Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:luvut

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

gramatica:fi:luvut [2019/07/20 09:23]
Simon creada
gramatica:fi:luvut [2019/08/10 12:49] (corente)
Simon [Luvut]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Luvut ======
 +
 +===== Lukusanat =====
 +
 +Tärkeimmät lukusanat ovat:
 +
 +  * **zero** – nolla
 +  * **un** – yksi
 +  * **du** – kaksi
 +  * **tre** – kolme
 +  * **cuatro** – neljä
 +  * **sinco** – viisi
 +  * **ses** – kuusi
 +  * **sete** – seitsemän
 +  * **oto** – kahdeksan
 +  * **nove** – yhdeksän
 +  * **des** – kymmenen
 +  * **sento** – sata
 +  * **mil** – tuhat
 +  * **milion** – miljoona
 +
 +Luvut aina 999:aan asti kirjoitetaan yhtenä sanana, jossa on kolme komponenttia yhdysviivoin toisiinsa liitettyinä. Kukin komponentti vastaa numeroin merkityn luvun (nollasta poikkeavaa numeroa), siis numeroa **un** ... **nove**. Komponentit muodostuvat sadan ja kymmenen monikerroista,​ sadoista **sento**, kymmenistä **des** ja ykkösistä tavalliseen tapaan. Puuttuvia yksikköjä ei mainita ja yksinkertaiset sadan ja kymmenen monikerrat ilmaistaan lyhyesti **sento** ja **des**. Ei siis käytetä näissä sanaa **un**.
 +
 +  * **des-un** – 11
 +  * **des-du** – 12
 +  * **des-nove** – 19
 +  * **dudes** – 20
 +  * **dudes-un** – 21
 +  * **dudes-sinco** – 25
 +  * **sento-un** – 101
 +  * **sento-des-du** – 112
 +  * **tresento-dudes-un** – 321
 +  * **cuatrosento** – 400
 +  * **novesento-sinco** – 905
 +
 +**Mil** ja **milion** kirjoitetaan aina itsenäisinä sanoina, ja kolmen numeron ryhmät erotetaan toisistaan:
 +
 +  * **mil setesento-sesdes-tre** – 1763
 +  * **du mil un** – 2001
 +  * **tre mil des-cuatro** – 3014
 +  * **cuatrodes-sinco mil sessento-setedes-oto** – 45(~)678
 +  * **novesento-otodes-sete milion sessento-sincodes-cuatro mil tresento-dudes-un balones roja** – 987(~)654(~)321 punaista palloa
 +
 +Kun lukuja kirjoitetaan numeroin, LFN käyttää välilyöntiä erottamaan kolmen numeron ryhmät toisistaan. Desimaalierottimena voi käyttää joko pistettä tai pilkkua ja sen mukaan lukea erottimen vastaavasti joko **punto** tai **virgula**. Desimaalierottimen jälkeen seuraavat numerot vain luetellaan:
 +
 +  * **tre punto un cuatro un ses** – 3.1416
 +  * **du virgula zero nove** – 2,09
 +
 +Negatiivinen luku ilmaistaan miinusmerkillä,​ joka luetaan **min**:
 +
 +  * **min sinco grados** – miinus viisi astetta
 +
 +===== Tuhannet miljoonat =====
 +
 +Kulttuurista riippuen sanan "​biljoona"​ (eri muodoissaan) merkitys vaihtelee. Se tarkoittaa joko tuhatta miljoonaa tai miljoonaa miljoonaa. Sama ongelma on sanoissa "​triljoona",​ "​kvadriljoona",​ jne. Välttääksemme sekaannuksen,​ käytämme LFN:ssä seuraavaa eksplisiittistä puhetapaa:
 +
 +  * **mil milion** –  1(~)000(~)000(~)000 (one with nine zeroes, 10⁹)
 +  * **milion milion** – 1(~)000(~)000(~)000(~)000 (10¹²)
 +  * **mil milion milion** – 1(~)000(~)000(~)000(~)000(~)000 (10¹⁵)
 +
 +Sanat **bilion**, **trilion**,​ **cuadrilion** jne ovat kyllä käytettävissä,​ kunhan käyttäjä selittää tarkoittamansa merkityksen.
 +
 +Tieteellisessä käytössä on paras pitäytyä kansainvälisissä etuliitteissä:​
 +
 +  * **deca-** (da) – 10
 +  * **hecto-** (h) – 100
 +  * **cilo-** (k) – 10³
 +  * **giga-** – 10⁹
 +  * **tera-** – 10¹²
 +  * **peta-** – 10¹⁵
 +  * **exa-** – 10¹⁸
 +  * **zeta-** – 10²¹
 +  * **iota-** – 10²⁴
 +
 +===== Ordinaalit =====
 +
 +Kun luku //​edeltää//​ substantiivia,​ sillä on perusluvun rooli eli se merkitsee määrää:
 +
 +  * **tre** omes e **cuatro** femes – kolme miestä ja neljä naista
 +
 +Kun taas luku //seuraa// substantiivia,​ sillä on järjestysluvun rooli eli se ilmentää asemaa jonossa. Tämä asema ilmaistaan muissa kielissä yleensä ordinaalilla eli järjestyssanalla:​
 +
 +  * la **om tre** – kolmas mies  (suomessa lukusanaa "​kolme"​ vastaa järjestyssana "​kolmas"​.)
