Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:lauseet

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

Revisa presedente a ambos lados Revisa presedente
Revisa seguente
Revisa presedente
gramatica:fi:lauseet [2019/08/10 12:49]
Simon [Lauseet]
gramatica:fi:lauseet [2019/11/30 11:08] (corente)
Simon [Adverbiaalilauseet]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Lauseet ======
 +
 +Kuten virke, myös **lause** sisältää subjektin ja verbin, mutta lause on yleensä osa suurempaa kokonaisuutta,​ virkettä.
 +
 +Jokaisessa virkkeessä on **päälause**. Tätä voi tarkentaa erilaisin tavoin yksi tai useampi **sivulause**. Jos sivulause modifioi [[substantiivit#​substantiivilausekkeet|substantiivilauseketta]],​ sitä kutsutaan [[#​relatiivilauseet|relatiivilauseeksi]]. Jos se modifioi verbiä tai koko päälausetta,​ sitä kutsutaan [[#​adverbiaalilauseet|adverbiaalilauseeksi]]. Jos taas sillä on substantiivin rooli, sitä kutsutaan [[#​substantiivilauseet|substantiivilauseeksi]].
 +
 +Lisäksi: virke voi sisältää [[#​yhdistetyt_lauseet|montakin päälausetta]].
 + 
 +===== Relatiivilauseet =====
 +
 +**Relatiivilause** modifioi substantiivia. Se seuraa modifioitavaansa ja alkaa yleensä [[pronominit#​interrogatiiviset_ja_relatiiviset_pronominit|relatiivipronominilla]] **ci** tai **cual**:
 +
 +  * La om **ci** ia abita asi ia vade a New York. – Mies, joka asui täällä, on mennyt New Yorkiin.
 +  * La poma **cual** ia cade de mea saco es aora noncomable. – Laukustani pudonnut omena on nyt syömäkelvoton.
 +
 +Selvyyden vuoksi relatiivilause voidaan erottaa muusta virkkeestä pilkuin, erityisesti jos se on pitkä tai mutkikas:
 +
 +  * La poma, **cual** ia cade de mea saco en la fango a matina ier, es aora noncomable. – Omena, joka putosi laukustani mutaan eilisaamuna,​ on nyt syötäväksi kelpaamaton.
 +
 +Jotkin relatiivilauseet ovat merkityksen kannalta epäoleellisia sivuhuomautuksia. Nämä erotetaan aina pilkuin:
 +
 +  * La can, **ci** ave manxas negra, ia morde la polisior. – Koira, jolla on mustia kuvioita, puri poliisia.
 +  * Mea padre, **ci** ia jubila, abita en Mexico. – Minun isäni, nyt jo eläkeläinen,​ asuu Meksikossa.
 +  * Esta jus, **cual** Ana ia fa, ave un bon sabor. – Tämä Anan tekemä mehu maistuu hyvältä
 +
 +**Ci** ja **cual** voivat esiintyä relatiivilauseessa joko subjektina tai objektina. Objektit seuraavat yleensä verbiä, mutta tässä tilanteessa objektina esiintyvä "​ci"​ tai "​cual"​ edeltää sekä subjektia että verbiä:
 +
 +  * La fem **ci** me ama veni de Frans. – Nainen, jota rakastan, on kotoisin Ranskasta.
 +  * La robot **cual** me ia construi no opera. – Rakentamani robotti ei toimi.
 +  * Nos ta vade a mea casa, **cual** es prosima. – Mennäänpä minun kotiini, joka on lähellä.
 +
 +Kun relatiivipronomini on [[prepositiot|preposition]] kohteena, prepositio tulee ensin:
 +
 +  * La fem **de ci** nos parla labora a mea ofisia. – Nainen, josta puhumme, työskentelee toimistossani.
 +  * Tua libro, **en cual** me ia scrive sua nom, es sur la table. – Kirjasi, johon kirjoitin hänen nimensä, on pöydällä.
 +
 +Kun **de ci** tai **de cual** esittelee "​omistetun"​ substantiivin relatiivilauseessa,​ niin selvyyden vuoksi tämä substantiivi esitellään yleensä sanalla **sua**:
 +
 +  * Esta fem, **de ci** **sua** sposo labora en la banco, es un cocor eselente. – Tämä nainen, jonka aviomies on töissä pankissa, on erinomainen kokki.
 +  * La fem, **de ci** tu conose **sua** sposo, labora a me ofisia. – Nainen, jonka miehen tunnet, on töissä toimistossani.
 +  * La fem, **de ci** tu ia dona la letera a **sua** sposo, es encantante. – Nainen, jonka miehelle annoit kirjeen, on hurmaava.
 +  * Mea auto, **de cual** **sua** motor es rompeda, es aora dejetada. – Minun autoni, jonka moottori on rikki, on nyt romua.
