Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:adverbit

Adverbit

Juuri niinkuin adjektiivit luonnehtivat substantiiveja, adverbit luonnehtivat muita sanoja. Ne voivat luonnehtia melkein mitä tahansa sanoja: verbejä, adjektiiveja, toisia adverbejä, määreitä, prepositioita, substantiivilausekkeita, jopa kokonaisia lauseita. Adverbit antavat informaatiota tyypillisesti paikasta, ajasta, olosuhteista, syystä, tavasta tai asteesta.

Adverbin paikka

Tässä kielessä adverbit ja adjektiivit ovat samannäköisiä. Eron tietää sanan paikasta: adjektiivit seuraavat substantiiveja, adverbit seuraavat verbejä ja edeltävät muita sanoja:

 • La om ia studia atendosa la testo. – Mies tutki tarkasti tekstiä. (luonnehtii verbiä)
 • Me ia veni asi en un tren riable lenta. – Tulin tänne naurettavan hitaalla junalla. (luonnehtii adjektiivia)
 • La tren ia move asurda lenta. – Juna kulki käsittämättömän hitaasti. (luonnehtii toista adverbiä)
 • Me no oia multe bon tu. – En kuule sinua kovin hyvin. (“multe” luonnehtii sanaa “bon”, ja “multe bon” luonnehtii sanaa “oia”)
 • Cuasi sento persones ia espeta sur la plataforma. – Melkein sata henkilöä odotteli laiturilla. (luonnehtii kvanttoria)
 • On ia escava un buco direta ante me porte. – Suoraan oveni eteen on kaivettu kuoppa. (luonnehtii prepositiota)
 • Sola la manico es rompeda. – Vain ripa on rikki. (luonnehtii substantiivilauseketta)
 • Strana, el ia porta un balde de pexes. – Outoa kyllä, hän kantoi kalasankoa. (luonnehtii lausetta)

Adverbi (tai adverbilauseke), joka luonnehtii verbiä tai koko lausetta, voidaan sijoittaa myös virkkeen alkuun. Jos ei aiheudu sekaannusta, adverbi voidaan sijoittaa jopa virkkeen loppuun:

 • El dansa bon. – Hän tanssii hyvin.
 • Pronto el va cade. – Pian hän kaatuu.
 • Surprendente, el es un xico multe bon. – Yllättäen hän onkin hyvin hyvä poika.
 • Me leje felis la libro. – Luin kirjan onnellisena. (kirjaimellisesti “onnellisesti”)

Joskus adjektiivia edeltävä adverbi voidaan selvyyden vuoksi yhdistää siihen yhdysviivalla:

 • la parolas nova-creada – vastamuodostetut sanat

Adverbiaalisen merkityksen voi tehdä selväksi myös käyttämällä en modo tai a grado:

 • La melodia es bela en modo surprendente. – Sävelmä on yllättävän kaunis.

Vertailu

Adverbien vertailu toimii täsmälleen samoin kuin adjektiivien.

Puhtaat adverbit

Niiden adverbien lisäksi, jotka on johdettu adjektiiveista, kielessä on muutamia sanoja, jotka ovat pelkästään adverbejä:

 • cisa – ehkä
 • cuasi – melkein
 • tan – niin (siinä määrin)
 • tro – liian
 • asi – täällä
 • ala – tuolla, siellä
 • an – jopa (vastoin odotuksia)
 • ance – myös
 • ancora – uudestaan, vielä
 • aora – nyt
 • alora – silloin (tuohon aikaan)
 • ja – jo
 • nunca – ei koskaan
 • sempre – aina
 • pronto – pian
 • ier – eilen
 • oji – tänään
 • doman – huomenna

Sanaa tan käytetään myös huudahduksissa:

 • Un vista tan bela! – Miten kaunis näkymä!
 • Tan stonante! – (Kuinka) hämmästyttävää!

Kvanttoreita adverbeinä

Jotkin kvanttorit voidaan tulkita myös adverbeinä, jotka ilmaisevat määrän astetta.

 • no – ei (yhtään)
 • alga – jonkin verran
 • multe – paljon
 • poca – (vaib) vähän
 • plu – enemmän
 • min – vähemmän
 • la plu – enimmin
 • la min – vähimmin

No adverbinä tarkoittaa “ei ollenkaan”. Se voi myös muuttaa vastakohdaksi sen, johon se kohdirtuu. Jos se kohdistuu verbiin, se edeltää tätä:

 • Los no va comprende. – He eivät tule ymmärtämään.
 • Nos ave no sola un orania, ma ance du bananas. – Meillä ei ole pelkästään yksi appelsiini vaan myös kaksi banaania.
 • O, no esta problem denova! – Oijoi! Ei taas tätä ongelmaa!

Alga adverbinä merkitsee “jonkin verran”, “vähän”, “aika”, “sangen”:

 • Acel es un caso alga spesial. – Tuo on aika erikoinen tapaus.
 • Alga confusada, el ia cade en la lago. – Vähän hämmentyneenä hän putosi järveen.

Multe merkitsee adverbinä “hyvin”, “kovin”, “paljon”, “suuressa määrin”:

 • Me es multe coler. – Olen hyvin vihainen.
 • El ama multe la femes. – Hän rakastaa suuresti naisia.