 +  * la **pato ses** – kuudes ankka
 +  * la **paje un** – ensimmäinen sivu, sivu 1
 +
 +Lukusanan **un** tilalla voidaan käyttää myös järjestyssanaa **prima**. (Sitä ei voi kuitenkaan käyttää muodostamaan järjestyssanoja,​ jotka liittyvät muihin ykköseen päättyviin lukuihin, kuten 51.) LFN:ssä ei ole muita erityisiä lukuihin liittyviä järjestyssanoja. Ordinaalit **ultima** (viimeinen),​ **seguente** (seuraava) ja **presedente** (edellinen) eivät tietenkään liity kiinteisiin järjestyslukuihin. Esimerkkejä:​
 +
 +  * la **paje prima** – ensimmäinen sivu
 +  * la paje, **ultima min un** - viimeistä edellinen sivu
 +  * sala **sento-un** – huone 101
 +
 +Järjestyssanojen virkaa toimittavia lausekkeita voi muodostaa lukusanoista käyttämällä "​paikkaa pitävänä sanana"​ sanaa **numero**:
 +
 +  * El es **numero tre**. –  Hän on numero kolme. / Hän on kolmas.
 +  * A cual paje tu es? Me es a **numero setedes**. – Millä sivulla olet? Olen numerolla seitsemänkymmentä.
 +  * **Numero tre**, me vole grasia la furnores de come. – Kolmanneksi,​ haluan kiittää ruokailun järjestäjiä.
 +
 +===== Murtoluvut =====
 +
 +Liitteellä **-i** muodostetaan murto-osia tarkoittavia lukuja:
 +
 +  * **dui** – puoli
 +  * **tri** – kolmannes, kolmasosa
 +  * **cuatri** – neljännes, neljäsosa
 +  * **desi** – kymmenesosa
 +  * **des-dui** – kahdestoistaosa
 +  * **cuatrodesi** – neljäskymmenesosa
 +  * **senti** – sadasosa
 +  * **tresento-sesdes-sinci** – 1/365
 +  * **mili** – 1/1000
 +  * **dudes-mili** – 1/20(~)000
 +
 +Murtoluvut noudattavat samoja sääntöjä kuin tavalliset [[substantiivit|substantiivit]]:​
 +
 +  * **un tri** de la tarte – kolmannes piirakasta
 +  * **du tris** de la tarte – kaksi kolmasosaa piirakasta
 +  * **esta tri ardeda** de la tarte – tämä piirakan palanut kolmannes
 +  * **un cuatri** de un sentenio – neljännesvuosisata
 +  * **tre tredes-duis** de un diton – 3/32 tuumaa
 +
 +Muitakin keinoja on murtolukujen ilmaisemiseen:​
 +
 +  * **tre e un dui** oras – kolme ja puoli tuntia
 +  * tre oras e **un dui** – kolme tuntia ja puolikas (tunti)
 +  * **sete e un dui** milion anios – seitsemän ja puoli miljoonaa vuotta
 +  * **des persentos** de la popla - kymmenen prosenttia kansasta
 +  * **des sentis** de la popla - kymmenen prosenttia kansasta
 +  * **du punto sete sinco oto** metres - 2.758 metriä
 +
 +Tieteelliseen tekstiin sopivat hyvin kansainväliset etuliitteet:​
 +
 +  * **desi-** (d) – 1/10
 +  * **senti-** (c) – 1/100
 +  * **mili-**(m) – 10⁻³
 +  * **micro-** (μ) – 10⁻⁶
 +  * **nano-** (n) – 10⁻⁹
 +  * **pico-** (p) – 10⁻¹²
 +  * **femto-** (f) – 10⁻¹⁵
 +  * **ato-** (a) – 10⁻¹⁸
 +  * **zepto-** (z) – 10⁻²¹
 +  * **iocto-** (y) – 10⁻²⁴
 +
 +===== Monikerrat =====
 +
 +Jälkiliite **-uple** muodostaa sanoja numeerisille monikerroille:​
 +
 +  * **duple** – pari, duo
 +  * **truple** – kolmikko, trio
 +  * **cuatruple** – nelikkö
 +
 +Lausekkeet, joissa on sana **ves** tai **veses** ilmoittavat,​ kuinka monta kertaa jokin tapahtuu:
 +
 +  * **a un ves** – (yhden) kerran
 +  * **a du veses** – kahdesti, kaksi kertaa
 +  * **a tre veses** – kolmesti, kolme kertaa
 +
 +**Ves** ei ilmaise [[#​aritmetiikkaa|aritmeettista kertolaskua]].
 +
 +===== Aritmetiikkaa =====
 +
 +Yhteenlasku ilmaistaan sanalla **plu** tai **e**:
 +
 +  * Un **plu** un es du. – Yksi plus yksi on kaksi.
 +  * Du **e** du no es sinco. – Kaksi ja kaksi ei ole viisi.
