Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:konjunktiot

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

Revisa presedente a ambos lados Revisa presedente
Revisa seguente
Revisa presedente
gramatica:fi:konjunktiot [2019/08/10 12:49]
Simon [Konjunktiot]
gramatica:fi:konjunktiot [2019/11/30 14:39] (corente)
Simon [Erityiset alistajat]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Konjunktiot ======
 +
 +**Konjunktio** on sana, joka yhdistää kaksi asiaa yhteen. Niitä on kahta lajia: [[#​rinnakkaiset_konjunktiot|rinnakkaisia]] ja [[#​alisteiset_konkunktiot|alisteisia]].
 +
 +===== Rinnakkaiset konjunktiot =====
 +
 +**Rinnakkainen konjunktio** yhdistää kaksi samantyyppistä komponenttia muodostaen laajemman samantyyppisen komponentin. Jos esimerkiksi yhdistetään kaksi [[substantiivit#​substantiivilausekkeet|substantiivilauseketta]] sanalla **e**, niin muodostuu osiaan laajempi substantiivilauseke.
 +
 +On neljä rinnakkaiskonjunktiota:​
 +
 +  * **e** – ja //​(tarkoittaen:​ molemmat komponentit ovat tosia)//
 +  * **o** – tai, vai //​(tarkoittaen:​ toinen komponenteista on tosi; mahdollisesti molemmat ovat)//
 +  * **no** – ei, eikä, mutta ei //​(tarkoittaen:​ ensimmäinen komponentti on tosi, toinen ei ole)//
 +  * **ma** – mutta //​(tarkoittaen:​ molemmat komponentit ovat tosia, mutta niillä on tietty kontrasti)//​
 +
 +Esimerkkejä:​
 +
 +  * La om **e** la fem vade a la casa. – Mies ja nainen menevät taloon.
 +  * Tu es multe vea **e** saja. – Olet hyvin vanha ja viisas. //​(todennäköisesti myös hyvin viisas, sillä muuten sanottaisiin **tu es saja e multe vea**//)
 +  * El ia labora ante **e** pos sua vacanse. – Hän työskenteli ennen lomaa ja loman jälkeen.
 +  * Sua aniversario es en marto **o** april. – Hänen syntymäpäivänsä on maaliskuussa tai huhtikuussa.
 +  * Tu desira cafe **o** te? – Haluatko kahvia vai (/tai) teetä?
 +  * On pote visita la museo a lundi **o** jovedi. – Museossa voi käydä maanantaina tai torstaina (tai molempina).
 +  * On ia eleje tu, **no** me. – He valitsivat sinut, eivät minua.
 +  * Me ia conta no sola la oveas **ma** ance la capras. – En laskenut pelkästään lampaita vaan vuohiakin.
 +
 +Luetteloissa,​ joissa on kohtia enemmän kuin kaksi, konjunktiot korvataan yleensä pilkulla ja vasta kahden viimeisen väliin pannaan konjunktio. Joskus pannaan pilkku vielä tämän konjunktionkin eteen:
 +
 +  * Nos va viaja tra Italia**,** Suiz**,** Osteraic**,​** **e** Deutxland. – Matkustamme Italian, Sveitsin, Itävallan ja Saksan läpi.
 +
 +Tarvittaessa korostetaan konjunktioita **e**, **o** ja **no** sijoittamalla sellainen jo ensimmäisen komponentin eteen. Kaksinkertainen ​ **o** torjuu mahdollisuuden,​ että molemmat komponentit olisivat tosia:
 +
 +  * **e... e** – sekä... että
 +  * **o... o** – joko... tai
 +  * **no... no** – ei... eikä
 +
 +Esimerkkejä:​
 +
 +  * **E** Luis **e** Maria vade a scola. – Sekä Luis että Maria käyvät koulua.
 +  * **O** tu **o** me gania, ma no ambos. – Joko sinä voitat tai minä voitan, mutta emme molemmat.
 +  * Me ave **no** la tempo **no** la desira per leje plu. – Ei minulla ole aikaa eikä halua lukea enempää.
 +
 +**E**, **o** ja **ma** voivat myös yhdistää lausekkeita tai lauseita:
 +
 +  * Me ia vade a la biblioteca, **e** tu ia visita la museo. – Minä menin kirjastoon, ja sinä kävit museossa.
 +  * **O** nos solve esta problem, **o** la mundo va fini. – Joko me ratkaisemme tämän ongelman tai sitten tulee maailmanloppu.
 +  * **Ma** acel es difisil. – Se on kuitenkin vaikeaa.
 +
 +Adverbiä **donce** ("​siis"​) käytetään myös samantapaisesti lyhentämään ilmauksen **e donce** ("​joten"​):​
 +
 +  * Me pensa, **donce** me esiste. – Ajattelen, joten olen olemassa.
 +  * Nos no ave un mapa, **donce** nos es perdeda. – Meillä ei ole karttaa, joten eksymme.
 +
 +===== Alisteiset konjunktiot =====
 +
 +**Alisteinen konjunktio** liittää lauseen virkkeeseen ja ilmaisee lauseen roolin tässä virkkeessä.
 +
 +Niitä on kolmea lajia: [[#​pronominiset_alistajat|pronominiset alistajat]],​ [[#​adverbiset_alistajat|adverbiset alistajat]] ja [[#​erityiset_alistajat|erityiset alistajat]].
 +
 +===== Pronominiset alistajat =====
 +
 +Interrogatiiviset pronominit **cual** ja **ci** voivat toimia myös alistavina konjunktioina eli **relatiivipronomineina** esittelemässä [[lauseet#​relatiivilauseet|relatiivilauseita]]:​
 +
 +  * La om **ci** ia abita asi ia vade a New York. – Täällä asunut mies on mennyt New Yorkiin. ​
 +  * La poma **cual** ia cade de mea saco es aora noncomable. – Omena, joka putosi laukustani, on nyt syömäkelvoton.