 +
 +Joissain kielissä relatiivilause voi modifioida koko edeltävää lausetta. LFN:ssä voi tästä syntyä epäselvyys. Siksi käytetään mieluummin sellaisia ilmauksia kuin **e lo**, **e esta** tai **e acel**:
 +
 +  * El pote salta a un metre alta, **e esta** ia surprende me. – Hän pystyy hyppäämään metrin korkeuteeen,​ mikä hämmästyttää minua.
 +  * Los studia la pragmatica, **e acel es per dise** la rol de contesto en la comprende de frases. – He opiskelevat pragmatismia,​ toisin sanoen asiayhteyden roolia lauseiden ymmärtämisessä.
 +
 +Relatiivilauseen voi myös aloittaa [[adverbit#​interrogatiiviset_ja_relatiiviset_adverbit|relatiivisella adverbilla]]:​
 +
 +  * Me labora en Paris, **do** me abita. – Työskentelen Pariisissa, jossa asun(kin).
 +  * El va visita en julio, **cuando** la clima es bon. – Hän tulee kylään heinäkuussa,​ jolloin sää on hyvä.
 +  * Acel es la razona **perce** Juan ia parti. – Tuo on syy, jonka takia Juan lähti.
 +
 +Tällaiset relatiivilauseet muistuttavat usein [[#​adverbiaalilauseet|adverbiaalilauseita]]:​
 +
 +  * Me labora **do** me abita. – Työskentelen siellä, missä asun(kin).
 +  * El va visita **cuando** la clima es bon. – Hän tulee kylään, kun sää on hyvä.
 +
 +===== Adverbiaalilauseet =====
 +
 +**Adverbiaalilause** määrittää joko päälauseen verbiä tai päälausetta itseään. Adverbiaalilauseen esittelee jokin [[konjunktiot#​adverbiset_alistajat|alisteisista adverbeistä]] (**como**, **cuando**, **cuanto**, **do**) tai jokin [[konjunktiot#​erityiset_alistajat|seuraavista erityissanoista:​]] **si**, **car**, **afin** ja **ca**:
 +
 +  * Me no teme la can, **car** el es multe peti. – En pelkää (tätä) koiraa, koska se on hyvin pieni.
 +  * **Si** los redui tro rapida sua pesa, los va regania lo. – Jos he menettävät liian nopeasti painoaan, he saavat sen takaisin.
 +  * Me core **afin** la rinoseros no catura me. – Juoksen, jotteivät sarvikuonot ottaisi minua.
 +  * Esta es plu labora **ca** me ia previde. – Työtä on enemmän, kuin arvelin.
 +  * El ia scrive **cuando** sua madre ia demanda. – Hän kirjoitti, kun hänen äitinsä pyysi.
 +  * El dise ce el es felis **do** el abita. – Hän sanoo olevansa onnellinen siellä, missä hän asuu.
 +  * On no ia permete ce me fa la cosas **como** me ia desira. – Minun ei annettu tehdä asioita sillä tavoin, kuin olisin halunnut.
 +
 +[[konjunktiot#​adverbiset_alistajat|Alisteisen adverbin]] (**como**, **cuando**, **cuanto**, **do**) esittelemää adverbiaalilausetta voidaan pitää tavallaan lyhennettynä [[lauseet#​relatiivilauseet|relatiivilauseena]]. Esimerkiksi kolme edellä olevaa esimerkkiä voidaan esittää myös seuraavasti:​
 +
 +  * El ia scrive **a la ora cuando** sua madre ia demanda. – Hän kirjoitti silloin. kun hänen äitinsä pyysi.
 +  * El dise ce el es felis **a la loca do** el abita. – Hän sanoo olevansa onnellinen siinä paikassa, jossa hän asuu.
 +  * On no ia permete ce me fa la cosas **en la modo** como me desira. – Minun ei annettu tehdä asioita sillä tavoin, kuin olisin halunnut.
 +
 +===== Substantiivilauseet =====
 +
 +**Substantiivilause** toimii substantiivin tavoin: se voi esiintyä subjektina tai objektina. Substantiivilauseen voi esitellä [[konjunktiot#​erityiset_alistajat|erityinen partikkeli]] **ce** tai **esce**, [[conjunctions#​pronominiset_alistajat|alistuspronomini]] **ci** tai **cual**, tai sitten jokin [[konjunktiot#​adverbiset_alistajat|adverbiaalinen alistuskonjunktio]].
 +
 +Hähdäkseen,​ onko lause todella substantiivilause,​ voi korvata lauseen sanalla "​el",​ "​lo"​ tai "​los"​. ​ Jos syntyy järkevä virke, kyseessä on substantiivilause. Substantiivilauseet ovat usein ajattelua, havaitsemista tai tuntemista merkitsevien verbien objekteina:
 +
 +  * Me vide **do** tu es. – Minä näen, missä olet.
