Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:adverbit

Diferes

Esta mostra la diferes entre du revisas de la paje.

Lia a esta compara

gramatica:fi:adverbit [2019/07/20 09:12]
Simon creada
gramatica:fi:adverbit [2019/08/10 12:47] (corente)
Simon [Adverbit]
Linia 1: Linia 1:
 +{{page>​naviga}}
 +
 +====== Adverbit ======
 +
 +Juuri niinkuin [[adjektiivit|adjektiivit]] luonnehtivat [[substantiivit|substantiiveja]],​ adverbit luonnehtivat muita sanoja. Ne voivat luonnehtia melkein mitä tahansa sanoja: [[verbit|verbejä]],​ adjektiiveja,​ toisia adverbejä, [[määreet|määreitä]],​ [[prepositiot|prepositioita]],​ [[substantiivit#​substantiivilausekkeet|substantiivilausekkeita]],​ jopa kokonaisia lauseita. Adverbit antavat informaatiota tyypillisesti paikasta, ajasta, olosuhteista,​ syystä, tavasta tai asteesta.
 +
 +===== Adverbin paikka =====
 +
 +Tässä kielessä adverbit ja adjektiivit ovat samannäköisiä. Eron tietää sanan paikasta: adjektiivit seuraavat substantiiveja,​ adverbit seuraavat verbejä ja edeltävät muita sanoja:
 +
 +  * La om **ia studia atendosa** la testo. – Mies tutki tarkasti tekstiä. //​(luonnehtii verbiä)//
 +  * Me ia veni asi en un tren **riable** lenta. – Tulin tänne naurettavan hitaalla junalla. //​(luonnehtii adjektiivia)//​
 +  * La tren ia move **asurda** lenta. – Juna kulki käsittämättömän hitaasti. //​(luonnehtii toista adverbiä)//​
 +  * Me no **oia multe bon** tu. – En kuule sinua kovin hyvin. //​("​multe"​ luonnehtii sanaa "​bon",​ ja "multe bon" luonnehtii sanaa "​oia"​)//​
 +  * **Cuasi** sento persones ia espeta sur la plataforma. – Melkein sata henkilöä odotteli laiturilla. //​(luonnehtii kvanttoria)//​
 +  * On ia escava un buco **direta** ante me porte. – Suoraan oveni eteen on kaivettu kuoppa. //​(luonnehtii prepositiota)//​
 +  * **Sola** la manico es rompeda. – Vain ripa on rikki. //​(luonnehtii substantiivilauseketta)//​
 +  * **Strana**, el ia porta un balde de pexes. – Outoa kyllä, hän kantoi kalasankoa. //​(luonnehtii lausetta)//
 +
 +Adverbi (tai adverbilauseke),​ joka luonnehtii verbiä tai koko lausetta, voidaan sijoittaa myös virkkeen alkuun. Jos ei aiheudu sekaannusta,​ adverbi voidaan sijoittaa jopa virkkeen loppuun:
 +
 +  * El dansa **bon**. – Hän tanssii hyvin.
 +  * **Pronto** el va cade. – Pian hän kaatuu.
 +  * **Surprendente**,​ el es un xico **multe** bon. – Yllättäen hän onkin hyvin hyvä poika.
 +  * Me leje **felis** la libro. – Luin kirjan onnellisena. (kirjaimellisesti "​onnellisesti"​)
 +
 +Joskus adjektiivia edeltävä adverbi voidaan selvyyden vuoksi yhdistää siihen yhdysviivalla:​
 +
 +  * la parolas **nova-creada** – vastamuodostetut sanat
 +
 +Adverbiaalisen merkityksen voi tehdä selväksi myös käyttämällä **en modo** tai **a grado**:
 +
 +  * La melodia es bela **en modo** surprendente. – Sävelmä on yllättävän kaunis.
 +
 +===== Vertailu =====
 +
 +Adverbien vertailu toimii täsmälleen samoin kuin [[adjektiivit#​vertailu|adjektiivien]].
 +
 +===== Puhtaat adverbit =====
 +
 +Niiden adverbien lisäksi, jotka on johdettu adjektiiveista,​ kielessä on muutamia sanoja, jotka ovat pelkästään adverbejä:
 +
 +  * **cisa** – ehkä
 +  * **cuasi** – melkein
 +  * **tan** – niin //(siinä määrin)//
 +  * **tro** – liian 
 +  * **asi** – täällä