 +  * La fem **de ci** nos parla labora a mea ofisia. – Nainen, josta puhumme, on töissä toimistossani. ​
 +  * Tua libro, **en cual** me ia scrive sua nom, es sur la table. – Kirja, johon kirjoitin hänen nimensä, on pöydällä. ​
 +
 +Ne liittyvät normaalisti edeltävään substantiiviin. Substantiivi voidaan joskus jättää pois; silloin lisätään selvyyden vuoksi pronomini:
 +
 +  * Esta es **lo cual** parteni a tu. – Tämä on se, joka kuuluu sinulle.
 +  * La auto blu es **lo en cual** nos vole viaja. – Sininen auto on se, jossa haluamme matkustaa.
 +  * Acel es **el ci** me ia vide. – Tuo on se henkilö, jonka näin.
 +  * Tu es **el a ci** me ia parla ier. – Sinä olet se, jolle puhuin eilen.
 +  * **Ci** osa, gania. – Joka uskaltaa, se voittaa.
 +
 +Relatiivipronomien **cual** ja **ci** käyttö [[kysymyslauseet#​epäsuorat_kysymykset|epäsuorissa kysymyksissä]] on hyvin samanlaista.
 +
 +===== Adverbiset alistajat =====
 +
 +Interrogatiiviset adverbit – **do**, **cuando**, **cuanto**, **como** ja **perce** – voivat toimia konjunktioina esittelemässä [[lauseet#​adverbiaalilauseet|adverbiaalilauseita]]:​
 +
 +  * Nos parla **como** nos pensa. – Me puhumme niin kuin ajattelelmme.
 +  * Me dormi **cuando** me pote. – Nukun, kun pystyn.
 +  * Me va esplica **cuanto** me comprende. – Selitän sen verran, kuin ymmärrän.
 +  * Nos abita **do** la du rios encontra. – Me asumme siellä, missä joet kohtaavat (toisensa).
 +  * Me ia fini la taxe **en cuando** tu ia parla a me. – Sain asian valmiiksi sillä aikaa, kun puhuit minulle.
 +  * Nos va core **a do** la vias encontra. – Juoksemme sinne, missä joet kohtaavat.
 +
 +Niitä voidaan myös käyttää substantiivin perässä esittelemässä [[lauseet#​relatiivilauseet|relatiivilauseita]]:​
 +
 +  * Me labora en Paris, **do** me abita. – Työskentelen Pariisissa, jossa asun.
 +  * El va visita en Julio, **cuando** la clima es bon. – Hän tulee käymään heinäkuussa,​ jolloin sää on hyvä.
 +  * Acel es la razona **perce** Juan ia parti. – Tuosta syystä Juan lähti pois.
 +
 +Niitä käytetään myös [[kysymyslauseet#​epäsuorat_kysymykset|epäsuorissa kysymyksissä]] (eräs tyyppi [[lauseet#​substantiivilauseet|substantiivilauseita]]).
 +
 +===== Erityiset alistajat =====
 +
 +Erityisiä alistuskonjunktioita ovat **ce** ja **esce**. Ne esittelevät [[lauseet#​substantiivilauseet|substantiivilauseita]]. **Ce** esittelee epäsuoran lausuman, ja **esce** esittelee epäsuoran kysymyksen.
 +
 +  * Me pensa **ce** tu nesesa un vacanse. – Luulen, että tarvitset loman.
 +  * Me no sabe **esce** el va veni. – En tiedä, tuleeko hän.
 +
 +Niitä voidaan käyttää tiettyjen substantiivien,​ adjektiivien ja prepositioiden jälkeen täydentämään niiden merkitystä:​
 +
 +  * La idea **ce** la Sol orbita la Tera es un era. – Ajatus, että aurinko kiertää maata, on erehdys.
 +  * Nos es surprendeda **ce** vos no ia cexa. – Yllätyimme siitä, ettette valittaneet.
 +  * Me es felis **ce** tu ia susede. – Olen iloinen siitä, että onnistuit.
 +  * Los no ia es serta **esce** la tren ia parti ja. – He eivät olleet varmoja siitä, oliko juna jo lähtenyt.
 +  * La gato ia entra a la sala sin **ce** algun vide el. – Kissa oli tullut huoneeseen kenenkään näkemättä.
 +
 +**Ce** voi myös esitellä lauseen, joka ilmaisee tuloksen:
 +
 +  * El ia es tan fatigada **ce** el no ia pote pensa. – Hän oli niin väsynyt, ettei pystynyt ajattelemaan.
 +  * El ia es tan fame **ce** el ia pote oia la ronca de sua stomaco. – Hän oli niin nälkäinen,​ että saattoi kuulla vatsansa kurinan.
 +
 +Erityiset alistajat **afin**, **car**, **si** ja **ca** esittelevät [[lauseet#​adverbiaalilauseet|adverbiaalilauseita]]:​
 +
 +  * Me va veni **si** tu clama. – Minä tulen, jos kutsut.
 +  * Me labora **afin** mea enfantes pote come. – Teen työtä, jotta lapseni voisivat syödä. (Tässä elefen ei tarvitse sanaa [[verbit#​aikamuodot|"​ta"​]].)
 +  * Lo es calda **car** la sol brilia. – On kuuma, koska aurinko paistaa.
 +  * Esta es plu labora **ca** me ia espeta. – Tämä (/tässä) on enemmän työtä, kuin odotin.