 +  * **Cuando** me va parti, me no sabe. – Sitä, milloin lähden, en tiedä.
 +  * Me sabe **de do** tu veni. – Tiedän, mistä tulet.
 +  * Me sabe **ci** ia dise acel. – Tiedän, kuka sanoi tuon.
 +  * Me ia oia **cual** tu ia dise. – Kuulin, mitä sanoit.
 +  * Me pote divina **cual** el leje. – Voin arvata, mitä hän lukee.
 +
 +[[konjunktiot#​erityiset_alistajat|Erikoispartikkelit]] **ce** ("​että"​) ja **esce** ("​-ko/​-kö"​) esittelevät monia substantiivilauseita:​
 +
 +  * Me pensa **ce** el es bela. – Minusta hän on kaunis.
 +  * Me pensa **ce** el pote salta a un metre alta. – Luulen, että hän pystyy hyppäämään metrin korkeudelle.
 +  * Me pensa **ce** si. – Arvelen niin.
 +  * Me duta **esce** el pote salta a un metre alta. – Epäilenpä,​ pystyykö hän hyppäämään metrin korkeudelle.
 +
 +Substantiivilauseet kertovat usein, mitä joku on sanonut, ajatellut tai kysynyt. Silloin verbin aikamuoto pysyy kaikissa tapauksissa samana kuin vastaavassa suorassa puheessa, ajatuksessa tai kysymyksessä. Huomaa kuitenkin, että pronomini voi vaihtua tietyissä tapauksissa:​
 +
 +  * Me ia dise: "Me **veni** de London."​ (~)→(~) Me ia dise ce me **veni** de London.
 +    * Sanoin: "Tulen Lontoosta."​ (~)→(~) Sanoin, että tulin Lontoosta.
 +  * El pensa: "La tren **ia es** tarda."​ (~)→(~) El pensa ce la tren **ia es** tarda.
 +    * Hän ajattelee: "Juna oli myöhässä."​ (~)→(~) Hän ajattelee, että juna oli myöhässä.
 +  * El ia demanda: "​Cuando nos **va parti**?"​ (~)→(~) El ia demanda cuando nos(/los) **va parti**.
 +    * Hän kysyi: "​Milloin aiomme lähteä?"​ (~)→(~) Hän kysyi, milloin me aioimme(/he aikoivat) lähteä.
 +  * Me va vole sabe: "Do la selebra **es**?"​ (~)→(~) Me va vole sabe do la selebra **es**.
 +    * Haluan (kohta) tietää: "​Missä juhla on?" (~)→(~) Haluan (kohta) tietää, missä juhla on.
 +
 +Relatiiviset ja adverbiaaliset lauseet voivat joskus sekaantua substantiivilauseiden kanssa. Jos halutaan selventää,​ että kyseessä on relatiivinen tai adverbiaalinen lause, sijoitetaan substantiivi tai pronomini ennen sanaa **cual** tai **ci**:
 +
 +  * Me no comprende **la ata** cual tu intende. – En ymmärrä, mitä toimintaa tarkoitat.
 +  * Me ia oia **lo** cual tu ia dise. – Kuulin sen, mitä sanoit.
 +  * Me no conose **el** ci tu ia indica. – En tunne henkilöä, jota osoitit.
 +  * Me vide **la loca** do tu es. – Näen sen paikan, jossa olet.
 +  * Me no sabe **la ora** cuando me va parti. – En tiedä hetkeä, jona lähden.
 +
 +===== Rinnakkaiset lauseet =====
 +
 +Kaksi päälausetta voidaan yhdistää yhdeksi käyttämällä [[konjunktiot#​rinnakkaiset_konjunktiot|rinnakkaisia konjunktioita]]. Pilkku lisätään usein konjunktion eteen:
 +
 +  * Me ia desira la auto, **ma** me no ia ave la mone. – Halusin auton, mutta minulla ei ollut rahaa.
 +  * Me desira un bon carera **e** me vole ance trova un sposa bela. – Toivon hyvää uraa ja haluan myös löytää kauniin vaimon.
 +
 +Tällaiset lauseet voivat esiintyä itsenäisinä,​ joko konjunktion kanssa tai ilman:
 +
 +  * El ia vole canta **e** el ia vole dansa, **ma** el ia teme. –Hän halusi laulaa ja halusi tanssia, mutta häntä pelotti.
 +  * El ia vole canta. **E** el ia vole dansa. **Ma** el ia teme. – (sama toisella tavalla).
 +  * El ia vole canta. El ia vole dansa. El ia teme. – Hän halusi laulaa. Hän halusi tanssia. Häntä pelotti.