Poca tarkoittaa adverbinä “ei kovin paljon”, “vain vähän”:

 • Me es poca interesada. – En ole juurikaan kiinnostunut.
 • El core poca. – Hän juoksee vain vähän.

Plu ja min tarkoittavat adverbeinä “enemmän” ja “vähemmän:

 • Tu aspeta plu joven ca me. – Näytät nuoremmalta kuin minä.
 • No parla plu. – Älä puhu enempää.
 • Me es min contente con la resulta ca me ta prefere. – Olen vähemmän tyytyväinen tulokseen, kuin haluaisin olla.

La plu ja la min adverbeinä tarkoittavat “eniten” ja “vähiten”:

 • “Pardona” es la parola la plu difisil. – “Anteeksi” on vaikein sana.
 • El es la om la min interesante en la mundo. – Hän on maailman vähiten kiinnostava mies.
 • A la min, nos ave ancora la un la otra. – Ainakin meillä on vielä toisemme.

Interrogatiiviset ja relatiiviset adverbit

Seuraavia adverbejä voi käyttää usealla tavalla:

 • cuando – milloin, jolloin
 • do – missä, jossa
 • como – kuinka, niinkuin
 • cuanto – kuinka monta, kuinka paljon
 • perce – miksi

Ne voivat muodostaa suoria ja epäsuoria kysymyksiä, ja niillä voi esitellä relatiivilauseita. Ne voivat käyttäytyä myös kuin konjunktiot muodostettaessa adverbiaalilauseita – cuando, esimerkiksi, on silloin lyhenne lausekkeelle a la tempo cuando. Ne voivat myös esiintyä prepositioiden yhteydessä.

Cuando tarkoittaa “milloin”, “jolloin” (a cual tempo, en cual tempo):

 • Cuando nos va come? – Milloin me syömme?
 • La enfante demanda cuando nos va come. – Lapset kysyvät, milloin me syömme.
 • En la anio cuando me ia nase, la clima ia es multe calda. – Sinä vuonna, jolloin synnyin, sää oli erittäin kuuma.
 • Cuando nos ariva, me va dormi. – Sitten, kun saavumme perille, aion nukkua.
 • Nos va canta ante cuando nos dansa. – Me laulamme ennen tanssimistamme.
 • Nos va dansa pos cuando nos canta. – Me tanssimme laulettuamme.
 • Nos va dansa asta cuando nos adormi. – Me tanssimme kunnes nukahdamme.

Do tarkoittaa “missä”, “jossa” (a cual loca, en cual loca). Käytettynä liikeverbin kanssa do tarkoittaa joskus “minne” tai “jonne”:

 • Do es la can? – Missä koira on?
 • Me no sabe do nos vade. – En tiedä, minne menemme.
 • En la pais do me ia nase, la clima es multe calda. – Siinä maassa, jossa olen syntynyt, ilmasto on hyvin kuuma.
 • El ia dormi do el sta. – Hän nukahti seisoviltaan.
 • Me veni de do tu ia visita me. – Tulen sieltä, missä tapasit minut.
 • La polisior ia desinia un sirculo sirca do el ia trova la clave. – Poliisi piirsi ympyrän suunnilleen siihen, mistä hän löysi avainen.

Como means “kuinka” (millä tavalla). Se toimii myös prepositiona tarkoittaen “kaltainen” tai “jonakin”:

 • Como tu conose mea nom? – Miten tiedät nimeni?
 • Me no comprende como tu conose mea nom. – En ymmärrä, miten tiedät nimeni.
 • La manera como tu pasea es riable. – Tapa, jolla kävelet, on nauretttava.
 • Me parla como me pensa. – Puhun niin kuin ajattelen.
 • La descrive ia difere multe de como la loca aspeta vera. – Kuvaus erosi paljon siitä, miltä paikka todella näyttää.
 • Tua oios es como los de un falcon. – Silmäsi ovat kuin haukan.

Cuanto tarkoittaa “kuinka paljon” tai “kuinka monta” (en cual cuantia). Se toimii myös kvanttorina, jolla on sama merkitys:

 • Cuanto la orolojo custa? – Kuinka paljon tuo kello maksaa?
 • Cuanto tu ia compra? – Kuinka paljon/monta ostat?
 • Cuanto tu desira esta torta? – Kuinka paljon haluat tätä kakkua?
 • Me va demanda cuanto ia ariva. – Minä kysyn, kuinka moni on saapunut.
 • Nos va aida cuanto nos pote. – Me autamme niin paljon, kuin voimme.
 • Tu sabe cuanto me ama tu? – Tiedätkö, kuinka paljon sinua rakastan?

Perce tarkoittaa “miksi” (monessa mielessä: minkä syyn vuoksi, millä perusteella, missä tarkoituksessa). Vastaavat konjunktiot ovat car (“koska”, “siitä syystä että”) ja afin (“jotta”, “sillä tarkoituksella että”). Tähän käytetään aina erityistä sanaa perce, ei koskaan esimerkiksi per cual:

 • Perce tu core? – Miksi juokset?
 • La fem ia demanda perce la fenetra es rompeda. – Nainen kysyi, miksi ikkuna oli rikki. (Huomaa aikamuodot! Epäsuorassa kysymyksessä on sama aikamuoto kuin suorassa.)
gramatica/fi/adverbit.txt · Editada: 2019/08/10 12:47 par Simon