Utiles de conta

Utiles de pajeria


gramatica:fi:adjektiivit

Adjektiivit

Adjektiivi on sana, joka luonnehtii substantiivia. Tyypillisesti adjektiivi kertoo jotain substantiivin viittaamasta oliosta, sen laadusta tai muusta ominaisuudesta.

LFN:ssä adjektiivit eivät taivu luvun eivätkä suvun mukaan.

Adjektiivin paikka

Useimmat adjektiivit seuraavat luonnehtimaansa substantiivia. Kuitenkin bon (“hyvä”) ja mal (“huono”) tavallisesti edeltävät substantiivia, jollei sitten niillä itselläänkin ole määrittävä sana (esim. adverbi):

 • un bon can – hyvä koira
 • un can plu bon – parempi koira (sanaa “bon” määrittää plu)
 • la mal enfante – tuhma lapsi
 • un mal can bon instruida – hyvin valmennettu huono koira
 • bon enfantes mal comprendeda – huonosti ymmärretyt hyvät lapset

Useimmiten on mahdollista liittää substantiivin perään monta adjektiivia ilman väärin ymmärtämisen vaaraa. Varminta on kuitenkin käyttää adjektiivien välissä pilkkua tai sanaa e, jottei adjektiivia erehdytä pitämääm adverbina:

 • la nara vera longa – todella pitkä tarina (vera = adverbi)
 • la nara vera e longa – tosi ja pitkä tarina (vera = adjektiivi)
 • la om grande, forte, e stupida – iso, vahva ja typerä mies (kolme adjektiivia)

Joissain tapauksissa adjektiivi sijoitetaan substantiivin eteen tyyliseikkojen takia runoissa tai kertomuksissa, tai silloin kun kahdella adjektiivilla on yhtäläinen paino:

 • la peti casa bela – kaunis pikku talo
 • un fea arbor vea – ruma vanha puu

Sopivimpia eteen sijoitettavia adjektiiveja ovat yksinkertaiset ja lyhyet sanat kuten bela, fea, nova, vea, grande ja peti.

Vertailu

Adjektiivin komparatiivimuoto saadaan eteen liitettävällä adverbilla plu (“enemmän”) tai min (“vähemmän”). Suomen sanaa “kuin” vastaa ca:

 • La cosina es plu calda ca la jardin. – Keittiö on kuumempi kuin puutarha.
 • Esta leto es min comfortosa ca me ia previde. – Tämä vuode on vähemmän mukava, kuin odotin..

Superlatiinen adjektiivi saadaan lisäämällä la plu (“eniten”) tai la min (“vähiten”):

 • La sol es la ojeto la plu calda en la sistem solal. – Aurinko on aurinkokunnan kuumin kappale.
 • El ia ave un fia la plu bela en la mundo. – Hänellä oli tytär, kaunein maailmassa.

Järjestyslukuja voi yhdistää superlatiivirakenteeseen:

 • Vega es la stela sinco la plu briliante en la sielo de note. – Vega on yötaivaan viidenneksi kirkkain tähti.
 • El ia deveni la om tre de la plu ricas en la mundo. – Hänestä tuli maailman kolmanneksi rikkain mies.

Samanarvoisuutta vertaamaan käytetään tancomo… (“yhtä… kuin…”):

 • La arbor ia es tan alta como un casa. – Puu oli yhtä korkea kuin talo.
 • On es tan joven como on senti. – Ihminen on niin nuori kuin tuntee olevansa.

Adjektiivit substantiiveina

Mikä hyvänsä adjektiivi voidaan tarvittaessa tulkita substantiivina, joka merkitsee henkilöä tai asiaa, jolla on adjektiivin kertoma ominaisuus. Tuloksena saatu substantiivi noudattaa normaaleja, substantiivejä koskevia sääntöjä - se vaatii monikossa tunnuksen -s tai -es, tarvitsee substantiivien tavoin määreen, ja sitäkin voi adjektiivi luonnehtia:

 • Esta anelo es perfeta sirculo. Lo es un sirculo perfeta. – Tämä sormus on täysin ympyränmuotoinen, se on täydellinen ympyrä.
 • Marilyn es un blonde, e seniores prefere blondes. – Marilyn on blondi, and herrasmiehet suosivat blondeja.
gramatica/fi/adjektiivit.txt · Editada: 2019/08/10 12:47 par Simon