Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:luvut

Luvut

Lukusanat

Tärkeimmät lukusanat ovat:

 • zero – nolla
 • un – yksi
 • du – kaksi
 • tre – kolme
 • cuatro – neljä
 • sinco – viisi
 • ses – kuusi
 • sete – seitsemän
 • oto – kahdeksan
 • nove – yhdeksän
 • des – kymmenen
 • sento – sata
 • mil – tuhat
 • milion – miljoona

Luvut aina 999:aan asti kirjoitetaan yhtenä sanana, jossa on kolme komponenttia yhdysviivoin toisiinsa liitettyinä. Kukin komponentti vastaa numeroin merkityn luvun (nollasta poikkeavaa numeroa), siis numeroa unnove. Komponentit muodostuvat sadan ja kymmenen monikerroista, sadoista sento, kymmenistä des ja ykkösistä tavalliseen tapaan. Puuttuvia yksikköjä ei mainita ja yksinkertaiset sadan ja kymmenen monikerrat ilmaistaan lyhyesti sento ja des. Ei siis käytetä näissä sanaa un.

 • des-un – 11
 • des-du – 12
 • des-nove – 19
 • dudes – 20
 • dudes-un – 21
 • dudes-sinco – 25
 • sento-un – 101
 • sento-des-du – 112
 • tresento-dudes-un – 321
 • cuatrosento – 400
 • novesento-sinco – 905

Mil ja milion kirjoitetaan aina itsenäisinä sanoina, ja kolmen numeron ryhmät erotetaan toisistaan:

 • mil setesento-sesdes-tre – 1763
 • du mil un – 2001
 • tre mil des-cuatro – 3014
 • cuatrodes-sinco mil sessento-setedes-oto – 45 678
 • novesento-otodes-sete milion sessento-sincodes-cuatro mil tresento-dudes-un balones roja – 987 654 321 punaista palloa

Kun lukuja kirjoitetaan numeroin, LFN käyttää välilyöntiä erottamaan kolmen numeron ryhmät toisistaan. Desimaalierottimena voi käyttää joko pistettä tai pilkkua ja sen mukaan lukea erottimen vastaavasti joko punto tai virgula. Desimaalierottimen jälkeen seuraavat numerot vain luetellaan:

 • tre punto un cuatro un ses – 3.1416
 • du virgula zero nove – 2,09

Negatiivinen luku ilmaistaan miinusmerkillä, joka luetaan min:

 • min sinco grados – miinus viisi astetta

Tuhannet miljoonat

Kulttuurista riippuen sanan “biljoona” (eri muodoissaan) merkitys vaihtelee. Se tarkoittaa joko tuhatta miljoonaa tai miljoonaa miljoonaa. Sama ongelma on sanoissa “triljoona”, “kvadriljoona”, jne. Välttääksemme sekaannuksen, käytämme LFN:ssä seuraavaa eksplisiittistä puhetapaa:

 • mil milion – 1 000 000 000 (one with nine zeroes, 10⁹)
 • milion milion – 1 000 000 000 000 (10¹²)
 • mil milion milion – 1 000 000 000 000 000 (10¹⁵)

Sanat bilion, trilion, cuadrilion jne ovat kyllä käytettävissä, kunhan käyttäjä selittää tarkoittamansa merkityksen.

Tieteellisessä käytössä on paras pitäytyä kansainvälisissä etuliitteissä:

 • deca- (da) – 10
 • hecto- (h) – 100
 • cilo- (k) – 10³
 • giga- – 10⁹
 • tera- – 10¹²
 • peta- – 10¹⁵
 • exa- – 10¹⁸
 • zeta- – 10²¹
 • iota- – 10²⁴

Ordinaalit

Kun luku edeltää substantiivia, sillä on perusluvun rooli eli se merkitsee määrää:

 • tre omes e cuatro femes – kolme miestä ja neljä naista

Kun taas luku seuraa substantiivia, sillä on järjestysluvun rooli eli se ilmentää asemaa jonossa. Tämä asema ilmaistaan muissa kielissä yleensä ordinaalilla eli järjestyssanalla:

 • la om tre – kolmas mies (suomessa lukusanaa “kolme” vastaa järjestyssana “kolmas”.)
 • la pato ses – kuudes ankka
 • la paje un – ensimmäinen sivu, sivu 1

Lukusanan un tilalla voidaan käyttää myös järjestyssanaa prima. (Sitä ei voi kuitenkaan käyttää muodostamaan järjestyssanoja, jotka liittyvät muihin ykköseen päättyviin lukuihin, kuten 51.) LFN:ssä ei ole muita erityisiä lukuihin liittyviä järjestyssanoja. Ordinaalit ultima (viimeinen), seguente (seuraava) ja presedente (edellinen) eivät tietenkään liity kiinteisiin järjestyslukuihin. Esimerkkejä:

 • la paje prima – ensimmäinen sivu
 • la paje, ultima min un - viimeistä edellinen sivu
 • sala sento-un – huone 101

Järjestyssanojen virkaa toimittavia lausekkeita voi muodostaa lukusanoista käyttämällä “paikkaa pitävänä sanana” sanaa numero:

 • El es numero tre. – Hän on numero kolme. / Hän on kolmas.
 • A cual paje tu es? Me es a numero setedes. – Millä sivulla olet? Olen numerolla seitsemänkymmentä.
 • Numero tre, me vole grasia la furnores de come. – Kolmanneksi, haluan kiittää ruokailun järjestäjiä.

Murtoluvut

Liitteellä -i muodostetaan murto-osia tarkoittavia lukuja:

 • dui – puoli
 • tri – kolmannes, kolmasosa
 • cuatri – neljännes, neljäsosa
 • desi – kymmenesosa
 • des-dui – kahdestoistaosa
 • cuatrodesi – neljäskymmenesosa
 • senti – sadasosa
 • tresento-sesdes-sinci – 1/365
 • mili – 1/1000
 • dudes-mili – 1/20 000

Murtoluvut noudattavat samoja sääntöjä kuin tavalliset substantiivit:

 • un tri de la tarte – kolmannes piirakasta
 • du tris de la tarte – kaksi kolmasosaa piirakasta
 • esta tri ardeda de la tarte – tämä piirakan palanut kolmannes
 • un cuatri de un sentenio – neljännesvuosisata
 • tre tredes-duis de un diton – 3/32 tuumaa

Muitakin keinoja on murtolukujen ilmaisemiseen:

 • tre e un dui oras – kolme ja puoli tuntia
 • tre oras e un dui – kolme tuntia ja puolikas (tunti)
 • sete e un dui milion anios – seitsemän ja puoli miljoonaa vuotta
 • des persentos de la popla - kymmenen prosenttia kansasta
 • des sentis de la popla - kymmenen prosenttia kansasta
 • du punto sete sinco oto metres - 2.758 metriä

Tieteelliseen tekstiin sopivat hyvin kansainväliset etuliitteet:

 • desi- (d) – 1/10
 • senti- (c) – 1/100
 • mili-(m) – 10⁻³
 • micro- (μ) – 10⁻⁶
 • nano- (n) – 10⁻⁹
 • pico- (p) – 10⁻¹²
 • femto- (f) – 10⁻¹⁵
 • ato- (a) – 10⁻¹⁸
 • zepto- (z) – 10⁻²¹
 • iocto- (y) – 10⁻²⁴

Monikerrat

Jälkiliite -uple muodostaa sanoja numeerisille monikerroille:

 • duple – pari, duo
 • truple – kolmikko, trio
 • cuatruple – nelikkö

Lausekkeet, joissa on sana ves tai veses ilmoittavat, kuinka monta kertaa jokin tapahtuu:

 • a un ves – (yhden) kerran
 • a du veses – kahdesti, kaksi kertaa
 • a tre veses – kolmesti, kolme kertaa

Ves ei ilmaise aritmeettista kertolaskua.

Aritmetiikkaa

Yhteenlasku ilmaistaan sanalla plu tai e:

 • Un plu un es du. – Yksi plus yksi on kaksi.
 • Du e du no es sinco. – Kaksi ja kaksi ei ole viisi.

Vähennyslasku ilmaistaan sanalla min:

 • Ses min tre es tre. – Kuusi miinus kolme on kolme.