 +  * **ala** – tuolla, siellä
 +  * **an** – jopa //(vastoin odotuksia)//​
 +  * **ance** – myös
 +  * **ancora** – uudestaan, vielä
 +  * **aora** – nyt
 +  * **alora** – silloin //(tuohon aikaan)//
 +  * **ja** – jo
 +  * **nunca** – ei koskaan
 +  * **sempre** – aina
 +  * **pronto** – pian
 +  * **ier** – eilen
 +  * **oji** – tänään
 +  * **doman** – huomenna
 +
 +Sanaa **tan** käytetään myös huudahduksissa:​
 +
 +  * Un vista **tan** bela! – Miten kaunis näkymä!
 +  * **Tan** stonante! – (Kuinka) hämmästyttävää!
 +
 +===== Kvanttoreita adverbeinä =====
 +
 +Jotkin [[määreet#​kvanttorit|kvanttorit]] voidaan tulkita myös adverbeinä,​ jotka ilmaisevat määrän astetta.
 +
 +  * **no** – ei (yhtään)
 +  * **alga** – jonkin verran
 +  * **multe** – paljon
 +  * **poca** – (vaib) vähän
 +  * **plu** – enemmän
 +  * **min** – vähemmän
 +  * **la plu** – enimmin
 +  * **la min** – vähimmin ​
 +
 +**No** adverbinä tarkoittaa "ei ollenkaan"​. Se voi myös muuttaa vastakohdaksi sen, johon se kohdirtuu. Jos se kohdistuu verbiin, se edeltää tätä:
 +
 +  * Los **no** va comprende. – He eivät tule ymmärtämään.
 +  * Nos ave **no** sola un orania, ma ance du bananas. – Meillä ei ole pelkästään yksi appelsiini vaan myös kaksi banaania.
 +  * O, **no** esta problem denova! – Oijoi! Ei taas tätä ongelmaa!
 +
 +**Alga** adverbinä merkitsee "​jonkin verran",​ "​vähän",​ "​aika",​ "​sangen":​
 +
 +  * Acel es un caso **alga** spesial. – Tuo on aika erikoinen tapaus.
 +  * **Alga** confusada, el ia cade en la lago. – Vähän hämmentyneenä hän putosi järveen.
 +
 +**Multe** merkitsee adverbinä "​hyvin",​ "​kovin",​ "​paljon",​ "​suuressa määrin":​
 +
 +  * Me es **multe** coler. – Olen hyvin vihainen.
 +  * El ama **multe** la femes. – Hän rakastaa suuresti naisia.
 +
 +**Poca** tarkoittaa adverbinä "ei kovin paljon",​ "vain vähän":​
 +
 +  * Me es **poca** interesada. – En ole juurikaan kiinnostunut.
 +  * El core **poca**. – Hän juoksee vain vähän.
 +
 +**Plu** ja **min** tarkoittavat adverbeinä "​enemmän"​ ja "​vähemmän:​
 +
 +  * Tu aspeta **plu** joven ca me. – Näytät nuoremmalta kuin minä.
 +  * No parla **plu**. – Älä puhu enempää.
 +  * Me es **min** contente con la resulta ca me ta prefere. – Olen vähemmän tyytyväinen tulokseen, kuin haluaisin olla.
 +
 +**La plu** ja **la min** adverbeinä tarkoittavat "​eniten"​ ja "​vähiten":​
 +
 +  * "​Pardona"​ es la parola **la plu** difisil. – "​Anteeksi"​ on vaikein sana.
 +  * El es la om **la min** interesante en la mundo. – Hän on maailman vähiten kiinnostava mies.
 +  * A **la min**, nos ave ancora la un la otra. – Ainakin meillä on vielä toisemme.
 +
 +===== Interrogatiiviset ja relatiiviset adverbit =====
 +
 +Seuraavia adverbejä voi käyttää usealla tavalla: ​
 +
 +  * **cuando** – milloin, jolloin
 +  * **do** – missä, jossa
 +  * **como** – kuinka, niinkuin
 +  * **cuanto** – kuinka monta, kuinka paljon
 +  * **perce** – miksi 
 +
 +Ne voivat muodostaa suoria ja epäsuoria [[kysymykset|kysymyksiä]],​ ja niillä voi esitellä [[lauseet#​relatiivilauseet|relatiivilauseita]]. Ne voivat käyttäytyä myös kuin [[konjunktiot|konjunktiot]] muodostettaessa adverbiaalilauseita – **cuando**, esimerkiksi,​ on silloin lyhenne lausekkeelle **a la tempo cuando**. Ne voivat myös esiintyä [[prepositiot|prepositioiden]] yhteydessä.