 +
 +Vähennyslasku ilmaistaan sanalla **min**:
 +
 +  * Ses **min** tre es tre. – Kuusi miinus kolme on kolme.
 +
 +Kertolasku ilmaistaan sanoilla **multiplida par**, joka voidaan lyhentää muotoon **par**:
 +
 +  * Du **multiplida par** tre es ses. – Kaksi kerrottuna kolmella on kuusi.
 +  * Ses **par** cuatro es dudes-cuatro. – Kuusi kertaa neljä on kaksikymmentäneljä.
 +
 +Jakolasku taas ilmaistaan sanoilla **divideda entre**, usein lyhyemmin **entre**:
 +
 +  * Des **divideda entre** du es sinco. – Kymmenen jaettuna kahdella on viisi.
 +  * Sinco **entre** du es du e un dui. – Viisi jaettuna kahdella on kaksi ja puoli.
 +  * Sinco **entre** du es du punto sinco. – Viisi per kaksi on 2.5.
 +  * Sinco **entre** du es du virgula sinco. – Viisi per kaksi on 2,5.
 +
 +Potenssit ilmaistaan sanalla **a potia** ja eksponenttia vastaavalla (järjestys)luvulla. **Cuadrida** ja **cubida** ovat erikoissanoja,​ jotka tarkoittavat ​ "​korotettuna neliöön"​ ja "​korotettuna kuutioon":​
 +
 +  * Tre **a potia du** es nove. – Kolme potenssiin kaksi on yhdeksän.
 +  * Du **a potia sinco** es tredes-du. Luvun kaksi viides potenssi on 32.
 +  * Tre **cubida** es dudes-sete. – Luvun kolme kuutio on kaksikymmentäseitsemän.
 +  * des **a potia min nove** – 10⁻⁹
 +  * des **a potia sento** – 10¹⁰⁰
 +
 +Juuret voidaan ilmaista sanoilla **a radis** ja juuren indeksiä vastaavalla (järjestys)luvulla. Neliö- ja kuutiojuurille on omat erikoissanat:​
 +
 +  * 256 **a radis cuatro** es 4. – Neljäs juuri luvusta 256 on 4. / Luvun 256 neljäs juuri on 4.
 +  * La **radis cuadral** de 64 es 8. – Luvun 64 neliöjuuri on 8.
 +  * La **radis cubo** de 27 es 3. – Luvun 27 kuutiojuuri on 3. / Luvun 27 kolmas juuri on 3.
 +
 +===== Mittauksia =====
 +
 +Mittaustulokset voidaan esittää monilla eri tavoilla:
 +
 +  * **Cuanto alta es** la tore? – Kuinka korkea tuo torni on?
 +  * **Cuanto de altia** la tore ave? – Kuinka suuri tornin korkeus on?
 +  * La tore **es cuanto alta**? – Kuinka korkea tuo torni on?
 +  * La tore **ave cuanto de altia**? – Kuinka suuri tornin korkeus on?
 +  * La tore **es 40 metres alta**. – Torni on 40 metriä korkea.
 +  * La tore **ave 40 metres de altia**. – Tornilla on 40 metrin korkeus / Torni on korkeudeltaan 40 metriä.
 +  * La tore **es un metre plu alta ca** la casa. – Torni on metrin korkeampi kuin talo.
 +  * La tore **ave un metre plu de altia ca** la casa. – Tornin korkeus on metrin suurempi kuin talon.
 +  * La tore **es du veses plu alta ca** la casa. – Torni on kaksi kertaa korkeampi kuin talo.
 +  * La tore **ave du de la altia de** la casa. – Tornin korkeus on kaksi kertaa talon korkeus.
 +  * La casa **ave un dui de la altia de** la tore. – Talon korkeus on puolet tornin korkeudesta.
 +  * La tore **es duple plu alta ca** la casa. – Torni on kaksi kertaa niin korkea kuin talo.
 +  * La tore **ave duple la altia de** la casa. – Tornin korkeus on kaksinkertainen talon korkeuteen nähden.
 +
 +Perusperiaate on, että //jollakin on// korkeus (**ave altia**), mutta //jokin on// korkea (**es alta**).
 +
 +**40 metres alta** tarkoittaisi ihan kirjaimellisesti ottaen "40 korkeaa metriä"​ (siis, että itse metrit olisivat korkeita) kieliopin luonnollisella laajennuksella sen sovitaan tarkoittavan "40 metriä korkeaa"​.
 +
 +Edellä puhuttu pätee muihinkin mittauksiin,​ kuten:
 +
 +  * **larga**, **largia**
 +  * **grande**, **grandia**
 +  * **pesosa**, **pesa**
 +  * **longa**, **longia**
 +  * **longa**, **tempo**
 +  * **vea**, **eda**
 +  * **basa**, **basia**
 +  * **profunda**,​ **profundia**
 +  * **frecuente**,​ **frecuentia**
 +  * **rapida**, **rapidia**
 +  * **densa**, **densia**
  
gramatica/fi/luvut.txt · Editada: 2019/08/10 12:49 par Simon