Kertolasku ilmaistaan sanoilla multiplida par, joka voidaan lyhentää muotoon par:

 • Du multiplida par tre es ses. – Kaksi kerrottuna kolmella on kuusi.
 • Ses par cuatro es dudes-cuatro. – Kuusi kertaa neljä on kaksikymmentäneljä.

Jakolasku taas ilmaistaan sanoilla divideda entre, usein lyhyemmin entre:

 • Des divideda entre du es sinco. – Kymmenen jaettuna kahdella on viisi.
 • Sinco entre du es du e un dui. – Viisi jaettuna kahdella on kaksi ja puoli.
 • Sinco entre du es du punto sinco. – Viisi per kaksi on 2.5.
 • Sinco entre du es du virgula sinco. – Viisi per kaksi on 2,5.

Potenssit ilmaistaan sanalla a potia ja eksponenttia vastaavalla (järjestys)luvulla. Cuadrida ja cubida ovat erikoissanoja, jotka tarkoittavat “korotettuna neliöön” ja “korotettuna kuutioon”:

 • Tre a potia du es nove. – Kolme potenssiin kaksi on yhdeksän.
 • Du a potia sinco es tredes-du. Luvun kaksi viides potenssi on 32.
 • Tre cubida es dudes-sete. – Luvun kolme kuutio on kaksikymmentäseitsemän.
 • des a potia min nove – 10⁻⁹
 • des a potia sento – 10¹⁰⁰

Juuret voidaan ilmaista sanoilla a radis ja juuren indeksiä vastaavalla (järjestys)luvulla. Neliö- ja kuutiojuurille on omat erikoissanat:

 • 256 a radis cuatro es 4. – Neljäs juuri luvusta 256 on 4. / Luvun 256 neljäs juuri on 4.
 • La radis cuadral de 64 es 8. – Luvun 64 neliöjuuri on 8.
 • La radis cubo de 27 es 3. – Luvun 27 kuutiojuuri on 3. / Luvun 27 kolmas juuri on 3.

Mittauksia

Mittaustulokset voidaan esittää monilla eri tavoilla:

 • Cuanto alta es la tore? – Kuinka korkea tuo torni on?
 • Cuanto de altia la tore ave? – Kuinka suuri tornin korkeus on?
 • La tore es cuanto alta? – Kuinka korkea tuo torni on?
 • La tore ave cuanto de altia? – Kuinka suuri tornin korkeus on?
 • La tore es 40 metres alta. – Torni on 40 metriä korkea.
 • La tore ave 40 metres de altia. – Tornilla on 40 metrin korkeus / Torni on korkeudeltaan 40 metriä.
 • La tore es un metre plu alta ca la casa. – Torni on metrin korkeampi kuin talo.
 • La tore ave un metre plu de altia ca la casa. – Tornin korkeus on metrin suurempi kuin talon.
 • La tore es du veses plu alta ca la casa. – Torni on kaksi kertaa korkeampi kuin talo.
 • La tore ave du de la altia de la casa. – Tornin korkeus on kaksi kertaa talon korkeus.
 • La casa ave un dui de la altia de la tore. – Talon korkeus on puolet tornin korkeudesta.
 • La tore es duple plu alta ca la casa. – Torni on kaksi kertaa niin korkea kuin talo.
 • La tore ave duple la altia de la casa. – Tornin korkeus on kaksinkertainen talon korkeuteen nähden.

Perusperiaate on, että jollakin on korkeus (ave altia), mutta jokin on korkea (es alta).

40 metres alta tarkoittaisi ihan kirjaimellisesti ottaen “40 korkeaa metriä” (siis, että itse metrit olisivat korkeita) kieliopin luonnollisella laajennuksella sen sovitaan tarkoittavan “40 metriä korkeaa”.

Edellä puhuttu pätee muihinkin mittauksiin, kuten:

 • larga, largia
 • grande, grandia
 • pesosa, pesa
 • longa, longia
 • longa, tempo
 • vea, eda
 • basa, basia
 • profunda, profundia
 • frecuente, frecuentia
 • rapida, rapidia
 • densa, densia
gramatica/fi/luvut.txt · Editada: 2019/08/10 12:49 par Simon