 +
 +**Cuando** tarkoittaa "​milloin",​ "​jolloin"​ (**a cual tempo**, **en cual tempo**):
 +
 +  * **Cuando** nos va come? – Milloin me syömme?
 +  * La enfante demanda **cuando** nos va come. – Lapset kysyvät, milloin me syömme.
 +  * En la anio **cuando** me ia nase, la clima ia es multe calda. – Sinä vuonna, jolloin synnyin, sää oli erittäin kuuma.
 +  * **Cuando** nos ariva, me va dormi. – Sitten, kun saavumme perille, aion nukkua.
 +  * Nos va canta **ante cuando** nos dansa. – Me laulamme ennen tanssimistamme.
 +  * Nos va dansa **pos cuando** nos canta. – Me tanssimme laulettuamme.
 +  * Nos va dansa **asta cuando** nos adormi. – Me tanssimme kunnes nukahdamme.
 +
 +**Do** tarkoittaa
 + "​missä",​ "​jossa"​ (**a cual loca**, **en cual loca**). Käytettynä liikeverbin kanssa **do** tarkoittaa joskus "​minne"​ tai  "​jonne":​
 +
 +  * **Do** es la can? – Missä koira on?
 +  * Me no sabe **do** nos vade. – En tiedä, minne menemme.
 +  * En la pais **do** me ia nase, la clima es multe calda. – Siinä maassa, jossa olen syntynyt, ilmasto on hyvin kuuma.
 +  * El ia dormi **do** el sta. – Hän nukahti seisoviltaan.
 +  * Me veni **de do** tu ia visita me. – Tulen sieltä, missä tapasit minut.
 +  * La polisior ia desinia un sirculo **sirca do** el ia trova la clave. – Poliisi piirsi ympyrän suunnilleen siihen, mistä hän löysi avainen.
 +
 +**Como** means "​kuinka"​ (**millä tavalla**). Se toimii myös [[prepositiot|prepositiona]] tarkoittaen "​kaltainen"​ tai "​jonakin":​
 +
 +  * **Como** tu conose mea nom? – Miten tiedät nimeni?
 +  * Me no comprende **como** tu conose mea nom. – En ymmärrä, miten tiedät nimeni.
 +  * La manera **como** tu pasea es riable. – Tapa, jolla kävelet, on nauretttava.
 +  * Me parla **como** me pensa. – Puhun niin kuin ajattelen.
 +  * La descrive ia difere multe **de como** la loca aspeta vera. – Kuvaus erosi paljon siitä, miltä paikka todella näyttää.
 +  * Tua oios es **como** los de un falcon. – Silmäsi ovat kuin haukan.
 +
 +**Cuanto** tarkoittaa "​kuinka paljon"​ tai "​kuinka monta" (**en cual cuantia**). Se toimii myös [[määreet#​kvanttorit|kvanttorina]],​ jolla on sama merkitys:
 +
 +  * **Cuanto** la orolojo custa? – Kuinka paljon tuo kello maksaa?
 +  * **Cuanto** tu ia compra? – Kuinka paljon/​monta ostat?
 +  * **Cuanto** tu desira esta torta? – Kuinka paljon haluat tätä kakkua?
 +  * Me va demanda **cuanto** ia ariva. – Minä kysyn, kuinka moni on saapunut.
 +  * Nos va aida **cuanto** nos pote. – Me autamme niin paljon, kuin voimme.
 +  * Tu sabe **cuanto** me ama tu? – Tiedätkö, kuinka paljon sinua rakastan?
 +
 +**Perce** tarkoittaa "​miksi"​ (monessa mielessä: **minkä syyn vuoksi**, **millä perusteella**,​ **missä tarkoituksessa**). Vastaavat ​ [[konjunktiot|konjunktiot]] ovat **car** ("​koska",​ "​siitä syystä että"​) ja **afin** ("​jotta",​ "​sillä tarkoituksella että"​). Tähän käytetään aina erityistä sanaa **perce**, ei koskaan esimerkiksi ​  **per cual**:
 +
 +  * **Perce** tu core? – Miksi juokset?
 +  * La fem ia demanda **perce** la fenetra es rompeda. – Nainen kysyi, miksi ikkuna oli rikki. (Huomaa aikamuodot! Epäsuorassa kysymyksessä on sama aikamuoto kuin suorassa.)
  
gramatica/fi/adverbit.txt · Editada: 2019/08/10 12:47 par Simon