El ia colie **sua poca posesedas** e parti. – Hän keräsi vähät omaisuutensa ja lähti.
 +  * Nos no ia tradui ancora **acel otra cuatro frases**. – Emme ole vielä kääntäneet noita neljää muuta virkettä.
 +  * **Tota la omes** ia vade a la costa. – Kaikki miehet menivät rannikolle.
  
gramatica/fi/maeaereet.txt · Editada: 2019/08/10 12:47 par Simon