Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:konjunktiot

Konjunktiot

Konjunktio on sana, joka yhdistää kaksi asiaa yhteen. Niitä on kahta lajia: rinnakkaisia ja alisteisia.

Rinnakkaiset konjunktiot

Rinnakkainen konjunktio yhdistää kaksi samantyyppistä komponenttia muodostaen laajemman samantyyppisen komponentin. Jos esimerkiksi yhdistetään kaksi substantiivilauseketta sanalla e, niin muodostuu osiaan laajempi substantiivilauseke.

On neljä rinnakkaiskonjunktiota:

 • e – ja (tarkoittaen: molemmat komponentit ovat tosia)
 • o – tai, vai (tarkoittaen: toinen komponenteista on tosi; mahdollisesti molemmat ovat)
 • no – ei, eikä, mutta ei (tarkoittaen: ensimmäinen komponentti on tosi, toinen ei ole)
 • ma – mutta (tarkoittaen: molemmat komponentit ovat tosia, mutta niillä on tietty kontrasti)

Esimerkkejä:

 • La om e la fem vade a la casa. – Mies ja nainen menevät taloon.
 • Tu es multe vea e saja. – Olet hyvin vanha ja viisas. (todennäköisesti myös hyvin viisas, sillä muuten sanottaisiin tu es saja e multe vea)
 • El ia labora ante e pos sua vacanse. – Hän työskenteli ennen lomaa ja loman jälkeen.
 • Sua aniversario es en marto o april. – Hänen syntymäpäivänsä on maaliskuussa tai huhtikuussa.
 • Tu desira cafe o te? – Haluatko kahvia vai (/tai) teetä?
 • On pote visita la museo a lundi o jovedi. – Museossa voi käydä maanantaina tai torstaina (tai molempina).
 • On ia eleje tu, no me. – He valitsivat sinut, eivät minua.
 • Me ia conta no sola la oveas ma ance la capras. – En laskenut pelkästään lampaita vaan vuohiakin.

Luetteloissa, joissa on kohtia enemmän kuin kaksi, konjunktiot korvataan yleensä pilkulla ja vasta kahden viimeisen väliin pannaan konjunktio. Joskus pannaan pilkku vielä tämän konjunktionkin eteen:

 • Nos va viaja tra Italia, Suiz, Osteraic, e Deutxland. – Matkustamme Italian, Sveitsin, Itävallan ja Saksan läpi.

Tarvittaessa korostetaan konjunktioita e, o ja no sijoittamalla sellainen jo ensimmäisen komponentin eteen. Kaksinkertainen o torjuu mahdollisuuden, että molemmat komponentit olisivat tosia:

 • e… e – sekä… että
 • o… o – joko… tai
 • no… no – ei… eikä

Esimerkkejä:

 • E Luis e Maria vade a scola. – Sekä Luis että Maria käyvät koulua.
 • O tu o me gania, ma no ambos. – Joko sinä voitat tai minä voitan, mutta emme molemmat.
 • Me ave no la tempo no la desira per leje plu. – Ei minulla ole aikaa eikä halua lukea enempää.

E, o ja ma voivat myös yhdistää lausekkeita tai lauseita:

 • Me ia vade a la biblioteca, e tu ia visita la museo. – Minä menin kirjastoon, ja sinä kävit museossa.
 • O nos solve esta problem, o la mundo va fini. – Joko me ratkaisemme tämän ongelman tai sitten tulee maailmanloppu.
 • Ma acel es difisil. – Se on kuitenkin vaikeaa.

Adverbiä donce (“siis”) käytetään myös samantapaisesti lyhentämään ilmauksen e donce (“joten”):

 • Me pensa, donce me esiste. – Ajattelen, joten olen olemassa.
 • Nos no ave un mapa, donce nos es perdeda. – Meillä ei ole karttaa, joten eksymme.

Alisteiset konjunktiot

Alisteinen konjunktio liittää lauseen virkkeeseen ja ilmaisee lauseen roolin tässä virkkeessä.

Niitä on kolmea lajia: pronominiset alistajat, adverbiset alistajat ja erityiset alistajat.

Pronominiset alistajat

Interrogatiiviset pronominit cual ja ci voivat toimia myös alistavina konjunktioina eli relatiivipronomineina esittelemässä relatiivilauseita:

 • La om ci ia abita asi ia vade a New York. – Täällä asunut mies on mennyt New Yorkiin.
 • La poma cual ia cade de mea saco es aora noncomable. – Omena, joka putosi laukustani, on nyt syömäkelvoton.
 • La fem de ci nos parla labora a mea ofisia. – Nainen, josta puhumme, on töissä toimistossani.
 • Tua libro, en cual me ia scrive sua nom, es sur la table. – Kirja, johon kirjoitin hänen nimensä, on pöydällä.

Ne liittyvät normaalisti edeltävään substantiiviin. Substantiivi voidaan joskus jättää pois; silloin lisätään selvyyden vuoksi pronomini:

 • Esta es lo cual parteni a tu. – Tämä on se, joka kuuluu sinulle.
 • La auto blu es lo en cual nos vole viaja. – Sininen auto on se, jossa haluamme matkustaa.
 • Acel es el ci me ia vide. – Tuo on se henkilö, jonka näin.
 • Tu es el a ci me ia parla ier. – Sinä olet se, jolle puhuin eilen.
 • Ci osa, gania. – Joka uskaltaa, se voittaa.

Relatiivipronomien cual ja ci käyttö epäsuorissa kysymyksissä on hyvin samanlaista.

Adverbiset alistajat

Interrogatiiviset adverbit – do, cuando, cuanto, como ja perce – voivat toimia konjunktioina esittelemässä adverbiaalilauseita:

 • Nos parla como nos pensa. – Me puhumme niin kuin ajattelelmme.
 • Me dormi cuando me pote. – Nukun, kun pystyn.
 • Me va esplica cuanto me comprende. – Selitän sen verran, kuin ymmärrän.
 • Nos abita do la du rios encontra. – Me asumme siellä, missä joet kohtaavat (toisensa).
 • Me ia fini la taxe en cuando tu ia parla a me. – Sain asian valmiiksi sillä aikaa, kun puhuit minulle.
 • Nos va core a do la vias encontra. – Juoksemme sinne, missä joet kohtaavat.

Niitä voidaan myös käyttää substantiivin perässä esittelemässä relatiivilauseita:

 • Me labora en Paris, do me abita. – Työskentelen Pariisissa, jossa asun.
 • El va visita en Julio, cuando la clima es bon. – Hän tulee käymään heinäkuussa, jolloin sää on hyvä.
 • Acel es la razona perce Juan ia parti. – Tuosta syystä Juan lähti pois.

Niitä käytetään myös epäsuorissa kysymyksissä (eräs tyyppi substantiivilauseita).

Erityiset alistajat

Erityisiä alistuskonjunktioita ovat ce ja esce. Ne esittelevät substantiivilauseita. Ce esittelee epäsuoran lausuman, ja esce esittelee epäsuoran kysymyksen.

 • Me pensa ce tu nesesa un vacanse. – Luulen, että tarvitset loman.
 • Me no sabe esce el va veni. – En tiedä, tuleeko hän.

Niitä voidaan käyttää tiettyjen substantiivien, adjektiivien ja prepositioiden jälkeen täydentämään niiden merkitystä:

 • La idea ce la Sol orbita la Tera es un era. – Ajatus, että aurinko kiertää maata, on erehdys.
 • Nos es surprendeda ce vos no ia cexa. – Yllätyimme siitä, ettette valittaneet.
 • Me es felis ce tu ia susede. – Olen iloinen siitä, että onnistuit.
 • Los no ia es serta esce la tren ia parti ja. – He eivät olleet varmoja siitä, oliko juna jo lähtenyt.
 • La gato ia entra la sala sin ce algun vide el. – Kissa oli tullut huoneeseen kenenkään näkemättä.

Ce voi myös esitellä lauseen, joka ilmaisee tuloksen:

 • El ia es tan fatigada ce el no ia pote pensa. – Hän oli niin väsynyt, ettei pystynyt ajattelemaan.
 • El ia es tan fame ce el ia pote oia la ronca de sua stomaco. – Hän oli niin nälkäinen, että saattoi kuulla vatsansa kurinan.

Erityiset alistajat afin, car, si ja ca esittelevät adverbiaalilauseita:

 • Me va veni si tu clama. – Minä tulen, jos kutsut.
 • Me labora afin mea enfantes pote come. – Teen työtä, jotta lapseni voisivat syödä. (Tässä elefen ei tarvitse sanaa "ta".)
 • Lo es calda car la sol brilia. – On kuuma, koska aurinko paistaa.
 • Esta es plu labora ca me ia espeta. – Tämä (/tässä) on enemmän työtä, kuin odotin.
gramatica/fi/konjunktiot.txt · Editada: 2019/08/10 12:49 par Simon